Tháng Sáu 11, 2021Tháng Hai 7, 2022admin 9 CommentsCông Chức Xã, Đề Thi Trắc Nghiệm, Kiến Thức Chung, Tài Liệu

pgdgialoc.edu.vn tiếp tục giới thiệu với các bạn“200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án“ trắc nghiệm miễn phí, giúp các bạn ôn thi công chức cấp xã phường thị trấn luyện đề thi cực tốt. Đặc biệt, bộ đề thi sát hạch công chức cấp xã này đã được cập nhật luật mới nhất nên các bạn yên tâm mà ôn luyện hàng ngày.

Bạn đang xem: Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung

Khoan đã, trước khi luyện tập bộ đề này, các bạn đã tham khảo hết tài liệu ôn thi công chức cấp xã phường thị trấn trên website chưa? Nếu chưa thì click vào link để xem nhé.

Về điệu kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, các bạn có thể truy cập link này để xem chi tiết và cụ thể.

Xem thêm:


Nội dung bài viết


Giới thiệu bộ đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung

Giới thiệu bộ đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung

Bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các câu hỏi trắc nghiệm trong bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án bao gồm 590 câu trắc nghiệm được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn chung trên toàn quốc.

Bộ đề ôn thi công chức này rất hữu ích đối với các bạn, chỉ cần có mạng dù ở đâu chỉ với một chiếc điện thoại cũng có thể ôn luyện được.


Mỗi bộ đề bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, để xem kết quả làm bài, các bạn thực hiện như yêu cầu trên website.

Hy vọng bộ bộ đề ôn thi công chức xã, phường, thị trấn môn kiến thức chung dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Nào, bắt đầu thôi nào!


*

50 đề thi sát hạch công chức cấp xã đầu tiên

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 1

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 2

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 3

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 4

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 5

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 6

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 7

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 8

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 9

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 10

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 11

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 12

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 13

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 14

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 15

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 16

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 17

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 18

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 19

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 20

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 21

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 22

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 23

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 24

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 25

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 26

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 27

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 28

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 29

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 30

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 31

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 32

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 33

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 34

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 35

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 36

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 37

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 38

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 39

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 40

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 41

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 42

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 43

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 44

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 45

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 46

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 47

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 48

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 49

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 50


*

50 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung tiếp theo

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 51

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 52

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 53

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 54

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 55

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 56

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 57

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 58

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 59

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 60

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 61

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 62

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 63

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 64

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 65

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 66

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 67

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 68

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 69

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 70

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 71

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 72

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 73

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 74

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 75

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 76

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 77

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 78

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 79

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 80

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 81

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 82

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 83

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 84

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 85

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 86

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 87

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 88

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 89

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 90

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 91

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 92

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 93

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 94

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 95

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 96

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 97

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 98

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 99

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 100

50 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung tiếp theo

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 101

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 102

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 103

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 104

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 105

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 106

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 107

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 108

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 109

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 110

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 111

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 112

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 113

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 114

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 115

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 116

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 117

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 118

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 119

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 120

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 121

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 122

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 123

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 124

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 125

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 126

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 127

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 128

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 129

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 130

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 131

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 132

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 133

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 134

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 135

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 136

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 137

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 138

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 139

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 140

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 141

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 142

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 143

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 144

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 145

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 146

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 147

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung số 148

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 149

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 150

50 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung cuối cùng

Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 151