*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát Luật giao thông vận tải Luật giao thông

Tài liệu bộ đề thi Toán lớp 3 giữa học kì 2 năm học 2021 - 2022 gồm 15 đề thi tổng thích hợp từ đề thi môn Toán 3 của các trường tiểu học tập trên cả nước đã được soạn đáp án cụ thể giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài xích thi giữa học kì 2 Toán lớp 3. Mời chúng ta cùng đón xem:

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn toán

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào vị trí trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn không trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn ko trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn tư trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số phù hợp vào địa điểm trống (…)

b)Số nhỏ xíu nhất tất cả 4 chữ số là:…….

c)Số tức thời trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên các bán kính, 2 lần bán kính có trong hình tròn trụ bên :

- cung cấp kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng những trong 5 can. Hỏi 4 can dầu bao gồm bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào chỗ trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở sản phẩm trăm trong những 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 24cm, chiều rộng lớn là 4cm. Chiều nhiều năm là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 centimet

Câu 4: dịp 7 tiếng 55 phút thì:

A. Kim giờ trung tâm số 6 với số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ trọng điểm số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ ở giữa số 7 cùng số 8, kim phút chỉ vào số 5.

Xem thêm: Group Đi Xe Máy Biển Số Xe Của Daklak Là Bao Nhiêu? ? Biển Số Xe 47 Là Của Tỉnh Nào

D. Kim giờ trung tâm số 7 và số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm bên trên đoạn thẳng MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là 1 trong chữ số) chữ số phải điền vào địa điểm * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: từ luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn tứ trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) search X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính giá trị biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 cuốn sách được xếp đông đảo vào 8 chồng. Hỏi 5 ông chồng có bao nhiêu quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số gồm có :9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn số 1 có 4 chữ số mà lại chữ số nghỉ ngơi mỗi sản phẩm đều không giống nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền tác dụng thích phù hợp vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) từ bỏ 1000 mang lại 10 000 tất cả 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là vấn đề ở giữa 2 điểm A với Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm thẳng hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 120m, chiều lâu năm là 75m. Tính chiều rộng khu đất ấy.

b) Tính chu vi hình vuông có cạnh bởi chiều dài khu đất nêu trên

Câu 6 :Ghi ra toàn bộ các cách sắp xếp 3 chúng ta A, B, C vào ngồi chung tại 1 bàn, theo mẫu :

*

...................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) tư số làm sao được viết theo máy tự từ béo đến bé bỏng ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình trụ tâm O

Hãy viết tên đoạn thẳng vào nơi trống (…)

*

- chào bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) tìm kiếm x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 224m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Câu 5 :Trong một năm :

a) các tháng nào gồm 30 ngày ?

b) hầu như tháng nào tất cả 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ gồm câu trả lời đúng nhất

Câu 1 :Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị chức năng được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + trăng tròn + 6

Số tương thích viết vào vị trí chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số lớn nhất trong những số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn trực tiếp AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ chỉ :

*

a) 8 giờ đồng hồ 15 phút

b) 9h 15 phút

c) 3 giờ 40 phút

Câu 6 :Tháng tám những năm có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 tháng 5 là ngày công ty nhật thì ngày một tháng 6 thuộc năm đó là:

a) máy hai

b) sản phẩm ba

c) đồ vật tư

Câu 8 :Các đường kính có trong hình trụ tâm O bên là:

*

a) AB cùng MN

b) AB và CD

c) CD và MN

Phần 2.

Câu 1 :Viết các số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo lắp thêm tự từ phệ đến bé:…………………………………………………..