đề thi học sinh tốt Đề thi học tập sinh tốt lớp 9 Đề thi HSG lớp 9 môn Hóa Đề thi học sinh xuất sắc năm 2021 Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 Đề thi HSG lớp 9 cung cấp tỉnh môn Hóa muối hạt sunfua Natri cacbonat

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 có đáp án

*
pdf

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 gồm đáp án - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc


*
pdf

Đề thi học tập sinh tốt môn Toán lớp 12 cấp tỉnh năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Phú thọ


Xem thêm: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Dương > Tra Cứu Điểm > Tuyển Sinh 10

*
pdf

Đề thi học sinh tốt môn Toán lớp 12 cung cấp tỉnh năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Cà Mau


Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOQUẢNG TRỊĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9 THCSNĂM HỌC: 2020 - 2021(Khóa ngày 25 mon 3 năm 2021)MÔN THI: HÓA HỌCThời gian làm cho bài: 150 phút, không kể thời hạn giao đềCâu 1. (5,0 điểm)1. Dự kiến hiện tượng với viết phương trình bội phản ứng xảy ra trong những thí nghiệm sau:a) Sục khí SO2 vào hỗn hợp nước Br2.b) cho Na2SO3 vào dung dịch cất KMnO4 với NaHSO4.c) cho FeCl2 vào dung dịch chứa tất cả hổn hợp dư tất cả H2SO4 loãng cùng KMnO4.2. Hỗn hợp rắn bao gồm Al, Fe2O3, Cu cùng Al2O3. Trình bày phương pháp hóa học tập để tách riêng cácchất cơ mà không làm biến đổi khối lượng của mỗi chất. Viết những phương trình phản bội ứng xảy ra.3. Mang đến hỗn hợp có Mg cùng Cu tính năng với dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,06 mol AgNO3 và 0,05 molCu(NO3)2, thu được hỗn hợp A và hóa học rắn B. Mang đến dung dịch A chức năng với hỗn hợp NaOH dư, lọclấy kết tủa, nung trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, nhận được 6,0 gam tất cả hổn hợp hai oxit. Cho Btác dụng với dung dịch H2SO4 quánh nóng, dư, chiếm được 0,04 mol khí SO2. Biết các phản ứng xẩy ra hoàntoàn. Viết những phương trình phản nghịch ứng và tính số mol của Mg và Cu trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.4. Mang đến FeCO3 tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3, thu được dung dịch A1 và 16,2 gam láo lếu hợpkhí CO2 với NO. Mang đến m gam Cu tan hết trong hỗn hợp A1, thu được dung dịch B1 chứa bố chất tan tất cả tỉlệ nồng độ mol là: 1 : 2 : 3. Viết các phương trình phản bội ứng cùng tính cực hiếm của m.Câu 2. (4,5 điểm)1. Tất cả năm chất rắn đựng vào 5 lọ riêng biệt không nhãn là: Na2CO3, NaCl, NH4Cl, NaOH, hỗnhợp NaCl cùng Na2CO3. Hãy minh bạch chất đựng trong mỗi lọ bằng cách thức hoá học với viết cácphương trình bội phản ứng xảy ra.2. Mang đến 3,31 gam tất cả hổn hợp X gồm Al, Fe với Cu công dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl, thu được0,035 mol H2. Khía cạnh khác, nếu đến 0,12 mol hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với Cl2 dư, đun nóng, thu được17,27 gam chất rắn Y. Viết những phương trình bội phản ứng cùng tính số mol mỗi hóa học trong 3,31 gam X.3. Mang đến dung dịch cất 19 gam muối hạt clorua của một sắt kẽm kim loại (hóa trị II) chức năng vừa đủ với dungdịch đựng 22 gam muối hạt sunfua, nhận được 11,6 gam kết tủa. Viết những phương trình phản nghịch ứng và xác địnhcông thức hai muối.Câu 3. (4,5 điểm)1. đến lần lượt các chất rắn có FeS2, NaCl, NaBr và NaI phản ứng với hỗn hợp axit H2SO4đặc, nóng, dư. Viết những phương trình phản ứng xảy ra.2. Trộn lẫn các cặp hóa học sau đựng trong dung dịch riêng biệt: natri cacbonat, amoni hiđrosunfat,nhôm clorua, bari clorua, natri hiđroxit. Viết những phương trình phản bội ứng xảy ra.3. Mang đến m gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm FexOy, Cu cùng CuO công dụng với dung dịch HCl, chấm dứt phản ứng, thuđược hỗn hợp Z (chỉ đựng muối) và còn sót lại 3,2 gam kim loại. Phân chia dung dịch Z thành hai phần bằng nhau.Phần 1 phản nghịch ứng hoàn toản với 500 ml dung dịch NaOH 0,5M. Phần 2 công dụng hết với hỗn hợp AgNO3 dư, thuđược 43,975 gam kết tủa. Viết các phương trình bội phản ứng với tính số mol từng nguyên tố vào Y.Câu 4. (6,0 điểm)1. Hoàn thành các phương trình bội nghịch ứng theo sơ đồ đưa hóa sau:CH3COONa  CH4  X  Y  Z  T  cao su thiên nhiên Buna.2. Lúc đốt cháy trọn vẹn m gam hóa học A (CxHyOz) nên dùng vừa đủ một cân nặng O2 bằng8 lần cân nặng oxi bao gồm trong A, thu được mCO2 : mH2O = 22 : 9. Biết A đối kháng chức và công dụng với Na.Xác định công thức cấu tạo của A với viết các phương trình phản bội ứng xảy ra.3. Chia 44,8 gam hỗn hợp tất cả axit axetic, glixerol với etyl axetat thành cha phần. Phần 1 tác dụnghết với Na, thu được 0,06 mol H2. Phần 2 chức năng vừa đầy đủ với 500 ml dung dịch NaOH 0,4M, đun nóng.Phần 3 có cân nặng bằng phần 2 đem công dụng hết cùng với NaHCO3, chiếm được 0,12 mol CO2. Viết cácphương trình bội nghịch ứng và tính số mol mỗi chất gồm trong phần 2.4. Đốt cháy hoàn toàn 2,54 gam este E, mạch hở, nhận được 0,12 mol CO2 cùng 0,07 mol H2O. Biết rằng0,1 mol E tính năng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M, đun nóng, chiếm được một ancol (rượu) cùng 28,2gam một muối hạt của axit cacboxylic 1-1 chức. Xác định công thức phân tử và công thức kết cấu của E.Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; Cl=35,5; K=39; Fe=56; Cu=64; Ag=108.----------------- HẾT ----------------Thí sinh được phép thực hiện bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học với bảng tính tan SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC HSG VĂN HÓA LỚP 9 THCSNĂM HỌC: 2020 – 2021 Môn thi: HÓA HỌC(Hướng dẫn chấm tất cả 4 trang)Câu ÝNội dungĐiểmCâu 1a) Màu đá quý nâu nhạt dần: SO2 + Br2 + 2H2O  2HBr + H2SO4b) dung dịch mất màu tím:t01 5Na2SO3 + 2KMnO4 + 6NaHSO4 1,5 8Na2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2Oc) lộ diện khí màu rubi lục, dung dịch mất màu tím.10FeCl2 + 6KMnO4 + 24H2SO4  5Fe2(SO4)3 + 10Cl2 + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 24H2O- mang lại hỗn hợp tính năng với Cl2, lấy chất rắn sau phản nghịch ứng cho vô H2O dư, lọcchất không tan là Al2O3 với Fe2O3, dung dịch đựng AlCl3 và FeCl3- Cho các thành phần hỗn hợp Al2O3 cùng Fe2O3 công dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, lọclấy Fe2O3. Dung dịch chứa NaAlO2 và mang đến NaOH cho công dụng với CO2 dư, lọckết tủa, nung trong bầu không khí đến cân nặng không đổi thu được Al2O3- Cho tất cả hổn hợp AlCl3 và CuCl2 công dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa,nung đến khối lượng không đổi, rồi khử bởi H2 dư, nhận được Cu, dung dịch thuđượccho chức năng với CO2 dư, lọc kết tủa nung đến cân nặng không đổi, rồiđiện phân lạnh chảy, nhận được Al2Al + 3Cl2  2AlCl32 Cu + Cl2  CuCl21,5CuCl2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2NaCltoCu(OH)2  CuO + H2OotCuO + H2  Cu + H2O2AlCl3 + 6NaOH  2Al(OH)3 + 6NaClAl(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2ONaAlO2 + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3to2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2OÑieän phaân, maøng ngaên2Al2O34Al + 3O2Do tính khử Mg>Cu và tính oxi hóa Ag+>Cu2+ bắt buộc thứ tự phản ứng:Mg + 2AgNO3  Mg(NO3)2 + 2Ag (1)Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag (2)Mg(NO3)2 + 2NaOH  Mg(OH)2 + 2NaNO3 (3)t0Mg(OH)2  MgO + H2O (4)Cu(NO3)2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2NaNO3 (5)tCu(OH)2  CuO + H2O (6)03t2Ag + 2H2SO4 quánh  Ag2SO4 + SO2 + 2H2O (7)01,0t0Cu + 2H2SO4 đặc  CuSO4 + SO2 + 2H2O (8)Vì sản xuất hai oxit phải A chỉ chứa hai muối là Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2 AgNO3 hếtNếu không có (2): m(2 oxit tối đa) = 0,03.40 + 0,05. 80 = 5,2