Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán được pgdgialoc.edu.vn biên soạn và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh từ lớp 7 lên lớp 8, giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán hiệu quả. Đây là đề thi đã được chọn lọc nên có chất lượng cao, sẽ là đề kiểm tra năng lực bản thân rất tốt cho các bạn học sinh lớp 8. Mời các bạn tải về và thực hành.

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn toán

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Môn Toán lớp 8

A. Trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng trong các câu sau

Câu 1: Cho đa thức

*
, kết quả rút gọn của P là:


A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Bậc của đơn thức

*

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 3: Ba độ dài nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác:

A. 2cm, 6cm, 4cm

B. 2cm, 3cm, 4cm

C. 2cm, 3cm, 5cm

D. 1cm, 3cm, 5cm

Câu 4: Đơn thức nào dưới đây đồng dạng với đơn thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: Cho tam giác ABC có

*
thì quan hệ giữa các cạnh trong tam giác ABC là:

A. AC AB > BC

C. AC

Câu 6: x = 2 là nghiệm của đa thức nào sau đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


Câu 7: Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến, G là trọng tâm tam giác. Chọn khẳng định đúng?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: Giá trị của biểu thức

*
tại x = 2 là:

A. A = 2

B. A = 1

C. A = -2

D. A = -1

B. Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của học sinh lớp 7A được cho trong bảng sau:

Điểm

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số

2

*

3

7

6

*

4

8

N = 40

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b. Biết tần số điểm 4 và điểm 8 bằng nhau. Hoàn thành bảng số liệu?

c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu? Tìm Mốt của dấu hiệu?

Câu 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức:

*

a. Thu gọn đơn thức A, B

b. Chứng minh hai đơn thức trên đồng dạng.

Câu 3: (2 điểm) Cho các đa thức:

*

*

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức A(x) và B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.

Xem thêm: Lưu Ý Khi Viết Bản Tự Phê Bình Và Phê Bình Cá Nhân Đảng Viên


b. Tìm hệ số bậc cao nhất, hệ số tự do, bậc của đa thức C(x) = A(x) – 2B(x).

Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại B

*

*

b. HS tự chứng minh

Câu 3:

a.

*

*

b.

*

Câu 4:


a. Chứng minh hai tam giác ABH và tam giác BKC bằng nhau (ch - gn).

b. Suy ra từ câu a cặp cạnh AM = MC tương ứng bằng nhau.

c. Ta có tam giác ACD có AK vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao nên tam giác ADC cân tại A, kết hợp với hai góc ở đáy của tam giác MAC bằng nhau

*

Câu 5:

*

Dấu bằng xảy ra khi:

*
(*)

Ta lại có

*
dấu bằng xảy ra khi x = 2016 (**)

Từ (*) và (**) ta có GTNN của T bằng 2

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x = 2016.

-----------------------------------------------------------

Mời các em, cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện!


Chia sẻ bởi:
*
Thùy Chi
Download
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 31 Lượt xem: 2.135 Dung lượng: 365,6 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Download Xem
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Bản quyền ©2022 pgdgialoc.edu.vn