Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (259.05 KB, 4 trang )


Điểm Nhận xét PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ INĂM HỌC 2020-2021

Môn: Lịch Sử & Địa lí - Lớp 5Thời gian: 40 phút

.........

Bạn đang xem: Đề thi lịch sử lớp 5 cuối học kì 1

Họ và tên : ………. Lớp 5a1.Lịch sử

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (1 điểm) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương? M1

A. Phan Bội Châu B. Quang Trung C. Trương Định D. Tôn Thất ThuyếtCâu 2. (1 điểm) Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì? M2

A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, mau chóng kết thúc chiến tranh.

B. Mau chóng kết thúc chiến tranh.C. Khai thác khoáng sản.

D. Phát triển nông- lâm nghiệp.

Câu 4. (2 điểm) Sau cách mạng tháng 8 nhân dân ta đã làm gì để chống lại giặc đói và giặc dốt.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Wifi 2.4 Ghz Và 5Ghz, Sự Khác Nhau Giữa 2


M3

Câu 4. (1 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì ?

M2

Địa lí

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúngCâu 5. (1 điểm) Phần đát liền của nước ta giáp với những nước nào? M1

A. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia B.Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu ChiaC. Thái Lan, Trung Quốc, Lào D. Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia

Câu 6: (1 điểm) Ngành sản xuất chính trong nơng nghiệp nước ta là: M1


(2)

Câu 7. (2điểm) Vì sao các ngành cơng nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng băng và ven biển? M2

Câu 8. (1 điểm) Tỉnh Bắc Giang có những địa điểm du lịch nào ? M4

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ– CHO ĐIỂMMÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ LỚP 5A1

Lịch sử : (5 đ)

Câu 1: ( 1đ) Ý-D Câu 2: 1 điểm. Ý-ACâu 3: (2đ)


- Khẩu hiệu không một tấc đất bỏ hoang,” Tấc đát tấc vàng”. Những đoạn đê vỡ được đắp lại,nông dân hăng hái tham gia sản xuất...


(3)

- Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải đểgiữ vững quyền tự do độc lập ấy.

Địa lí: ( 5 điểm)Câu 5: (1 điểm ) Khoanh vào A

Câu 6: (1 điểm ) Khoanh vào A Câu 7: (2 điểm)

- Vì vùng đồng băng và ven biển là nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc,...

Câu 6: (1 điểm )

- Học sinh nêu được từ 3 địa điểm trở nên cho (1điểm)

1 - MA TRẬN

Mạch nội dung

Số câuvà sốđiểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng


TNKQ TL

TNKQ TL

TNKQ TL

TNKQ TL

TN

KQ TL1. Hơn 80 năm chống

thực dân Pháp xâm lượcvà đô hộ (1858 – 1945).

Số câu 1 1 1 1

Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0

2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì khángchiến chống thực dân

Số câu 1 1 1 1


(4)

Pháp (1945-1954).

3. Việt Nam Số câu 2 1 1 2 2

Số điểm 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0

4. Châu Á Số câuSố điểm

Tổng Số câu 3 1 2 1 1 4 4


Tài liệu liên quan


*
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh 3 1 1
*
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học Kim Đồng 11 1 0
*
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2013-2014 trường Tiểu học Đại Đồng 3 1 6
*
Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2014 - 2015 trường tiểu học Quảng Minh A 10 1 1
*
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2013-2014 trường Tiểu học Đại Đồng 3 1 4
*
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học Kim Đồng 11 955 3
*
Đề thi học kì 1 môn lịch sử khối 12 năm 2008 2009 đề số 1 2 304 0
*
Đề thi học kì 1 môn lịch sử khối 12 năm 2008 2009 đề số 7 3 263 0
*
Đề thi học kì 1 môn lịch sử khối 12 trường THPT nam sách 2 đề số 1 17 351 1
*
Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 trường tiểu học Hùng Thắng, Hải Dương năm 2015 - 2016 5 861 3
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(12.3 KB - 4 trang) - Đề thi học kì 1 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2020 – 2021 có đáp án
Tải bản đầy đủ ngay
×