Đề đánh giá học kì 2 Toán 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm 2021 - 2022 - Đề số 5 là tư liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng núm kiến thức các dạng bài bác tập hay chuẩn bị cho bài thi thân học kì môn Toán lớp 7 tốt nhất. Tiếp sau đây mời chúng ta cùng xem thêm và tải về đề thi giữa kì 2 lớp 7 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi toán cuối học kì 2 lớp 7

1. Đề thi cuối kì 2 Toán 7 - Đề số 5

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Năm học tập 2021 – 2022 - Đề 5

Bài 1: (2,0 điểm). Số lượng học sinh nữ vào một trường thcs được lưu lại trong bảng sau:

17

18

20

17

15

16

24

18

15

17

24

17

22

16

18

20

22

18

15

18

a) tín hiệu ở đó là gì?

b) Tính số vừa phải cộng

c) tìm kiếm mốt của vết hiệu.

Bài 2: (1,0 điểm). Thu gọn gàng rồi tìm kiếm bậc của nhiều thức thu được:


a) (5x3y).(-2xy2)

b) 2x3y2 - 3 x3y2 + 4 x3y2

Bài 3: (0,5 điểm). Tìm đa thức A, biết: A + (5x2 – 2xy) = 6x2 + 9xy – y2

Bài 4: (1,5 điểm). đến đa thức P(x) = 2x4 + x3 – 2x - 5x3 + 2x2 + x + 1

a) Thu gọn gàng và sắp xếp đa thức theo lũy thừa sút dần của biến.

b) Tính P(0) và P(1)

c) x = 1 và x = -1 có phải là nghiệm của nhiều thức P(x) hay không? vì chưng sao?

Bài 5: (2,0 điểm). đến góc nhọn xOy. Trên nhị cạnh Ox và Oy lần lượt rước hai điểm A với B thế nào cho OA = OB. Tia phân giác góc xOy cắt AB tại I.

Xem thêm: Thế Giới Football League - Game Bóng Đá Có Đội Tuyển Việt Nam

a) bệnh minh: IA = IB.

b) gọi C nằm trong lòng hai điểm O với I. Chứng tỏ tam giác ABC là tam giác cân.

c) giả sử OA = 5 cm, AB = 6cm. Tính độ nhiều năm OI.

Bài 6: (2,0 điểm). Mang lại tam giác ABC vuông trên A, AB

Hướng dẫn chấm

Đáp án

Biểu điểm

Bài 1

Câu a: 0,5 điểm

Câu b: 1,0

Câu c: 0,5

a) lốt hiệu:

Số lượng học sinh nữ vào một ngôi trường THCS

b) Bảng tần số:

x

15

16

17

18

20

22

24

n

3

2

4

5

2

2

2

N=20

Số trung bình cộng:

*

c) M0 = 18

0,5 điểm

1,0 điểm

0,5 điểm

Bài 2

Câu a 0,5 điểm

Câu b 0,5 điểm

a) (5x3y).(-2xy2)=-10 x4y3

có bậc là 7

b) 2x3y2 - 3 x3y2 + 4 x3y2 = 3 x3y2

có bậc là 5

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


(Còn tiếp)

Tài liệu liên quan:

----------------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán cuối kì 2 lớp 7 Đề số 5, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhiều đề thi tốt và hóa học lượng, các dạng toán cải thiện hay cùng khó. Thông qua đó giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố và cải thiện kiến thức để chuẩn bị cho kì thi lên lớp 8 chuẩn bị tới.