*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

cỗ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc


download xuống 80 1.638 40

pgdgialoc.edu.vn xin ra mắt đến các quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 lựa chọn lọc, tài liệu bao hàm 80 trang, tuyển lựa chọn 60 đề thi Toán phần ở giữa học kì 1. Tài liệu giúp những em học sinh có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng cho bài xích thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5 sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được tác dụng như ao ước đợi.

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa học kì 1 lớp 5

Mời những quý thầy cô và những em học sinh cùng tìm hiểu thêm và mua về chi tiết tài liệu dưới đây:

Bộ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Khoanh vào chữ để trước kết quả, câu trả lời đúng :

1. Lếu số 435được viết đúng thành phân số:

A. 95 B. 125 C. 275 D.235

2.Phân số 1325được chuyển thành phân số thập phân :

A. 52100 B. 13100 C. 2550 D.104200

3.Hỗn số 5924100được viết thành số thập phân :

A.59,024 B.59,24 C.592,4 D.5,924

4.Trong những khoảng thời hạn sau, khoảng thời hạn dài duy nhất là:

A. Chũm kỉ B. Trăng tròn năm

C. 7500 ngày D. 250 tháng

5.Trung bình cùng của 112; 278 và 300 là:

A.345 B.230

C.690 D.2070

Phần 2

1.Điền số tương thích vào khu vực chấm :

a)20m2 9dm2 = ………..dm2; 2009m2 = ………dam2 …….m2

b) Số thập phân 34,708 có :

-Phần nguyên gồm………đơn vị

-Phần thập phân gồm:………..phần mười………..phần trăm…………..phần nghìn.

2.Thực hiện phép tính: (ghi rõ quá trình tính)

a) 24 ×108

b) 34:58

3.Tính giá trị của biểu thức:

a)35+12-410

b) 85×107÷167

4.Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 30m, chiều dài bằng 43chiều rộng.

a) Hỏi diện tích khu khu đất là bao nhiêu m2 ?

b) tín đồ ta sử dụng 25100diện tích quần thể đất để triển khai nhà ngơi nghỉ thì diện tích làm nhà ở là từng nào héc-ta ?

5.Viết lếu số 325thành số thập phân ( ghi ra cách thay đổi ) :

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1: Viết những số sau gồm có:

......1 đ: a) ba mươi đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm....................

b) nhì mươi bốn đối kháng vị, hai mươi bảy phần nghìn......................

c) bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn........................................

d) mười hai cùng bảy phần chín......................................................

Câu 2: Điền dấu ; = vào vị trí chấm

......1 đ

a) 29100......39100 b)67......1214 c) 112......113 d)48,97............51,02

Câu 3: Viết số tương thích vào chỗ chấm

......2đ a) 4 tấn 562 kg = ... Kilogam b) 12,4 centimet = ... Cm

c) 17 dm2 23 cm2 = ... Dm2 d) 16549 m2 = ... Ha

Câu 4: Tính

.......2đ a) 57+78 b)35−38 c) 214x325 d)15:78

Câu 5: Tính

.......2đ Một thửa ruộng thu hoạch được 1645 kg vừa lúa tẻ, vừa lúa nếp. Số lúa nếp bằng 25số lúa tẻ. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ lúa tẻ, bao nhiêu tạ lúa nếp?

Câu 6: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

........1đ a) Viết 154dưới dạng phân số thập phân là

A.-15100 B. -325100 C. -60100 D.-125100

b) 2 km2 36 dam2 = ......................ha

A. 23,6 ha B. 2,306 ha C. 2,036 ha D. 20,036ha

c) đưa hỗn số sau thành phân số:657

A. -747B. -477C. -377 D.-187

Câu 7:

..........1 đ Tính diện tích s của miếng đất p có kích thước theo hình vẽ bên (được tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông EGHD)

Bộ 60 Đề thi giữa Học kì 1 năm 2022 Toán lớp 5 tinh lọc - Đề 3

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ có câu vấn đáp đúng :

1.Phân số phù hợp điền vào nơi ….., làm thế nào cho :

…. > 1

a)1617 b) 1717 c)1817

2.Phân số bằng với phân số1520 là :

a) 34 b) 24 c)14

3. 6t 5kg = ……..kg. Số phù hợp cần viết vào địa điểm chấm là :

a) 65 b) 605 c) 6005

4. 19m2 5dm2 = ……….m2. Số thích hợp cần viết vào nơi chấm là :

a) 19 b) 19 c) 19

5.Hỗn sỗ 345được chuyển thành phân số là:

a)175 b) 195 c)519

6.Số thập phân gồm tất cả Năm mươi lăm solo vị, năm xác suất được viết là :

a) 55,05 b) 55,50 c)55,55

7.Nhìn vào hình vẽ dưới đây:

25 độ dài đoạn thẳng AB là:

a) đoạn trực tiếp AC

b) đoạn thẳng GB

c) đoạn thẳng AG

d) đoạn trực tiếp CD

Phần 2

1.Sắp xếp các phân số: 74;47;99;54theo đồ vật tự từ lớn đến bé nhỏ :

2.Tính :

a) 14+19

b) 34-23

3.Tìm x :

a) 23x x =35

b) x : 45 =57

4.Một chống họp hình chữ nhật tất cả chu vi 90m. Chiều rộng bởi 23chiều dài. Tính diện tích phòng họp đó ?

……………………………

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 4

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng hoặc viết tiếp vào chỗ chấm.

Câu 1 :Viết số thập phân có: tứ mươi lăm đơn vị, chín phần trăm

A. 45,98

B. 45,9

C. 45,009

D. 45,0009

Câu 2 :

a) Phân số thập phân là

*

b) Viết

*
dưới dạng số thập phân được

A. 0,005

B. 0,5

C. 0,005

D. 5,0

Câu 3 :Hỗn số

*
đổi ra phân số được:

*

Câu 4 :Phần nguyên của số 1942,54 là:

A. 54

B. 1924

C. 1942,54

D. 1942

Câu 5 :Trong các số 0,32; 0,197; 0,5; 0,009 số lớn nhất là:

A. 0,32

B. 0,19

C. 0,5

D. 0,009

Câu 6 :Viết số thích hợp vào nơi chấm:

8m25dm2= ......................m2

A. 8,5

B. 8,05

C. 8,005

D. 85

Câu 7 :Viết phép tính và công dụng vào chỗ chấm

Có 10 tín đồ thợ dự tính làm xong quá trình trong 12 ngày.Nếu bạn ta mong muốn làm xong các bước đó trong 8 ngày thì họ phải buộc phải số fan là: .....................

Câu 8 :Người ta tải 5m vải đề xuất trả 600000 đồng. Hiện nay giá phân phối mỗi mét vải đã giảm sút 20000 đồng. Hỏi với 600000 đồng, bây giờ có thể sở hữu được bao nhiêu mét vải vóc như thế?

Câu 9 :Một căn nhà hình chữ nhật gồm chiều rộng 54 cm, chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng. Hỏi diện tích s căn phòng ấy bởi bao nhiêu mét vuông, từng nào hec – ta?

Câu 10 :Tìm 5 giá chỉ trị phù hợp của x biết: 5,8 > 5,7.x

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 5

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 5)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng

Bài 1 :Hai mươi bốn đối chọi vị, một trong những phần mười, tám phần trăm được viết là?

A. 24,18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24,0108

Bài 2 :Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065

B. 0,65

C. 6,05

D.6,5

Bài 3 :Phần nguyên của số 1942,54 là:

A. 54

B. 194254

C. 1942

D. 1924,54

Bài 4 :Chữ số 5 trong các thập phân 1942,54 có mức giá trị là?

A. Phần triệu

B. Phần trăm

C. Phần mười

D. Phần nghìn

Bài 5 :7cm29mm2= .........cm2số tương thích viết vào chỗ chỗ chấm là:

A. 79

B. 790

C. 7,09

D. 7900

Bài 6 :Chiều dài 30m, chiều rộng 15 m. Chu vi của một hình chữ nhật là:

A. 80 m

B. 70 m

C. 90 m

D. 60 m

Bài 7 :Điền vết >;

*

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9....56

e) 42dm4cm..........424cm

h) 9kg......9000g

Bài 8 :Viết số phù hợp vào vị trí chấm (1 điểm)

a) 1,5 tấn=..............kg

b) 5000m2=............ha

Bài 9 :Viết những số thập phân sau theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn.

34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329;37,134

Bài 10 :Một team trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi vào 12 ngày đội kia trồng được bao nhiêu cây thông?

……………………………

Bộ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 6

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Bài 1 :Hai mươi bốn đơn vị, một trong những phần mười, tám tỷ lệ được viết là?

A. 24,18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24,0108

Bài 2 :Phân số 65/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065

B. 0,65

C. 6,05

D. 6,5

Bài 3 :Phần nguyên của số 1942,54:

A. 54

B. 194254

C. 1942

D. 1924,54

Bài 4 :Chữ số 5 trong các thập phân 1942,54 có giá trị là?

A. Phần triệu

B. Phần trăm

C. Phần mười

D. Phần nghìn

Bài 5 :7 cm29mm2= .............cm2số thích hợp viết vào nơi chấm là:

A. 79

B. 790

C. 7,09

D. 7900

Bài 6 :Chiều nhiều năm 30m, chiều rộng 1 m. Chu vi của một hình chữ nhật là

A. 80m

B. 70m

C. 90m

D. 60m

Bài 7 :Điền vết >;

*

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9 ... 56

e) 42dm 4cm ... 424cm

h) 9kg ... 9000g

Bài 8 :Viết số tương thích vào chỗ chấm (1 điểm)

a) 1.5 tấn = ... Kg

b) 5000m2= ... Ha

Bài 9 :Viết những số thập phân sau theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn:

34,075; 34,175; 34,275; 37,303; 37,329; 37,314

Bài 10 :Một nhóm trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi vào 12 ngày đội kia trồng được từng nào cây thông?

……………………………

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 7

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bạn dạng - Đề 7)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Số thập phân gồm bao gồm : Bảy đơn vị ,hai tỷ lệ được viết là:

A.

*
B. 7,02

C.

*
D. 7,2

Câu 2:(1 điểm) láo số

*
được đưa thành số thập phân là ?

A. 5,1 B. 5,4

C. 2,25 D. 5,25

Câu 3:(1 điểm) Phân số

*
được viết thành số thập phân là :

A. 8,6 B.0,806

C. 8,60 D. 8,06

Câu 4:(0,5 điểm) Số phệ nhất trong những số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là:

A. 40,392 B. 39,204

C. 40,293 D. 39,402

Câu 5:(1điểm) Số phù hợp để điền vào nơi chấm : 30g = ...kg là:

A. 30 000 B. 0,03

C.0,3 D. 3

Câu 6:(1 điểm) Viết số thích hợp vào nơi chấm : 627m2= ...ha

A. 627 B. 0,0627

C. 6,027 D. 6,27

Câu 7:(1 điểm) một nhóm gồm 5 fan đắp dứt một phần đường trong 20 ngày . Hỏi trường hợp tổ đó bao gồm 10 tín đồ thì đắp xong đoạn con đường đó trong bao nhiêu ngày ?

A. 5 ngày B. 2 ngày

C. 10 ngày D. 15 ngày

Phần II. Từ luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

Câu 2:(2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 50m, chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích thửa ruộng đó?

Câu 3:(1 điểm) Tính theo phong cách hợp lí: (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25)

*

........................................

Xem thêm: Học Số Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 100 Chính Xác Nhất, Cách Đọc Số Đếm Trong Tiếng Anh Từ 1 Đến 100

Bộ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 8

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(cơ bạn dạng - Đề 8)

I. Phần trắc nghiệm : (4điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) hiệu quả của phép tính 3+34 là:

A. 64B .94

C. 712 D. 154

Câu 2:(0,5 điểm) bốn và ba phần năm viết là

A. 435B. 4 +35

C. 435 D. 453

Câu 3:(1điểm) Trong hội thi bắn súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. ở lần bắn thứ tứ sạ thủ đó yêu cầu đạt bao nhiêu điểm nhằm qua 4 lần phun điểm trung bình giành được là 145.

A.580 điểm B.303 điểm

C.293 điểm D.159 điểm

Câu 4:( 1điểm) Tìm một số trong những có ba chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số cửu vào phía trái số kia ta được một số trong những lớn vội 26 lần số phải tìm.

A. 306 B. 360

C.630 D. 603

Câu 5:(0,5 điểm) search x: x×11 +x×9 = 400

A. = 20 B. = 200

C. = 10 D. =100

Câu 6:( 0,5 điểm) Tính cực hiếm biểu thức2+12:54

A. 258B.125

C. 218 D. 2

Phần 2: Tự luận :(6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Tính :

45+6 34-512

12+13+71223:45x5

Câu 2:(2 điểm ) hiện giờ trung bình cùng tuổi của mẹ và con là 24 tuổi . Biết 5 năm ngoái mẹ hơn con 26 tuổi. Hỏi hiện thời mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2điểm) Tổng nhì số tự nhiên và thoải mái bằng 535. Tìm nhị số đó, biết thân chúng tất cả 12 số tự nhiên khác

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................

..............................

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 9

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ phiên bản - Đề 9)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1:(1 điểm ) Chữ số 8 trong các thập phân 95,824 có giá trị là:

*
*

Câu 2:(1 điểm )

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900 B. 3,09

C. 3,9 D. 3,90

Câu 3:(1 điểm) 3 phút 20 giây = .......giây. Số viết vào khu vực chấm là:

A. 50 B. 320

C. 80 D. 200

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Viết các phân số, lếu láo số sau:

a/ Năm phần mười...............................................................

b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................

c/ tư mươi cha phần nghìn..........................................

d/ hai và tứ phần chín........................

Câu 2:Viết số thập phân tương thích vào vị trí chấm:

a/ 9m 6dm =............................m

b/ 2cm25mm2=.....................cm2

c/ 5t 62kg =.........................tấn

d/ 2 phút =..........................phút

Câu 3:(2 điểm) Tính

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 4:(1,5 điểm) Một nhà bếp ăn chuẩn bị số gạo mang đến 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 bạn ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ sử dụng trong từng nào ngày? (Mức nạp năng lượng của mọi người như nhau)

Câu 5:(1,5 điểm) Một khu vườn hình vuông vắn có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn cửa đó bởi bao nhiêu mét vuông? từng nào héc-ta?

*

..................................

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 10

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 10)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9 B. 0,09

C. 0,009 D. 9,00

Câu 2:(1 điểm) hỗn số

*
được gửi thành số thập phân là ?

A. 3,4 B. 0,4

C. 17,5 D. 32,5

Câu 3:(1 điểm)

a. Chữ số 5 trong những thập phân 12,25 có mức giá trị là ?

*

b. Chín đối kháng vị, nhì phần nghìn được viết là:

A. 9,200 B. 9,2

C. 9,002 D. 9,02

Câu 4:(1 điểm) 5m25dm2= ……..cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 55 B. 550

C. 55000 D. 50500

Câu 5:(0,5 điểm) 3m 4mm = .......... M. Số phù hợp để viết vào nơi chấm là:

A. 0,34 B. 3,04

C. 3,4 D. 3,004

Câu 6:(1 điểm) tìm kiếm chữ số x biết : 86,718 > 86,7x9

A. X = 3 B. X = 2

C. X = 1 D. X = 0

Câu 7:(1 điểm) Một fan thợ may 15 bộ áo quần đồng phục không còn 36 m vải. Hỏi nếu fan thợ kia may 45 bộ xống áo đồng phục như vậy thì cần từng nào mét vải vóc ?

A. 72 m B. 108 m

C. 300m D. 81 m

Phần II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

Câu 2:(2 điểm) Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộng nhát chiều dài 20 m. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Câu 3:(1 điểm) nhỏ kém chị em 24 tuổi. Năm nay tuổi nhỏ bằng

*
tuổi mẹ. Hỏi năm nay con từng nào tuổi, chị em bao nhiêu tuổi ?

.......................................

Bộ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 11

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 11)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:(0,5 điểm)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,5 B. 0,05

C. 0,005 D. 5,00

Câu 2:(1 điểm) Phân số

*
được gửi thành số thập phân là ?

A. 0,4 B. 2,5

C. 4 D. 40

Câu 3:(1 điểm) Chữ số 5 trong các thập phân 342,205 có mức giá trị là ?

*

Câu 4:(0,5 điểm) 3kg 5g = ……... Kilogam Số phù hợp điền vào khu vực trống là:

A. 3,5 B. 3,50

C. 3,500 D. 3,005

Câu 5:(1điểm) láo số

*
được viết bên dưới dạng phân số là:

A. 5,5 B. 5,2

*

Câu 6:(1 điểm) kiếm tìm số tự nhiên x biết : 69,98

A. X = 69 B. X = 70

C. X = 69,99 D. X = 69,981

Câu 7:(1 điểm) Quan giáp hình dưới đây và tính diện tích s của hình thoi MNPQ. Biết: BC = 52 cm; AB = 75 cm

*

A. 3900 mét vuông B. 3900 cm2

C. 1950 cm D. 1950 cm2

Phần II. Từ luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

Câu 2:(2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài 60m, chiều rộng bằng

*
chiều dài.

a. Tính diện tích thửa ruộng đó.

b. Biết rằng, cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

Câu 3:(1 điểm) Tìm ba số thập phân thích hợp để viết vào địa điểm chấm, sao cho: 0,2

........................................

Bộ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 12

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 12)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số , hiệu quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1:(0,5điểm) Viết số thập phân bao gồm : tía trăm,hai solo vị,bốn phần trăm,hai phần chục nghìn

A. 32,042 B. 302,0042

C. 302,4020 D. 302,0402

Câu 2:(0,5điểm) Viết số đo 821m bên dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng là km :

A. 82,1km B. 8,21km

C. 0,821km D.0,0821km

Câu 3:Tính quý giá của a + b , hiểu được a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34 B. 6,42

C. 50934 D.642

Câu 4:(0,5điểm) láo số

*
đọc là

A. Năm bố phần bảy

B. Năm và bố phần bảy

C. Năm mươi cha phần bảy

D. Năm, ba phần bảy

Câu 5:(1điểm) Một ngày có 5 xe ô tô chở thóc về kho, trung bình từng xe chở được 3500kg thóc. Hỏi vào 5 ngày đoàn xe kia chở được bao nhiêu tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn B. 875 tấn

C. 87,5 tấn D. 8,75 tấn

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:(2điểm). Tính

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 3:(2điểm) Một vòi nước rã vào bể. Giờ đồng hồ đầu rã được

*
bể , giờ sản phẩm hai tan vào được
*
bể . Hỏi trung bình từng giờ vòi nước kia chảy vào được bao nhiêu phần của bể?