Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 sách bắt đầu (60 đề) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đấy là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một năm học 2021 - 2022 chọn lọc, tất cả đáp án của ba bộ sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hy vọng với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện và được điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 cuối học kì 1

Mục lục Đề thi Toán 2 học tập kì 1


*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 phát âm là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 tháng 12 năm 2019 là máy Ba. Ngày đầu tiên của năm 2020 là vật dụng mấy?

A. sản phẩm Hai B. đồ vật Ba C. thiết bị Tư D. máy Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhì số như thế nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 với 50 B. 55 với 47 C. 37 và 55 D. 55 và 47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu tứ giác?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An bao gồm 8 viên bi. Hùng có rất nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vực vườn gồm 100 cây đào, sau thời điểm bán đi một số trong những cây đào thì khu vực vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã phân phối bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên để có một hình tam giác cùng 2 hình tứ giác. Đọc tên những hình đó?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học viên đặt tính theo mặt hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn cửa đã bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình mặt để có một hình tam giác cùng 2 hình tứ giác

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 có hai chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ chiều giỏi …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A.

Xem thêm: Em Ơi Là Em Anh Đã Sai Khi Nói Rằng, Xin Lỗi Anh Đã Sai

1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: tác dụng của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tra cứu x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai tất cả 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ có số bị trừ, số trừ với hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học viên đặt tính hàng dọc cùng tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan gồm số cành hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng:

Câu 1: Số tức thì trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: trên hình bên có mấy hình tứ giác?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích vào nơi chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: một ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai bao gồm 16 chiếc kẹo, Mai có tương đối nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan bao gồm bao nhiêu loại kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày 20 tháng 11 là máy hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là lắp thêm mấy?

A. sản phẩm công nghệ tư B. sản phẩm công nghệ năm C. đồ vật sáu D. máy bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tìm kiếm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo mặt hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: search x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube pgdgialoc.edu.vn


Đã có app pgdgialoc.edu.vn trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Cài ngay áp dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài Đề thi Toán, giờ đồng hồ Việt lớp 2 tất cả đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không cân xứng với nội quy comment trang web sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.