Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học năm nhâm thìn – 2107 theo Thông tứ 22 bao hàm đáp án với bảng ma trận đề thi giúp những em học sinh tự ôn luyện và vận dụng kỹ năng và kiến thức đã học vào vấn đề giải bài tập toán nhằm đạt được công dụng tốt đến kì thi sắp sắp tới của mình. Chúc những em ôn tập giỏi và đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 bao gồm bảng ma trận đề thi theo Thông tứ 22

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm học năm 2016 – 2017 theo Thông tứ 22

Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 2 theo Thông tứ 22

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM – MÔN TOÁN – LỚP 2Họ với tên: ……………………………………………… Lớp 2…. Trường đái học: ………….Thời gian làm bài xích 40 phút (Không kể thời gian giao dấn đề)

Câu 1 (1 đ): Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô color 1/3 số ô vuông.

*

Câu 2 (1đ): Viết số thích hợp vào vị trí chấm (M1)

431; …… ; 433; …… ; ……. ; …….. ; …….. ; 438.

Câu 3 (1đ): Điền vào khu vực chấm.

Hình bên bao gồm ……. Hình chữ nhật.

Câu 4 (1đ): Tính

a. 3 x 7 – 14 =………………………. B. 40 : 5 : 2 =………………………=……………………… = ………………

Câu 5 (1đ): Viết số phù hợp vào chỗ chấm.

1m = …….. Dm 12m – 8m = …… m

1dm = ……. Centimet 5dm + 7dm = ….. Dm

Câu 6 (1đ): Đặt tính rồi tính

632 + 245

451 + 46

772 – 430

386 – 35

Câu 7 (1đ): Một trường đái học bao gồm 267 học sinh nữ số học viên nữ ít hơn số học viên nam là 32 học tập sinh. Hỏi ngôi trường tiểu học tập có toàn bộ bao nhiêu học sinh nam?

Bài giải…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: 【Hướng Dẫn】 Cách Đăng Xuất Gmail Khỏi Các Thiết Bị Khác Chỉ Với 1 Cú Click Chuột

Câu 8 (1đ): Viết tiếp vào khu vực chấm cho thích hợp:

Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài những cạnh là AB = 15cm, BC = 25cm, AC = 30cm.

Trả lời: Chu vi hình tam giác ABC là: ………………………………………………………………..

Câu 9 (1đ): học sinh lớp 2A xếp thành 5 hàng, mỗi hàng gồm 6 học tập sinh. Hỏi:

a. Lớp 2A tất cả bao nhiêu học sinh?

b. Nếu số học sinh đó chia phần đa vào 3 tổ thì mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

Bài giải…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10 (1đ): Đúng ghi Đ, không đúng ghi S

Tìm một số, biết số đó phân tách cho 4 được thương thông qua số chia.

a) Số chính là 4. □ b) Số chính là 16. □

Đáp án và chỉ dẫn chấm môn Toán lớp 2

Câu 1 (1đ): Khoanh vào giải đáp C

Câu 1 (1đ): Điền đúng từng số mang lại 0,2đ

431; 432 ; 433; 434; 435; 436; 437; 438.

Câu 3 (1đ): có 3 hình chữ nhật

Câu 4 (1đ): Tính (Mỗi ý chuẩn cho 0, 5 đ)

a. 3 x 7 – 14 = 21 – 14 b. 40 : 5 : 2 = 8 : 2

= 7 = 4

Câu 5 (1đ): (Mỗi ý hợp lý cho 0,25 đ)

1m = 10 dm 12 m – 8 m = 4 m

1 dm = 10cm 5 dm + 7 dm = 12 dm

Câu 6 (1 đ): Đặt tính rồi tính (Mối ý hợp lý cho 0, 25 đ)

Kết quả: 877; 497; 340; 351

Câu 7 (1đ): bài xích giải

Số học viên Nam có là:

267 + 32 = 299 (học sinh)

Đáp số: 299 học tập sinh

Câu 8 (1đ): Viết tiếp vào chỗ chấm đến thích hợp:

Trả lời: Chu vi hình tam giác ABC là: 15 + 25 + 30 = 70 (cm)

Câu 9 (1đ): từng ý hợp lý cho 0,5 đ

Bài giải

a. Lớp 2A có số học sinh là: 5 x 6 = 30 (học sinh)

b. Mỗi tổ tất cả số bạn là: 30 : 3 = 10 (bạn)

Đáp số: a. 30 (học sinh) b. 10 bạn

Câu 10 (1đ):

Đáp án b là đúng; a là sai

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Mạch con kiến thức, nội dung

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

S học: Số với phép tính: cộng, trừ vào phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi các bảng tính vẫn học; biết về 1/2; 1/3; 1/4 ; 1/5 .

Giải các bài toán đơn về phép cộng,phép trừ, phép nhân, phép phân tách phạm vi 1000 (không nhớ)

Số câu

02

02

02

01

07

Số điểm

02

02

02

01

07

Đại lượng cùng đo đại lượng:

mét, ki-lô-mét, mi-li-mét; giờ, phút.

Số câu

01

01

Số điểm

01

01

Yếu tố hình học: hình tam giác, chu vi hình tam giác; hình tứ giác, chu vi hình tứ giác.

Bài viết liên quan