Gửi các em học sinh “Chọn thanh lọc 05 đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán hay nhất 2018 (Có câu trả lời tham khảo)”. pgdgialoc.edu.vn mong muốn nó để giúp các em học và có tác dụng bài xuất sắc hơn.Bạn vẫn xem: Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 năm 2018 co dap an

Đề thi, bài bác kiểm tra liên quan:

Nhằm giúp những em học viên lớp 3 ôn tập tốt môn Toán chuẩn bị cho kỳ thi học tập kì hai năm học 2017 -2018, pgdgialoc.edu.vn gửi tặng phụ huynh cùng thầy cô 5 đề chọn lọc theo thông tư 22 dưới đây.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 năm 2018 co dap an

Đề 01: 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

1. Số 54 175 đọc là:

A. Năm tư nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi tứ nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm. 

2. kết quả của phép cộng 36528+ 49347 là:

 A. 75865; B. 85865; C. 75875; D. 85875

3. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII C. VVII D. IIX

4. Thứ nhì tuần này là ngày 26, thứ hai tuần trước đó là ngày:

A. 19 B. 18 C. 16 D. 17

5. có 40 học sinh xếp thành 8 hàng những nhau. Hỏi gồm 15 học sinh thì xếp được bao nhiêu hàng?

A. 5 hàng B. 45 hàng C. 3 sản phẩm D. 75 hàng  

6. Diện tích một hình vuông vắn là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông vắn đó là bao nhiêu?

A.3 cm B. 12 centimet C. 4 centimet D. 36 cm 

PHẦN II : TỰ LUẬN: (6 điểm)

1Đặt tính rồi tính:

21628 x 3; 45603 + 12908 ;

15250 : 5; 67013- 23114

2. Một hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng nhiều năm 4 cm.

a, Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b, Tính diện tích s hình chữ nhật đó. 

3. gồm 120 cái bánh được xếp hầu như vào 5 hộp. Hỏi 8 hộp bánh như thế có bao nhiêu cái bánh? 

4: Hình dưới đây có từng nào hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?


*

a,………………hình tam giác

b,………………hình tứ giác

Đáp án đề 1:

Phần I. 1C; 2.D; 3B; 4A; 5C; 6B

Phần II.

1. Học sinh tự để tính với tính ra tác dụng đúng như sau:

a, 21628 x 3 = 64884

b, 45603 + 12908 = 58511

c, 15250 : 5 = 3050

d, 67013- 23114 = 43899

2. Chu vi hình chữ nhật là:

(8+4) x 2 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

(8×4)=32(cm2 )

Đáp số: 24 cm

32 cm2 

3. Mỗi hộp gồm số dòng bánh là:

120: 5 =60 (cái bánh)

8 vỏ hộp bánh tất cả số chiếc bánh là:

8 x 60 = 420 (cái bánh)

Đáp số :420 chiếc bánh

4. a, 5 hình tam giác

b, 5 hình tứ giác

Đề toán 3 kì 2 số 2

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi bài tiếp sau đây có tất nhiên câu trả lời A, B, C (là đáp số, công dụng tính) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

1. Số gồm tía mươi nghìn tám trăm linh nhì được viết là:

A. 3802 B. 30802 C. 30820

2. Số liền trước của số 20301 là :

A. 20302 B. 20303 C. 20300

3. cho những số sau: 43501 ; 45310 ; 43051 ; 45130 . Hàng số như thế nào được xếp theo thứ tự từ to đến bé:

A. 35014 ; 45310 ; 43051 ; 45130

B. 35014 ; 43051 ; 45130 ; 45310

C. 45310 ; 45130 ; 43051 ; 35014

4. 3dm 5cm = …… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là :

A. 350 B. 35 C. 305

5. những tháng có 31 ngày là các tháng :

A. 4 ; 6 ; 9 ; 11 B. 1; 3; 5; 6; 7; 8 C. 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

6. Khung cửa hình vuông có cạnh 15 dm. Vậy chu vi khung cửa hình vuông đó là :

A.60dm B. 50dm C. 40dm

Phần II.

1. Đặt tính rồi tính :

34782 + 10345 ;

65862 – 23104;

10142 x 4;

2. a.Tính : b. Tìm X, biết :

42132 + 75645 : 9 X : 4 = 12410

3. Có 1845 kilogam bột mì đựng đều vào 9 bao. Hỏi trong 5 bao như thế thì đựng từng nào ki-lô-gam ?

4. Có một đàn chim bay ngang, tôi liền chào : “Chào 100 bạn !” Chim đầu đáp : “Chúng tôi đã mất cả đàn.”

Hỏi đàn chim đó còn lại bao nhiêu con ?

Đáp số với lời giải:

Phần I: 1B; 2C; 3C; 4B; 5C; 6A

Phần II.

1. Đặt tính với tính ra công dụng như sau:

34782 + 10345 = 45127

65862 – 23104 = 42758

10142 x 4 = 40568

2. Tính ra KQ như sau

a. 42132 + (75645 : 9 )

= 42132 + 8405

= 50537

b X : 4 = 12410

x = 12410 x 4

x = 49460

3. Có 1845 kilogam bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi vào 5 bao như thế thì đựng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Số kilogam bột mì trong 1 bao là:

1845 : 9 = 205 (kg)

Số kg bột mì trng 5 bao là:

205 x 5 = 1025 (kg)

Đáp số: 1025 ki-lô-gam

4. 0 con

số 3

Phần 1: Trắc nghiệm

1. Số 76824 được phát âm là?

A. Bảy mươi sáu nghìn tám trăm nhì mươi sáu

B. Bảy nghìn nhị trăm tía mươi tám

C. Bảy sáu nghìn hai trăm cha mươi tám

D. Bảy nghìn sáu trăm cha mươi tám

2. Số 156 cấp số 3 tần số là:

A. 32 B. 46 C. 52 D. 48

3. 4m5cm = ….cm?

A. 450 B. 405 C. 45 D. 4005

4.

Xem thêm: Em Phải Làm Sao Để Cô Ấy Quay Lại Với Mình Chắc Chắn 99,99%?

Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 32cm, chiều rộng lớn 9cm. Diện tích s hình chữ nhật kia là?

A . 36 cm2 B. 45 cm2 C. 96 cm2 D. 288 cm2

5. Một hình vuông vắn có cạnh 18cm thì chu vi của chính nó là:

A . 66 cm B. 72 cm C. 76 cm D. 36 cm

6. 357cm2+ 548cm2 = …?

A . 905cm2 B. 915cm2 C. 929cm2 D. 924cm2

TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính:

a) 45687 + 5276 =

b) 76324 – 32548 =

c) 3528 x 3 =

d) 53048 : 4 =

2. tìm kiếm x:

a) X : 8 = 23165 b) X x 5 – 1350 = 72960

3. Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 18cm, chiều rộng 10cm.

a) Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b) Một hình vuông chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên thì có cạnh là bao nhiêu?

4. có 130 cái bánh được xếp vào 5 vỏ hộp bánh. Hỏi 9 hộp bánh như thế có bao nhiêu cái bánh?

Bài thi Toán kì 2 số 4

PHẦN 1: Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

1. Số 54 175 đọc là:

A. Năm tứ nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi bốn nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi tứ nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy lăm.

2. Số ngay tắp lự sau của số 68457 là:

A. 68467; B. 68447 C. 68456 D. 68458

3. các số 48617; 47861; 48716; 47816 thu xếp theo sản phẩm tự từ bé đến bự là:

A. 48617; 48716; 47861; 47816

B. 47816; 47861; 48617; 48716

C. 48617; 48716; 47816; 47861

D. 48716; 48617; 47861; 47816

4. Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là:

A. 11000 B. 10100 C. 10010 D. 10001

5. hiệu quả của phép cộng 36528+ 49347 là:

A. 75865 B. 85865 C. 75875 D. 85875

6. quý giá của biểu thức (98725 – 87561) x 3 là:

A. 32493 B. 39432 C. 33492 D 34293

Câu 7.Thứ hai tuần này là ngày 26, đồ vật hai tuần trước là ngày:

A. 19 B. 18 C. 16 D. 17

8. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII C. VVII D. IIX

9. 8 hộp bút chì đồng nhất có 96 cái cây bút chì. Hỏi 6 hộp như thế có từng nào cái bút chì?

A. 18 cái. B.12 cái. C.72 cái. D. 62 cái.

10. diện tích một hình vuông vắn là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 centimet B. 12 cm C. 4 cm D. 36 cm

11. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác,5 hình tứ giác

PHẦN 2 TỰ LUẬN:

1Đặt tính rồi tính:

 21628 x 3

45603 + 12908

15250 : 5

67013- 23114

2. Một người quốc bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi vào 9 phút bạn đó đi được từng nào mét đường? (Quãng đường trong những phút đi hầu như như nhau).

Lời giải cùng đáp số:

Phần I: 1C; 2D; 3B; 4D; 5A; 6C; 7A; 8B; 9C; 10B; 11D;

Phần II.

1. HS để tính và tính đúng

21628 x 3 = 64884 15250: 5 = 3050

45603 + 12908 = 32695 67013- 23114 = 43899

2. Bài giải

Mỗi phút fan đó đi được số mét là:

480: 6 = 80 (m)

Trong 9 phút người đó đi dạo được số mét là:

80 x 9 = 720 (m)

Đáp số :720 m

Đề 5:

1. Số bảy mươi hai nghìn ko trăm bố mươi hai được viết là:

A. 7232 B. 70232 C. 72032

2. Số lớn nhất trong các số 42630 ; 43360 ; 43261 là :

A. 42630 B. 43360 C. 43261

3. 18m 3cm = ………. Cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là :

A. 183 B. 1803 C. 1830

 4. 1/4 năm = ………. Tháng. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là :

A.3 B. 4 C. 5

5. Quyển tập hình chữ nhật có chiều dài 29 cm, chiều rộng 21 cm. Chu vi quyển tập đó là :

A. 100 centimet B. 50 cm C. 25 cm

 28 cm2 B. 49 cm2 C. 49 cm

Phần II.

1. Đặt tính rồi tính :

64314 + 12240

84684 – 45271

10114 x 6

56504 : 5

2. A.Tính giá trị biểu thức : b. Tìm X, biết :

65457 – 42693 : 3 X : 7 = 10212

3. Có tất cả 48 viên thuốc được đựng đều vào 8 vỉ thuốc. Hỏi với 60120 viên thuốc thì đựng được trong từng nào vỉ thuốc như thế ?

4. Thời gian làm bài thi môn Toán cuối học kì 2 hết 40 phút. Em làm chấm dứt bài thi hết 50% giờ. Hỏi em sẽ còn thừa lại bao nhiêu phút ? Và em sẽ làm gì vào thời gian thừa đó ?