Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm học 2021 - 2022 được biên soạn là 5 đề Toán lớp 4 kì 2 bao gồm đáp án kèm theo. Những đề thi được biên soạn chuẩn chỉnh theo Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22. Qua đó để giúp đỡ các em học viên ôn tập cùng củng cố các dạng bài xích tập Toán lớp 4 kì 2 tất cả trong đề thi lớp 4. Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 4 từ ôn luyện với vận dụng các kiến thức sẽ học vào việc giải bài bác tập toán. Chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 cuối học kỳ 2

Tham khảo thêm:


Nghiêm cấm coppy với mục tiêu thương mại

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào lời giải đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm): Chữ số 4 trong những 28 482 919 có mức giá trị bằng:

A. 400

B. 4 000 000

C. 40 000

D. 400 000

Câu 2 (1 điểm): Phân số

*
bằng phân số nào bên dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (1 điểm): Số nào dưới đây chia hết cho cả 2 cùng 5?

A. 19 845

B. 15 431

C. 16 490

D. 17 952

Câu 4 (1 điểm): diện tích s của hình thoi gồm độ dài hai đường chéo lần lượt là 12cm và 25cm là:

A. 150cm2

B. 300cm2

C. 450cm2

D. 600cm2

Câu 5 (1 điểm): Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm 8m2 12dm2 = … dm2 là:

A. 81 200

B. 8012

C. 8120

D. 812

Câu 6 (1 điểm): Số thứ nhất bằng 20, số trang bị hai bởi 2/5 số vật dụng nhất. Trung bình cộng của hai số bằng:

A. 56

B. 32

C. 28

D. 14

II. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 8 (1 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bởi 120m, chiều rộng bởi 5/7 chiều dài. Người ta trồng bắp cải trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 25m2 thu hoạch được 28kg bắp cải. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam bắp cải?

Câu 9 (1 điểm): Tìm một số có cha chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó, ta được tổng của số bắt đầu và số buộc phải tìm là 3370.

Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất:

*

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số nào béo nhất trong những phân số bên dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 (0,5 điểm): Rút gọn gàng phân số

*
được phân số tối giản là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào nơi chấm 3kg 8hg = … g là:

A. 3800

B. 3080

C. 3008

D. 380

Câu 4 (0,5 điểm): Số thích hợp viết vào ô trống 2☐2 để được số chia hết mang lại 9 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 5 (1 điểm): Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm

*
m và chiều rộng bằng
*
m. Diện tích hình chữ nhật là:


A.

*
m2

B.

*
m2

C.

*
m2

D.

*
m2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của

*
vừa lòng
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

15dm2 6cm2 = 1560cm2 ☐

1 phút 17 giây = 70 giây ☐

3m2 12dm2 = 3120cm2 ☐

3 giờ trăng tròn phút = 200 phút ☐

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 9 (1 điểm): tìm kiếm trung bình cộng của những số 160, 224, 48 và 300.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số 10 Chương 1 Toán Đại Số 10 Có Lời Giải

Câu 10 (2 điểm): nhì kho chứa tổng số 1520 tấn thóc. Tìm số thóc của từng kho, hiểu được số thóc của kho thứ hai bằng 7/13 số thóc của kho sản phẩm nhất.

(Để coi trọn cỗ đề thi kèm đáp án, mời cài đặt tài liệu về!)

------------------

Ngoài bộ đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học tập kì 1 lớp 4 giỏi đề thi lớp 4 kì 2 của những môn Toán lớp 4, tiếng Việt lớp 4 cùng Tiếng Anh lớp 4 được đọc và lựa chọn lọc. Mong muốn với đa số tài liệu này, các em học sinh sẽ học xuất sắc môn Toán lớp 4 hơn.