Chào chúng ta học sinh cùng quý thầy cô, lúc này pgdgialoc.edu.vnVN giữ hộ tới độc giả tài liệu "Đáp án bài xích kiểm tra học tập kì 1 môn Toán lóp 8 năm học 2012-2013". Hi vọng để giúp ích cho chúng ta học tập cùng giảng dạy.

Bạn đang xem: Đáp án bài kiểm tra học kì 1 môn toán lóp 8 năm học 2012

Bạn sẽ xem: ✓ đề thi toán lớp 8 học kỳ 1 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI: TOÁN LỚP 8

Lưu ý khi chấm bài:

Dưới đây chỉ nên sơ lược quá trình giải với thang điểm. Bài xích giải của học viên cần chặt chẽ, hợp lô ghích toán học.

Xem thêm: Miêu Tả Tính Cách Bản Thân Bằng Tiếng Anh, Nói Về Tính Cách Bằng Tiếng Anh

Nếu học sinh làm bài theo cách khác giải đáp chấm mà đúng thì chấm và cho điểm tối đa của bài bác đó.

Hình vẽ:

AB//CD (gt) => AB // HK (1)

AHCD (gt), BKCD (gt) => AH // BK (2)

Từ (1) cùng (2) => ABKH là hình bình hành (dấu hiệu thừa nhận biết) (3)

AHDC (gt) => (4)

Từ (3) với (4) => ABKH là hình chữ nhật (dấu hiệu dấn biết) (đpcm)

AD = BC (ABCD là hình thang cân)

(ABCD là hình thang cân)=> (cạnh huyền – góc nhọn)

=> DH = chồng (hai cạnh tương ứng) (đpcm)

có DH = HE (gt), AH DE => AH vừa là con đường cao vừa là mặt đường trung đường => cân nặng tại A =>AE = AD (tính chất)

Mà AD = BC (ABCD là hình thang cân)

=> AE = BC (tính chất) cân nặng tại A => (tính chất)

Mà (ABCD là hình thang cân)

=> mà ở đoạn đồng vị => AE//BC (**)

Từ (*) với (**) => ABCE là hình bình hành (dấu hiệu dấn biết) (đpcm)

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI: TOÁN LỚP 8Lưu ý lúc chấm bài:

Câu giải đáp giảiĐiểmCâu 1(3,0 điểm)1

(1 điểm) 12

(2 điểm)a. 1b. 0,5 0,5Câu 2(2,0 điểm)1

(1 điểm)0,50,52

(1 điểm)

0Vậy

0,75

0,25Câu 3(1,5 điểm)1

(1 điểm)Ta có:

0,25 0,25 0,25Vậy với cùng .0,252

(0,5 điểm)Khi x = 4 ta có:

0,25Vậy với thì .

0,25Câu 4(3 điểm)

A

B

C

D

H

E

K

Hình vẽ:

1

(1 điểm)AB//CD (gt) => AB // HK (1)

AHCD (gt), BKCD (gt) => AH // BK (2)

Từ (1) cùng (2) => ABKH là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết) (3)0,5AHDC (gt) => (4)

Từ (3) cùng (4) => ABKH là hình chữ nhật (dấu hiệu thừa nhận biết) (đpcm)0,52

(1 điểm)Xét :

(gt)

AD = BC (ABCD là hình thang cân)

(ABCD là hình thang cân)0,5=> (cạnh huyền – góc nhọn)

=> DH = ck (hai cạnh tương ứng) (đpcm)0,53

(1 điểm)có DH = HE (gt), AH DE => AH vừa là mặt đường cao vừa là đường trung tuyến => cân nặng tại A =>AE = AD (tính chất)0,5Mà AD = BC (ABCD là hình thang cân)

=> AE = BC (tính chất) (*)0,25 cân tại A => (tính chất)

Mà (ABCD là hình thang cân)

=> , mà ở phần đồng vị => AE//BC (**)

Từ (*) và (**) => ABCE là hình bình hành (dấu hiệu thừa nhận biết) (đpcm)0,25Câu 5(0,5 điểm)(0,5 điểm)Ta có: