Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó gồm chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Đề toán nâng cao lớp 3 có đáp án

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ áo xống cùng một cỡ. Hỏi gồm 350m vải thì may được bao nhiêu bộ xống áo với cùng kích cỡ đó với còn vượt mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ quần áo cần số mét vải là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 bộ và quá 2m

Bài 3: Túi trước tiên đựng 18kg gạo, cấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi nên lấy sinh hoạt túi máy hai từng nào kg gạo đổ sang trọng túi thiết bị hai để số gạo ở nhị túi bằng nhau?

Đáp án:

Túi sản phẩm hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả hai túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi bằng nhau thì mỗi túi gồm số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải lấy ra ở túi trước tiên là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ tất cả ……góc vuông và……góc ko vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc không vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bởi nửa tổng AB với BC. Cạnh AD gấp rất nhiều lần hiệu của AB cùng BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + đôi mươi + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A có 40 học viên được tạo thành 4 tổ, từng tổ lại chia gần như thành 2 nhóm. Hỏi từng nhóm gồm bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ gồm số học sinh là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm gồm số học sinh là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn đáp án đúng

a.Số ngay tức khắc sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn chính giữa số 9068 và 11982 là:

A.10000 và 12000

B. 10000 với 11000

C. 11000 với 9000

D. 12000 cùng 11000

Đáp án: B. 10000 với 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Đề Thi Toán Học Kì 1 Lớp 11 Cơ Bản, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Mới Nhất

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 tiếng 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một nhóm thuỷ lợi đào được 132m mương trong 6 ngày. Hỏi đội kia đào được từng nào m mương vào 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày team thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ đem 100000 đồng đi chợ, mẹ mua cho Mai một đôi giầy hết 36500 đồng và mua một áo thun hết 26500 đồng. Số tiền còn sót lại mẹ dùng để làm mua thức ăn. Hỏi chị em đã dùng từng nào tiền để mua thức ăn?

Đáp án:

Số tiền mẹ dùng để làm mua giầy và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền người mẹ dùng đề thiết lập thức nạp năng lượng là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số nhỏ nhắn nhất bao gồm 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg bộ mì đựng các trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng hầu hết trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 với x” thì bằng 8

A. X = 7835


B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều dài là 4m 30cm cùng chiều rộng lớn là 80cm?

2Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 8dm và chiều rộng lớn là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích miếng bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài tất cả 792 nhỏ gà nhốt hầu như vào 9 phòng chuồng. Fan ta cung cấp đi số con gà ngay số gà nhốt trong 2 ngăn chuồng. Hỏi bạn ta đã chào bán đi bao nhiêu con gà?

Đáp án:

Mỗi chống chuồng nhốt số con kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số gà đã chào bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính cực hiếm biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một cửa hàng có 132kg đường, đã chào bán ¼ số kg con đường đó với 9kg. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu kg đường?

Đáp án:

Số đường cửa hàng đã buôn bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn sót lại số con đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó gồm chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: gồm 8 bao gạo đựng tất cả 448kg gạo. Hỏi gồm 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm giống hệt chưa tổng số 54 lít. Shop đã chào bán hết 36 lít. Hỏi shop còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Đáp án:

Mỗi thùng không số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng đã cung cấp hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng sót lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: thuở đầu có 5 bổ tải chở tổng số 210 bao đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe nửa chở mặt đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao mặt đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau)

Đáp án:

Mỗi xe pháo chở số bao mặt đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe cộ chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng gồm 56 ngàn đồng cài được 8 quyển truyện, Dũng có thấp hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng bao gồm số chi phí là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng cài được số quyển chuyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: có một tổ học viên tham gia trồng rừng, tín đồ ta giao cứ 5 học viên thì trồng 25 cây, nhưng thực tế mỗi học viên lại trồng nhiều hơn thế nữa nhiệm vụ được giao 2 cây bắt buộc tổng số cây xanh được là 238 cây. Hỏi tổ học sinh đó tất cả bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo trọng trách mỗi em trông số lượng km là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế từng em trồng số cây là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên đó tất cả số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng tất cả 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng nhất 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu hèn thùng trang bị hai 2 lần. Hỏi từng thùng có bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu phân phối thùng độc nhất vô nhị 5 lít thì tổng thể dầu gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu trong thùng đầu tiên lúc sau là một trong những phần số dầu thùng trang bị hai là 2 phần.

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng sản phẩm công nghệ hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu ngơi nghỉ thùng trước tiên là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để sẵn sàng cho một hội nghìn người ta kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ chỗ cho 81 fan ngồi. Trên thực tiễn có cho 108 fan đến dự họp. Hỏi nên kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi sản phẩm ghế tất cả số khu vực là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hàng ghế yêu cầu kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có cân nặng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chưa trọng lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một sân vườn cây nạp năng lượng quả tất cả 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và gồm 9 mặt hàng cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cây nạp năng lượng quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây hãng apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây nạp năng lượng quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày sản phẩm công nghệ hai bán được gấp 3 lần ngày sản phẩm công nghệ nhất. Cả nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?