Excel cho pgdgialoc.edu.vn 365 Excel mang lại pgdgialoc.edu.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, nhằm đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm tần số một tp nhất định xuất hiện trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Đếm số lần xuất hiện excel

Trong biểu mẫu dễ dàng và đơn giản nhất, COUNTIF cho biết:

=COUNTIF(Bạn mong mỏi tìm sống đâu?, bạn có nhu cầu tìm giá trị nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu phương pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô làm sao sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một trong những như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một tự như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chí duy nhất. Thực hiện COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng những tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này trong Excel, hãy sao chép dữ liệu vào bảng bên dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị trong A4) trong số ô từ bỏ A2 tới A5. Công dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo (giá trị trong A2) và cam (giá trị trong A3) trong những ô từ A2 cho tới A5. Hiệu quả là 3. Cách làm này thực hiện COUNTIF nhì lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với 1 biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 vào các ô từ B2 tới B5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và quý giá trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Tác dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về quý giá sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài ra hơn 255 ký tự, hãy dùng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi lâu năm khác").

Xem thêm: Bài Viết Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Hay Nhất, Mẫu Lý Lịch Đảng Viên Của Người Xin Vào Đảng (02

Không trả về hiệu quả khi bạn muốn đợi tất cả kết quả.

Đảm bảo gồm ghi đối số criteria trong vết ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp gỡ lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức bao gồm chứa hàm tham chiếu mang đến ô hoặc phạm vi trong một sổ làm việc đóng và những ô được xem toán. Để tác dụng này hoạt động, sổ làm việc khác phải được mở.

Những bí quyết thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không riêng biệt chữ hoa, chữ thường xuyên trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp cùng với một cam kết tự riêng biệt bất kỳ. Một vệt sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm vệt chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một vết sóng (~) trước ký kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm phần đa trường hợp gồm "táo" với vần âm cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm quý hiếm văn bản, hãy đảm bảo an toàn dữ liệu không chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất lốt trích dẫn thẳng cùng cong hoặc cam kết tự không in ra. Trong số những trường hòa hợp này, COUNTIF rất có thể trả về quý giá không ý muốn muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi có tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi vẫn đặt tên trong bí quyết (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi có tên có thể phía trong trang tính hiện tại tại, một trang tính không giống trong cùng sổ làm việc hoặc từ sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát điểm từ một sổ thao tác khác, sổ thao tác làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm những ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do người dùng xác định (UDF) bằng phương pháp sử dụng các làm việc pgdgialoc.edu.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là ví dụ như về cách chúng ta có thể Đếm số ô tất cả màu ô gắng thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.