Giới thiệu

Cũng như những ngôn ngữ thiết kế khác, JavaScript vẫn chạy biên dịch từ bên trên xuống dưới cùng từ trái qua phải. Cũng chính vì vậy khi chúng ta sử dụng một hàm mà phía bên trên nó ko tồn trên hàm đó thì có khả năng sẽ bị bái lỗi undefined ngay. Và để xử lý vấn đề này thì ta sẽ dùng sự kiện onload vào JavaScript.Bạn vẫn xem: $(document).ready(function() là gì

Trong nội dung bài viết này, họ sẽ cùng nhau so sánh window.onload cùng $(document).ready().

Bạn đang xem: $(document).ready(function() là gì


*

*

Giả sử bạn có hàm A nằm trong file a.js với trong file b.js có sử dụng hàm A thì bắt buộc file a.js phải ném lên file b.js, nó tuan theo cách thức load theo thiết bị tự.

Ví dụ: đoạn code này sai bởi vì hàm do_validate() tuy nhiên đã khái niệm nhưng nó lại nằm dưới đoạn code hotline tới nó

Trường phù hợp này sai vày hàm do_validate không được định nghĩa

//Đặt tệp tin A trước tệp tin Bvar flag = do_validate(); // hàm này phía bên trong file Afunction do_validate() // hàm này phía bên trong file B// return TRUE/FALSE;//Đặt tệp tin B trước tệp tin Afunction do_validate() // hàm này năm trong tệp tin B// return TRUE/FALSE;var flag = do_validate(); hàm này năm trong tệp tin A Một lưu ý quan trọng nữa khi chúng ta gán một hàm làm sao đó cho một sự kiện nào kia trong HTML thì cũng phải tuân theo quy luật trên, nghĩa là nếu như khách hàng gán một hàm mà phía trên thẻ HTML đó không có thì nó sẽ thông báo lỗi là undefined.

Window.onload()

Sự kiện này có chân thành và ý nghĩa rằng lúc trình cẩn thận đã load dứt mọi thiết bị (image, js, css) thì các đoạn code nằm bên trong đó mới được chạy. Tất cả một chú ý rằng nếu bạn sử dụng onload cho một thẻ HTML nào kia thì nó vẫn có tính năng với thẻ HTML đó thôi nhưng nếu khách hàng dùng mang đến window thì nó đã có tính năng cho toàn trang.

Xem thêm: Và Tôi Luôn Mơ Mơ Về Một Nơi Xa Xôi, Hợp Âm Giấc Mơ Của Tôi

Hay nói theo cách khác những đoạn code nằm bên phía trong sự khiếu nại onload sẽ được chạy cuối cùng khi mà lại trình JS đã có được biên dịch 1 lần. Bởi vì vậy giả dụ trong sự khiếu nại onload các bạn gọi tới một hàm nào đó thì dù các bạn đặt hàm đó phía trên hay phía bên dưới thì các đúng

$(document).ready()

Cũng giống với việc kiện Window.onload() nếu bạn muốn một sự kiện jQuery như thế nào đó hoạt động bạn yêu cầu gọi nó bên trong hàm $(document).ready(). Nhưng các thứ bên trong hàm này sẽ tiến hành load ngay trong khi DOM Tree được load với trước khi cục bộ nội dung của trang được load.

Tham khảo: Khoá học tập Online căn cơ lập trình cho những người mới bước đầu bằng ngữ điệu JavaScript

Kết Luận

$(document).ready() có ưu điểm rõ rệt hơn onload khi thời gian kích hoạt sự khiếu nại là sớm hơn, quan trọng khi trang web có dung lượng lớn, đựng được nhiều hình ảnh.

Tuy nhiên nếu như khách hàng cần làm việc JavaScript với các hình ảnh thì áp dụng window.onload() là hòa hợp lý. Vậy đề xuất tùy mục đích sử dụng các chúng ta cũng có thể áp dụng kỹ năng và kiến thức này vào việc lập trình với JavaScript.