Bạn đang làm hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng I, Hạng II, Hạng III, bạn đang cần tìm kiếm mẫu đối kháng xin cấp chứng từ hành nghề xây mới nhất?

Dưới đây Mẫu đơn xin cấp chứng từ hành nghề hoạt động xây dựngmẫu số 01 phụ lục IV phát hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Bạn đang xem: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mu số 01

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộclập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

...........,ngày…tháng…. Năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền).

1. Họ với tên(1):…………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………..

3. Quốc tịch:………………………………………………………………………………

4. Số chứng tỏ thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD:………………………….Ngày cấp:……………, khu vực cấp……………………………..

5. Địa chỉthường trú:……………………………………………………………………

7. Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….

8. Trình độ chuyên môn chuyên môn (ghi rõ chăm ngành hệ đào tạo):………………………..

9. Thời hạn kinh nghiệm liên quan đến nghành nghề dịch vụ đề nghị biến đổi chứng chỉ hành nghề:……năm.

10. Số chứng từ hành nghề đang được cấp (nếu có):

Số hội chứng chỉ:………….Ngày cấp……………Nơi cấp:…………………..

Xem thêm:

Lĩnh vực chuyển động xây dựng:…………………………………………………………..

11. Vượt trình hoạt động chuyên môn vào xây dựng(2):

STT

Thi gian công tác(Từtháng, năm mang lại tháng, năm)

Đơn vị công tác/ vận động độc lập(Ghi rõ tên 1-1 vị, sốđiện thoạiliên hệ)

Kê khai tay nghề thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

1. Tên Dự án/công trình:…………

Nhóm dựán/cấp công trình:………

Loại công trình:………

Chức danh/Nội dung các bước thực hiện:……………

2.......

2

...

Đề nghị cấp triệu chứng chhành nghề vận động xây dựng vi ngôn từ như sau:

Lĩnh vực hành nghề:…………………………………………..Hạng:…………………

□ Cấplần đầu

□ Cấplại

Lý do đề xuất cấp lại triệu chứng chỉ:…………………………………………….

□ Điều chỉnh, bửa sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính bao gồm xác, vừa lòng pháp của làm hồ sơ và nội dung kê khaitrong đối chọi và cam kết hành nghề chuyển động xây dựng theo đúng nộidung ghitrong triệu chứng chỉđược cung cấp và vâng lệnh các quy định của điều khoản có liên quan./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1)Thay thế các thông tin tháng ngày năm sinh, showroom thường trú, số minh chứng thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số định danh cá nhân khi cửa hàng dữ liệu đất nước về dân cư chính thức hoạt động.

(2)Không yêu cầu kê khaitrong ngôi trường hợp kiến nghị cấp lại chứng từ do chứng từ cũ quá hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc.

Hình ảnh mẫu đối chọi xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

*
Mẫu đối kháng xin cấp chứng từ hành nghề thi công theo Nghị định 15/2021

Bài viết cùng chuyên đề

Mẫu 1-1 xin cấp triệu chứng chỉ năng lượng xây dựng bắt đầu nhất

Mẫu tờ khai đăng ký thi sát hạch cấp chứng từ hành nghề

Mẫu bệnh chỉ năng lực xây dựng

VIỆN ĐÀO TẠO NUCE™ - Đơn vị chuyên đào tạo và huấn luyện và cấp chứng từ xây dựng Online số 1 tại Hà Nội, tp.hcm và trên toàn quốc.