Điều kiện để cấp lại chứng minh nhân dân bị mất là gì? Cách thức trình bày mẫu đơn xin cấp lại chứng minh nhân dân bị mất như thế nào? Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơnxin cấp lại chứng minh nhân dân bị mất dành cho những người có nhu cầu sử dụng.

Bạn đang xem: Đơn đề nghị cấp lại chứng minh nhân dân


Mẫu đơn xin cấp lại chứng minh nhân bị mất

1. Điều kiện để cấp lại chứng minh nhân bị mất

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì khi công dân bị mất chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân.

Như vậy, trường hợp công dân bị mất chứng minh nhân dân có quyền được cấp lại. Để cơ quan công an giải quyết theo yêu cầu thì công dân phải nộp mẫu đơn xin cấp lại chứng minh nhân bị mất theo quy định.

2. Mẫu đơn xin cấp lại chứng minh nhân bị mất

Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơn xin cấp lại chứng minh nhân dân bị mất mới nhất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: Công an……………………………………………………………

Họ và tên khai sinh:……………………………….……………………..…

Họ và tên gọi khác (nếu có):…………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../……….; Giới tính (Nam/nữ):……

Số CMND đã được cấp:…………………………………………………

Cấp ngày: ……./……/…….. Nơi cấp:……………………………………………

Dân tộc:……………………………….. Tôn giáo:…………………………………

Nơi đăng ký khai sinh:……………………………………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………………………

Nơi thường trú:………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………… .Trình độ học vấn:………………..

Họ và tên cha:…………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ:…………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ (chồng):……………………………………………………………….

Hồ sơ hộ khẩu số: ….. Sổ đăng ký thường trú số:… ; Tờ số:….. Số điện thoại:……….

Tôi đề nghị được cấp lại CMNDlý do:…………………….

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài Tập Giá Trị Lượng Giác Của Một Cung, Lý Thuyết Và Bài Tập

Tôi (có/không)…………………….. đề nghị được xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp.

Tôn xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày ….. Tháng ….. Năm …..Trưởng Công an xã, phường, thị trấn(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)……..ngày…….tháng…..năm……NGƯỜI LÀM ĐƠN(ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn báo mất chứng minh nhân dân bị mất theo quy định

Mẫu đơn báo mất chứng minh nhân dân như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-————-

……………., ngày ……. Tháng …….. Năm ……..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: Mất Chứng minh nhân dân)

Kính gửi: Công an xã/phường …………..

Tôi là: ………………………………. Sinh ngày: ………………………….

CMND số: ………………… cấp ngày ……………… tại ………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

Ngày …../……./……, trên đường đi làm tôi đã làm rơi mất ví trong đó có tiền và các giấy tờ tùy thân của tôi gồm Bằng lái xe, Chứng minh nhân dân có số ……………. Cấp ngày …………….. Nêu trên. Đến nay, dù đã cố gắng nhưng tôi không thể tìm lại được chiếc ví cùng các giấy tờ nhân thân của mình nên tôi đã làm thủ tục xin cấp lại các giấy tờ nêu trên tại Cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ làm lại các giấy tờ, tôi đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ ….. Và cần có Giấy tờ chứng minh nhân thân của bản thân (với mỗi trường hợp cần sử dụng khác nhau thì cá nhân có thể nêu mục đích sử dụng theo hoàn cảnh cụ thể khác nhau). Do đó, tôi làm đơn này, xin xác nhận về việc bị mất chứng minh nhân dân và xác nhận các thông tin nhân thân nêu trên là đúng sự thật.

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Xác nhận của Công an xã/phường …….Người làm đơn(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Mẫu đơn xin cấp lại chứng minh nhân dân bị mất. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn: