Như chúng ta biết thì mẫu giấy chứng thực kiến thức về bình an thực phẩm là một trong những sách vở khá quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng và khách sạn . Để mà vận động kinh doanh mang lại các nghành nghề chế đổi mới thực phẩm thì bọn họ bắt yêu cầu được cấp giấy xác thực kiến thức về an ninh thực phẩm từ những đơn vị có thẩm quyền cấp thì mới vận động được .

Bạn đang xem: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

*
*


Giấy xác thực kiến thức về an ninh thực phẩm là gì?

Giấy chứng thực kiến thức về an toàn thực phẩm là 1 trong mẫu giấy được các cơ quan bao gồm thẩm quyền về an toàn thực phẩm cấp cho khi triển khai lớp tập huấn về an ninh thực phẩm của cá nhân hay 1 đơn vị chức năng nhà hàng, khách hàng, cửa hàng ăn uống …

Các thủ tục thực hiện giấy xác thực kiến thức về bình an thực phẩm


Bước 1: Đơn vị các bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo vẻ ngoài của luật pháp và nộp làm hồ sơ tại thành phần tiếp nhận cùng trả công dụng – Ban quản lí lý an ninh thực phẩm tp nơi bạn vận động kinh doanh hoặc chi cục bình yên thực phẩm trực thuộc quận/huyện địa điểm khu vực hoạt động của bạn .
Trường thích hợp hồ sơ đầy đủ, thích hợp lệ: cấp cho Giấy mừng đón hồ sơ với hẹn trả kết quả.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: cơ quan lí giải để cơ sở bổ sung và hoàn thành hồ sơ.
Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ lúc nhận được làm hồ sơ đăng ký, cơ sở lập kế hoạch để xác thực kiến thức về bình an thực phẩm với gửi thông báo thời hạn tiến hành xác thực kiến thức về an toàn thực phẩm cho cửa hàng tham gia.Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức triển khai kiểm tra, review kiến thức về bình an thực phẩm, Ban quản lý an toàn thực phẩm cung cấp Giấy xác thực kiến thức về an toàn thực phẩm mang lại tổ chức, cá thể đạt yêu mong (có số câu vấn đáp đúng từ bỏ 80% số câu hỏi trở lên sống mỗi phần thắc mắc kiến thức bình thường và thắc mắc kiến thức siêng ngành).
Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn bên trên biên nhận mang đến nhận công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chủ yếu tại phần tử tiếp nhận cùng trả kết quả.

3 mẫu mã giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm mới nhất

Với 03 mẫu này được pgdgialoc.edu.vn tổng phù hợp và lựa chọn lại chuẩn và đầy đủ nhất số đông người hoàn toàn có thể lấy về áp dụng hoặc tham khảo phụ thuộc đó để tạo thành mẫu giấy xác nhận tốt độc nhất .

Mẫu 1 :

TÊN CƠ quan XÁC NHẬN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc—————

GIẤY XÁC NHẬNKIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: ………./20… /XNKT- ký hiệu viết tắt của cơ sở xác nhận

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng bốn năm năm trước của cỗ Y tế, Bộ nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn, cỗ Công Thương; quyết định số ………./2017/QĐ-UBND ngày … mon … năm 2017 của ………………….. Và nội dung, tài liệu kiến thức và kỹ năng về an toàn thực phẩm của cục Công Thương.

…………………. (tên phòng ban xác nhận) xác nhận các Ông/bà ở trong tổ chức:

Tên tổ chức: …………………………………..……..……………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh số……, cung cấp ngày …../……/……… nơi cấp:……..….

Xem thêm: Bộ Máy Khoan Bosch Gsb 550, Máy Khoan Động Lực Bosch Gsb 550 Set Và Bộ

(có tên trong list kèm theo Giấy này)

Có kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về an ninh thực phẩm theo mức sử dụng hiện hành.

Giấy này còn có giá trị không còn ngày …….. Tháng …….. Năm …………

………….., ngày ….. Mon ….. Năm ……

THỦ TRƯỞNGCƠ quan XÁC NHẬN(ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2 : 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kỹ năng và kiến thức về bình an thực phẩm

Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân ……………………………………………………………..

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số……………………, cấp ngày………..tháng……….năm………, khu vực cấp………………………

Số Fax……………………………E-mail…………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kỹ năng về bình yên thực phẩm vày …………………………………………………. (1) ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các hình thức và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, chứng thực kiến thức cho việc đó tôi/Tôi theo văn bản của tài liệu của ………………………………………………(2) ban hành.

Địa danh, ngày……….tháng……..năm………..

Đại diện Tổ chức/cá nhân

(Ký ghi rõ họ, tên cùng đóng dấu)

* Ghi chú:

– (1) và (2): ghi tên cơ quan ban hành (1 vào 3 Bộ: Công Thương; nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông thôn; Y tế);

– (3): Áp dụng cho các tập thể, không vận dụng cho cá nhân

Mẫu số 3 :

TÊN CƠ quan tiền XÁC NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: …………. /20… /XNTH – cam kết hiệu viết tắt của ban ngành xác nhận

Căn cứ Thông bốn liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng bốn năm 2014 của bộ Y tế, Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn, bộ Công Thương và nội dung, tài liệu kiến thức và kỹ năng về an toàn thực phẩm của cục Công Thương.

……….(tên phòng ban xác nhận) xác thực các Ông/bà trực thuộc tổ chức:

Tên tổ chức/ Cá nhân: ………………………………………………………………………,

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy hội chứng nhận buổi giao lưu của chi nhánh, công sở đại diện/CMTND số ……………., cấp cho ngày…./……/…… chỗ cấp: …………………

(có thương hiệu trong danh sách kèm theo Giấy này) có kiến thức và kỹ năng cơ bản về an ninh thực phẩm theo công cụ hiện hành.

 Giấy này có giá trị hết ngày….. Tháng …. Năm ……..

 

…………, ngày……tháng…….năm………

THỦ TRƯỞNG CƠ quan XÁC NHẬN

(ký tên, đóng góp dấu)

Với 3 chủng loại văn bạn dạng xác nhận kiến thức về an ninh thực phẩm mới nhất này hi vọng sẽ giúp chúng ta có thêm hầu như mẫu không hề thiếu và cụ thể để tìm hiểu thêm hoàn tất sách vở văn phiên bản nhé.