Tính thuế TNCN là một quá trình khá phức tạp của kế toán tiền lương.

Bạn đang xem: File excel tính thuế thu nhập cá nhân

Trong nội dung bài viết này, pgdgialoc.edu.vn sẽ share với các bạn mẫu tệp tin Excel tính thuế Thu nhập cá thể cực chủ yếu xác. 

1. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ chi phí lương, tiền công được xác minh theo phương pháp sau:

(1) Thuế TNCN phải nộp=Thu nhập tính thuếxThuế suất

Thu nhập tính thuế được tính:

(2) thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế

Các khoản bớt trừ

Thu nhập chịu đựng thuế được xem như sau:

(3) thu nhập cá nhân chịu thuế=Tổng thu nhậpCác khoản được miễn

2. Thuế suất thuế TNCN

a. Thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần

Bậc thuế

Phần các khoản thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần các khoản thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 mang lại 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 cho 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 mang đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 mang lại 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Thuế thu nhập cá thể đối với thu nhập từ tiền lương, chi phí công là toàn bô thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc các khoản thu nhập nhân (×) với thuế suất tương xứng của bậc thu nhập đó.

b. Cách thức tính thuế rút gọn

Để thuận tiện cho việc tính toán, phải áp dụng phương pháp tính rút gọn gàng theo phụ lục số 01/PL-TNCN phát hành kèm theo Thông bốn 111/2013/TT-BTC như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế đề nghị nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)

5% TNTT

2

Trên 5 trđ mang đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ mang lại 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ mang lại 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ mang lại 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT bên trên 80 trđ

35% TNTT – 9,85

3. Cách áp dụng file Excel để tính Thuế các khoản thu nhập cá nhân

Ví dụ: Ông Long có thu nhập trong thời điểm tháng 03/2020 là 30.000.000 đồng.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Thứ Tự Bài Hát Trong Usb Khi Cắm Vào Xe Ls460, Cách Sắp Xếp Thứ Tự Bài Hát Trong Usb

Ông Long yêu cầu nộp những khoản bảo hiểm là: 8% bảo đảm xã hội, 1.5% bảo hiểm y tế, 1% bảo đảm thất nghiệp. Ông Long nuôi 1 con dưới 18 tuổi. Hồi tháng ông Long không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá thể tạm nộp vào tháng 04/2020 như sau:

Bước 1: xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu đựng thuế của ông Long là 30.000.000 đồng.

Bước 2: Tính những khoản sút trừ

*

Các bạn thực hiện tính các khoản sút trừ ngơi nghỉ Sheet1. Ông Long được giảm trừ những khoản sau:

Giảm trừ gia đạo cho phiên bản thân: 9.000.000Giảm trừ gia cảnh mang lại 01 người phụ thuộc (1 con): 3.600.000 đồngBảo hiểm làng hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 30.000.000 đồng × (8% + 1,5% + 1%) = 3.150.000 đồng

Tổng cộng các khoản được sút trừ là: 9.000.000 + 3.600.000 + 3.150.000 = 15.750.000 đồng

Bước 3. Tính thu nhập cá nhân tính thuế

Thu nhập tính thuế của Ông Long là: 30.000.000 – 15.750.000 = 14.250.000 đồng

Bước 4. Tính số thuế bắt buộc nộp

*

Tính số thuế đề nghị nộp tính theo phương thức rút gọn ở Sheet2:

Thu nhập tính thuế vào tháng 14.250.000 đồng là thu nhập tính thuế ở trong bậc 3. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau: