Download miễn mức giá source code website, thứ án giỏi nghiệp nội dung Full code khối hệ thống thi trác nghiệm C# + báo cáo cùng scodeweb share và vạc triển xã hội lập trình viên Việt Nam

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THI TRÁC NGHIỆM

Computer-based Testing System(CTS)là khối hệ thống thi trắc nghiệm trên trang bị tính. Được thiết kế và cải tiến và phát triển bởi Khoa công nghệ Thông Tin (FIT) ngôi trường ĐH Công Nghiệp tp hcm (IUH).

Bạn đang xem: Full code phần mềm quản lý và thi trác nghiệm c# + báo cáo

Đáp ứng tất cả các dạng đề thi trắc nghiệm cho những môn học của tất cả các Khoa chăm ngành đã được giảng dạy tại trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

Theo đó, khoa cũng chế tạo raphần mềm FIT-TESTdạng đĩa CD, nhằm sinh viên rất có thể tự ôn trong triệu chứng offline với laptop cá nhân, nhằm nâng cấp kiến thức và điểm số trong các kỳ thi trắc nghiệm online.

Dựa theo số đông tiêu chí, điểm lưu ý của ứng dụng FIT-TEST, chúng em viết lạichương trình mô rộp theo ứng dụng FIT-TEST môn công nghệ phần mềm, nhằm:

Hiểu rõ được lịch trình FIT-TEST, mà lại đã rất rất gần gũi những năm mon sinh viên.Hoàn thành đề bài môn lập trình Windows nâng cao.Không tạm dừng ở đó, cải cách và phát triển thêm những chức năng phân quyền Admin, thao tác làm việc với CSDL.

Xem thêm: Câu Nói Hay Về Sự Cố Gắng Bằng Tiếng Anh Về Sự Cố Gắng Truyền Cảm Hứng Cực Hay

CÁC YÊU CẦU KĨ THUẬT

Phần mượt được viết bằng ngôn từ C-Sharp.Yêu cầu môi trường thiên nhiên .Net Framwork 4.0.Sửa dụng Visual studio 2010Cơ sở dữ liệu MS Access (ver. 4.0 office 2003).Sử dụng các thư viện của .NetBar.Để thực hiện in, phải yêu cầu gói SAP Crystal Reports (SCR for VS2010).

CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Sau đó là các chức năng bắt buộc khi mô rộp lại FIT-TEST:

Giao diện phải gần giống chương trình FIT-TEST.Yêu cầu người dùng nhập đúng MSSV với lớp đang theo học thì mới cho chọn chương và có tác dụng bài.Thông tin sinh viên sẽ được hiển thị: MSSV, chúng ta tên, lớp và ảnh của sinh viên đó.Số lượng câu hỏi là 60 với làm bài bác trong 60 phút được tuyển lựa ngẫu nhiên, cùng 4 đáp án trong mỗi câu cũng khá được xáo trộn.Người dùng chọn Nộp bài xích hoặc vượt vượt 60 phút lý lẽ thì vẫn chấm điểmNếu đạt từ 7 điểm trở lên trên thì được coi như đáp án rất nhiều câu đang làm.

*

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

CDSL đủ 200 câu hỏi và thông tin các sinh viên, lớp.Xây dựng quy mô 3 tầng:Dữ liệu truyền từ bỏ Presentation xuống Business ngắn gọn xúc tích và xuống Data Access thông qua Constructor:Phải overloading nhiều constructor với nhiều đối số, tuy nhiên bù lại toàn bộ những thủ tục đều không có đối số làm sao cả.Có thể sử dụng lại constructor bằng phương pháp thêm vào “đối số rỗng”, ví dụ:Có 1 constructor 2 đối số (string ma, string ten); khi ước ao chỉ truyền mã cơ mà không buộc phải tên thì đối số tên có thể đặt là “” hoặc null.Sử dụng DataAdapter để lấy dữ liệu tương tự như Update lại cơ sở dữ liệu (thêm, xóa, sửa):Không cần quan tâm trạng thái đóng, mở liên kết và không bắt buộc tạo các class Entity.Để thêm, lấyDataTable rỗng, showroom DataRow đề xuất thêm vào rồi chuyển DataTable đó xuống Data Access nhằm update.Để sửa, lấyDataTable chỉ đựng dòng yêu cầu sửa, chỉnh sửa các cột trong DataRow đó rồi gửi DataTable xuống Data Access nhằm update.Để xóa, lấyDataTable chỉ tất cả dòng đề nghị xóa, gọi cách làm Delele tại loại đó rồi gửi DataTable xuống Data Access nhằm update.Mô phỏng tương tự chương trình FIT-TEST.Giao diện size làm bài thi áp dụng ẩn hiện biện pháp control phù hợp nhằm làm linh động hơn khi run-time, mặc dù do có không ít control đề xuất còn muộn hơn ở khâu design-time.Mở rộng các chức năng làm chủ câu hỏi với sinh viên:Thêm, xóa, sửa toàn bộ các bảng dữ liệu.Sử dụng ContextMenu để chọn sửa, xóa.Chức năng kiếm tìm kiếm kha khá và giỏi đối.Chức năng in (report).

Mở rộng lớn thêm phân quyền Admin với quản trị csdl (ngân mặt hàng câu hỏi, list sinh viên):

Xem danh sách thắc mắc theo chương.Cho phép coi thông tin chi tiết chương cùng câu hỏi.Cho phép thêm, xóa, sửa chương cùng câu hỏi.Tìm kiếm câu hỏi với những trường khóa, kha khá hoặc tốt đối.In danh sách câu hỏi trong chương, cùng in một câu hỏi.Xem danh sách sinh viên theo lớp học, dưới những dạng view khác nhau.Cho phép xem thông tin cụ thể lớp học và sinh viên.Cho phép thêm, xóa, sửa lớp cùng sinh viên.Tìm tìm sinh viên với khá nhiều trường khóa, tương đối hoặc giỏi đối.In danh sách sinh viên tất cả trong lớp, với in tin tức một sinh viên.Quản lý mật khẩu có thể chấp nhận được hiện, ẩn mật khẩu đăng nhập và thay đổi mật khẩu mới.

Code với rất đầy đủ đủ chức năng + report chi ngày tiết .doc, .pdf