(∆A"B"C") ∽ (∆A"B"C") theo tỉ số đồng dạng (k_1), (∆A"B"C") ∽ (∆ ABC) theo tỉ số đồng dạng (k_2). Hỏi tam giác (A’B’C’) đồng dạng với tam giác (ABC) theo tỉ số nào?


Bạn đang xem: Giải bài 24 sgk toán 8 tập 2 trang 72

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng tính chất: 

+ Nếu (∆A"B"C") ∽ (∆A"B"C") và (∆A"B"C") ∽ (∆ABC) thì (∆A"B"C") ∽ (∆ABC.)

+ Nếu (∆A"B"C") ∽ (∆A"B"C") theo tỉ số đồng dạng (k) thì (k = dfracA"B"A"B")


Lời giải chi tiết

( ∆A"B"C") ∽ (∆A"B"C") theo tỉ số đồng dạng (k_1=dfracA"B"A"B")

 (∆A"B"C") ∽ (∆ ABC) theo tỉ số đồng dạng (k_2=dfracA"B"AB)

Theo tính chất 3 của hai tam giác đồng dạng thì (∆A"B"C") ∽ (∆ABC.)

Tỉ số đồng dạng (k= dfracA"B"AB = dfracA"B".A"B"A""B"".AB )(,= dfracA"B"A"B".dfracA"B"AB)

Vậy (k = k_1.k_2).


*
Bình luận
*
Chia sẻ

Xem thêm: Lời Bài Hát Anh Cứ Đi Đi Đừng Lo Em Sẽ Chẳng Sao Đâu, Lời Bài Hát Anh Chẳng Sao Mà

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp pgdgialoc.edu.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng pgdgialoc.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pgdgialoc.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.