Hai fan ở hai địa điểm A với B giải pháp nhau (3,6) km, lên đường cùng một lúc, đi trái chiều nhau và gặp nhau ngơi nghỉ một vị trí cách A là (2) km. Giả dụ cả nhì cùng giữ nguyên vận tốc như trường phù hợp trên, nhưng tín đồ đi chậm chạp hơn khởi thủy trước tín đồ kia (6) phút thì chúng ta sẽ chạm chán nhau ở chính giữa quãng đường. Tính gia tốc của mỗi người.

Bạn đang xem: Giải bài 43 sgk toán 9 tập 2 trang 27


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Các cách giải bài xích toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:

Bước 1: Lập phương trình (hệ phương trình)

- chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn

- Biểu diễn những đại lượng không biết theo các ẩn với đại lượng đang biết

- Lập phương trình (hệ phương trình) thể hiện sự tương quan giữa các đại lượng.

Bước 2: giải phương trình cùng hệ phương trình vừa thu được

Bước 3: Kết luận

- đánh giá xem trong số nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều khiếu nại của ẩn.

- tóm lại bài toán.

Xem thêm: Máy In Epson Lq 310 - Máy In Kim Epson Lq 310 Chính Hãng

Chú ý: +) Nếu hai fan đi trái chiều và xuất hành cùng một lúc thì đến khi gặp mặt nhau thời gian đi của hai tín đồ sẽ bằng nhau.

Sử dụng những công thức (S = v.t), (v = dfracSt,t = dfracSv)

Với (S:) là quãng đường, (v:) là vận tốc, (t): thời gian

+) Đổi đơn vị km/phút ra km/h: a km/ phút = a.60 (km/h)


Lời giải chi tiết

Gọi vận tốc của tín đồ đi trường đoản cú A là (x) (km/phút), vận tốc của fan đi tự B là (y,)(km/phút) (ĐK: (x;y > 0))

Nếu hai bạn khời hành cùng lúc thì chạm chán nhau tại một điểm phương pháp A là 2km nên lúc này quãng đường tín đồ từ A đi được là 2km; quãng đường fan từ B đi được là (3,6 - 2 = 1,6km). 

Khi đó thời hạn người từ bỏ A đi là (dfrac2x) (phút), thời gian người trường đoản cú B đi là (dfrac1,6y) (phút).

Vì hai người khời hành cùng lúc và ngược chiều đề nghị đến khi chạm chán nhau thời gian hai tín đồ đi là bằng nhau, nên ta bao gồm phương trình (dfrac2x = dfrac1,6y) (1)

Nhận thấy rằng fan đi tự B đi chậm chạp hơn tín đồ đi trường đoản cú A (vì khi căn nguyên cùng thời điểm thì quãng đường người từ B đi thấp hơn người đi từ A).

Lại có nếu bạn đi chậm hơn (người đi tự B) xuất xứ trước fan đi trường đoản cú A là 6 phút thì hai người chạm mặt nhau ở vị trí trung tâm quãng đường nên mỗi người đi được 1,8 km.

thời gian hai bạn đi trường đoản cú A cùng đi trường đoản cú B theo thứ tự là: (dfrac1,8x;dfrac1,8y) (phút) 

Từ đó, ta gồm phương trình (dfrac1,8x + 6 = dfrac1,8y) (2)

Từ (1) và (2) ta gồm hệ phương trình (left{ eginarrayldfrac2x = dfrac1,6y\dfrac1,8x + 6 = dfrac1,8yendarray ight.)

Đặt (dfrac1x = u;dfrac1y = v) ta tất cả hệ sau (left{ eginarrayl2u = 1,6v\1,8u + 6 = 1,8vendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylu = 0,8v\1,8.0,8v - 1,8v = - 6endarray ight. \Leftrightarrow left{ eginarraylv = dfrac503\u = dfrac403endarray ight.)

Thay lại bí quyết đặt ta được (left{ eginarrayldfrac1x = dfrac403\dfrac1y = dfrac503endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 0,075\y = 0,06endarray ight.) (TM )