Nếu(a) và(b) cùng phân tách hết cho(c) thì (a+b) phân tách hết cho(c) ((a,b,c) là đầy đủ số nguyên).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 sgk đại số trang 9

Các số nguyên gồm tận cùng bằng 0 hầu như chia hết đến 5.

Tam giác cân nặng có hai đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề hòn đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) vạc biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng định nghĩa "điều khiếu nại đủ".

c) phân phát biểu từng mệnh đề trên, bằng cách sử dụng định nghĩa "điều kiện cần".


a) các mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề bên trên là:

"Nếu (a+b) phân chia hết cho(c) thì(a) và(b) cùng chia hết đến (c)".

"Các số phân tách hết cho 5 đều có tận cùng bởi 0".

" Tam giác có hai tuyến đường trung tuyến đều nhau là tam giác cân".

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Kho Bằng Excel Miễn Phí Bằng Excel, Mẫu File Excel Quản Lý Kho Đơn Giản Miễn Phí

"Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bằng nhau".

b) sử dụng khái niệm "điều khiếu nại đủ"

Điều khiếu nại đủ nhằm (a+b) chia hết cho(c) là(a) và(b) cùng phân tách hết cho (c).

Điều kiện đầy đủ để một vài chia hết mang lại 5 là số đó bao gồm tận cùng bằng 0.

Điều khiếu nại đủ để một tam giác có hai tuyến đường trung tuyến đều nhau là tam giác kia cân.

Điều kiện đủ nhằm hai tam giác có diện tích bằng nhau là chúng bằng nhau.

c) áp dụng khái niệm "điều khiếu nại cần"

Điều kiện yêu cầu để(a) và(b) cùng chia hết cho(c) là (a+b) phân tách hết mang lại (c).

Điều kiện bắt buộc để một số trong những có tận cùng bởi 0 là số đó chia hết mang đến 5.

Điều kiện yêu cầu để một tam giác là tam giác cân là hai tuyến đường trung đường của nó bằng nhau.

Điều kiện phải để nhị tam giác đều bằng nhau là chúng có diện tích bằng nhau.

Ghi nhớ:

P là giả thiết, Q là tóm lại của định lí, hoặc

P là điều khiếu nại đủ để sở hữu Q, hoặc

Q là điểu khiếu nại cần để sở hữu P


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 1: Mệnh đề khác • Giải bài bác 1 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 trong các câu sau, câu... • Giải bài bác 2 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 Xét tính phải trái của... • Giải bài bác 3 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 cho những mệnh đề kéo... • Giải bài xích 4 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 phạt biểu mỗi mệnh... • Giải bài xích 5 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 cần sử dụng kí hiệu (forall,... • Giải bài 6 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 phát biểu thành lời... • Giải bài 7 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 Lập mệnh đề phủ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10
bài trước bài xích sau