- Chọn bài bác -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: đặc điểm cơ bạn dạng của phân thứcBài 3: Rút gọn phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng chủng loại thức các phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng những phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ các phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân những phân thức đại sốBài 8: Phép chia các phân thức đại sốBài 9: biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Quý hiếm của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 quy đồng mẫu thức

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài bác 4: Quy đồng chủng loại thức các phân thức giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 41: đến hai phân thức
*
. Có thể chọn mẫu mã thức chung là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay là không ? nếu được thì mẫu thức bình thường nào đơn giản dễ dàng hơn?

Lời giải

Có thể lựa chọn mẫu thức chung là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn mẫu mã thức phổ biến là 12x2y3z dễ dàng hơn

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 42: Quy đồng mẫu mã thức nhị phân thức:
*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> chủng loại thức chung là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) yêu cầu phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức thứ nhất với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) bắt buộc phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức đồ vật hai với x:


*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 43: Quy đồng mẫu thức nhì phân thức:
*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ mẫu thức tầm thường là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) phải phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức đầu tiên với 2:


*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) đề nghị phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức sản phẩm hai với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) lựa chọn mẫu thức chung đơn giản nhất là 12x5y4

Nhân tử phụ:


Xem thêm: 999+ Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Trai Ý Nghĩa Nhất, Những Câu Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Trai Hay Nhất

12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:


*

b) lựa chọn mẫu thức chung dễ dàng nhất là 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Các bài giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích các mẫu thức thành nhân tử để tìm mẫu mã thức chung

2x + 6 = 2.(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

⇒ chủng loại thức tầm thường là 2(x + 3)(x – 3)

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua mất bước này nếu sẽ quen)

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3 ;

2(x – 3)(x + 3) : (x – 3)(x + 3) = 2

+ Quy đồng :


*

b) Ta có:

*

+ Phân tích những mẫu thành nhân tử để tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = x2 – 2.x.4 + 42 = (x – 4)2

3(x – 4) = 3.(x – 4)

⇒ MTC = 3.(x – 4)2

+ Nhân tử phụ: (Có thể làm lơ bước này nếu đã quen)

3(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3

3(x – 4)2 : 3(x – 4) = x – 4

+ Quy đồng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài 4 khác


*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau(có thể vận dụng qui tắc đổi lốt với những phân thức để tìm mẫu mã thức chung dễ dãi hơn):

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm nhân tử chung:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

+ Nhân tử phụ : (Có thể làm lơ bước này nếu sẽ quen)

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + x + 1

(x3 – 1) : 1 = x3 – 1

+ Quy đồng :

*

b) Ta có:

*

+ Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử để tìm MTC

x + 2 = x + 2

2x – 4 = 2.(x – 2)

3x – 6 = 3.(x – 2)


⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ lỡ bước này nếu vẫn quen)

6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

+ Quy đồng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. cho hai phân thức:

*

Khi quy đồng mẫu thức, bạn Tuấn đã chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn chúng ta Lan bảo rằng: “Quá solo giản! MTC = x – 6”. Đố em biết các bạn nào đúng?

Lời giải:

Cả hai bạn trẻ đều làm cho đúng.

– các bạn Tuấn trực tiếp đi tìm kiếm mẫu thức tầm thường theo quy tắc:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6).

– chúng ta Lan rút gọn phân thức trước khi đi kiếm mẫu thức chung:

*

MTC = x – 6

* dìm xét: Ta cần rút gọn hoàn toàn các phân thức trước khi quy đồng để việc quy đồng gọn ghẽ hơn.

Các bài giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức của hai phân thức:

*

Lời giải:

a) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử nhằm tìm mẫu thức tầm thường

2x + 4 = 2.(x + 2)

x2 – 4 = (x – 2)(x + 2)

⇒ MTC = 2.(x – 2)(x + 2)

+ Nhân tử phụ :

2.(x – 2)(x + 2) : 2(x + 2) = x – 2

2(x – 2)(x + 2) : (x – 2)(x + 2) = 2.

+ Quy đồng :

*

b) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử để tìm MTC:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

3x + 6 = 3.(x + 2)

⇒ MTC = 3.(x + 2)2

+ Nhân tử phụ :

3.(x + 2)2 : (x + 2)2 = 3

3(x + 2)2 : 3(x + 2) = x + 2

+ Quy đồng :

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử để tìm MTC

2x – x2 = x.(2 – x)

⇒ MTC = x.(x + 2)(2 – x)

+ Nhân tử phụ :

x.(x + 2)(2 – x) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(x + 2)(2 – x) : x(2 – x) = x + 2


+ Quy đồng:

*

Mẫu thức tầm thường = x2 – 1

Quy đồng mẫu mã thức:

*

+ Phân tích chủng loại thức thành nhân tử:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

xy – y2 = y.(x – y)

⇒ MTC = y.(x – y)3

+ Nhân tử phụ :

y(x – y)3 : (x – y)3 = y

y(x – y)3 : y(x – y) = (x – y)2

+ Quy đồng :

*

Các bài giải Toán 8 bài 4 khác

Bài đôi mươi (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1): cho hai phân thức:

*

Để minh chứng rằng hoàn toàn có thể chọn đa thức: x3 + 5x2 – 4x – 20 rất có thể làm mẫu thức thông thường ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó phân tách hết mang đến mẫu thức của mỗi phân thức đã cho.