Đáp án cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014 của tất cả các mã đề: 358, 427, 513, 628, 741, 863 do thầy cô giáo giải và đáp án chính xác của Bộ GD&ĐT được cập nhật ngay sau đó.

Kỳ pgdgialoc.edu.vn tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 sẽ kết thúc sau buổi pgdgialoc.edu.vn sáng nay. Các thí sinh khối A, A1 làm bài pgdgialoc.edu.vn môn Lý trắc nghiệm 50 câu với thời gian làm bài 90 phút. Các thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h15 và kết thúc thời gian làm bài vào lúc 8h45.

Đề pgdgialoc.edu.vn cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014

Danh sách mã đề: 358, 427, 513, 628, 741, 863

*

Đáp án cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014

Đáp án đề pgdgialoc.edu.vn cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 358
1B11A21B31C41D
2A12C22A32A42A
3B13D23C33A43D
4A14D24A34A44C
5B15C25D35C45A
6D16B26A36C46C
7B17C27A37D47B
8D18B28D38C48B
9C19A29D39A49B
10B20D30C40D50B
Đáp án đề pgdgialoc.edu.vn cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 427
1C11D21A31D41B
2C12B22D32D42D
3B13A23C33C43B
4B14A24B34C44B
5D15A25B35D45B
6C16D26C36C46D
7D17D27C37B47B
8B18D28C38A48C
9A19A29A39A49A
10D20D30A40A50C

 

Đáp án đề pgdgialoc.edu.vn cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 513
1A11C21C31A41B
2B12D22B32D42A
3B13B23C33C43B
4C14A24A34D44A
5B15C25B35B45B
6D16D26D36D46A
7A17C27B37D47C
8D18B28A38C48D
9C19D29A39A49D
10A20D30B40C50C

Đáp án đề pgdgialoc.edu.vn cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 628
1D11D21B31A41D
2D12B22A32D42A
3C13C23A33C43C
4C14D24A34B44B
5C15B25A35D45A
6B16A26C36A46D
7B17A27C37D47C
8C18D28D38A48C
9A19B29A39B49C
10A20D30B40B50B
Đáp án đề pgdgialoc.edu.vn cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 741
1A11C21C31D41B
2A12B22C32B42D
3C13A23D33A43C
4C14B24D34B44A
5C15D25B35A45B
6D16A26A36C46D
7B17A27D37C47A
8D18C28B38C48B
9D19C29C39D49B
10C20D30A40A50B
Đáp án đề pgdgialoc.edu.vn cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 863
1B11C21D31A41B
2D12A22C32C42A
3D13B23B33A43D
4D14C24B34C44B
5C15A25A35A45D
6C16A26C36C46A
7D17C27C37B47A
8B18B28C38D48D
9B19D29A39D49C
10C20B30D40B50A