Bypgdgialoc.edu.vn Apr 25, 2022 giải bài tập vật lý 9 tập 1, giải sách bài tập vật lý lớp, giải sbt vật lý 9, giải sbt vật lý lớp 9, giải sbt vật lý lớp 9 trang 10, sách giải bài tập vật lý lớp 9, sách giải bt vật lý 9

Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 4 câu 5, 6, 7 trang 10 đúng & chi tiết nhất: Ba điện trở có các giá trị là 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω. Có thể mắc điện trở này như thê nào vào mạch có hiệu điện thế 12V đế dòng điện trong mạch có cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó. Cho hai điện trở R1 = 20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 2A và R2 = 40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2 là:


Giải bài 4.3 SBT Vật lý 9

Giải bài 2.12 SBT Vật lý 9

Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 4 câu 5, 6, 7 trang 10 đúng & chi tiết nhất


Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 4 câu 5, 6, 7 trang 10 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 9 bài 4 câu 5, 6, 7 trang 10

+ Câu hỏi sbt lớp 9 bài 4. 5 trang 10

Ba điện trở có các giá trị là 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω. Có thể mắc điện trở này như thê nào vào mạch có hiệu điện thế 12V đế dòng điện trong mạch có cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 bài 4

+ Câu hỏi sbt lớp 9 bài 4. 6 trang 10

Cho hai điện trở R1 = 20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 2A và R2 = 40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

+ Câu hỏi sbt lớp 9 bài 4. 7 trang 10

Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế 12V

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 4 câu 5, 6, 7 trang 10

+ Lời giải sbt lớp 9 bài 4. 5 trang 10

Điện trở của đoạn mạch có hiệu điện thế U = 12 V và cường độ dòng điện I = 0,4 A là:

*

Có hai cách mắc các điện trở đó vào mạch:

+ Cách thứ nhất là chỉ mắc điện trở R3 = 30 Ω trong đoạn mạch;

*

+ Cách thứ hai là mắc hai điện trở R1 = 10 Ω và R2 = 20 Ω nối tiếp nhau trong đoạn mạch.

*

+ Lời giải sbt lớp 9 bài 4. 6 trang 10

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc nối tiếp thì dòng điện chạy qua hai điện trở có cùng cường độ.

Xem thêm: Cách Nạp Tiền Cho Thuê Bao Viettel Trả Sau Viettel, 2 Cách Nạp Thẻ Trả Sau Viettel Nhanh, Đơn Giản

Do đó đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 20 + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện thế tôi đa là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

+ Lời giải sbt lớp 9 bài 4. 7 trang 10

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì ba điện trở ghép nối tiếp nên I1 = I2 = I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

→ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V