Giải bài tập SGK Toán 6 trang 84, 85 giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo phần Hình học 6 Chương 2.

Bạn đang xem: Giải toán hình lớp 6 bài số đo góc

Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 5 Chương II Hình học 6 tập 2.

Xem thêm:


Giải bài tập Toán Hình 6 tập 2 Bài 5 Chương II: Vẽ góc cho biết số đo

Lý thuyết bài 5: Vẽ góc cho biết số đoGiải bài tập toán 6 trang 84, 85 tập 2Bài 24 (trang 84 SGK Toán 6 Tập 2)Bài 25 (trang 84 SGK Toán 6 Tập 2)Bài 26 (trang 84 SGK Toán 6 Tập 2)Bài 27 (trang 85 SGK Toán 6 Tập 2)Bài 28 (trang 85 SGK Toán 6 Tập 2)Bài 29 (trang 85 SGK Toán 6 Tập 2)

Lý thuyết bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

1. Cho tia Ox, Vẽ góc xOy sao cho
*
(0 - Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 00- Kẻ thia Oy qua vạch m0 của thước.Nhận xét:Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho:
*
2. Dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có hai tia Oy, Oz mà

Giải bài tập toán 6 trang 84, 85 tập 2

Bài 24 (trang 84 SGK Toán 6 Tập 2)

Vẽ góc xBy có số đo bằng
*
Hướng dẫn: Vẽ tia Bx, sau đó trên một nửa mặt bằng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho
*

- Cách vẽ:+ Vẽ tia Bx;+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc B của tia Bx và tia Bx đi qua vạch
*
+ Vẽ tia (By đi qua vạch
*
của thước. Ta vẽ được góc
*

Bài 25 (trang 84 SGK Toán 6 Tập 2)

Vẽ góc IKM có số đo bằng
*

- Cách vẽ:+ Vẽ tia KI.+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc K của tia KI và tia KI đi qua vạch
*
+ Vẽ tia KM đi qua vạch 135 của thước. Ta vẽ được góc
*

Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau (h.35):a)
*
b)
*
c)
*
d)
*


Có thể vẽ hình như sau:a) Đỉnh của góc là A, một cạnh là AB, cần vẽ tia AC.b) Đỉnh của góc là C, một cạnh là Cx, cần vẽ tia Cz.c) Đỉnh của góc là D, một cạnh là Dy, cần vẽ tia Dx.d) Đỉnh của góc là F, một cạnh là FE, cần vẽ tia Fy.
Trên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho
*
,
*
. Tính số đo góc BOC.