MẪU GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CÔNG VĂN 1046 * TÊN BÀI DẠY Ngày soạn:………… tiết theo PPCT:… Tuần dạy:………… I Mục tiêu: Xác định chuẩn kiến thức, kĩ , thái độ theo công tác hành định hướng phát triển lực học viên : con kiến thức: xác định cụ thể mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao Kĩ thể hiện thái độ Định phía lực hiện ra II chuẩn bị giáo viên học sinh chuẩn bị giáo viên chuẩn bị học sinh III Tổ chức chuyển động học tập Ổn định lớp đánh giá cũ kiến thiết tiến trình dạy dỗ học 3.1 vận động khởi đụng (Tạo trung ương học tập, giúp HS ý thức nhiệm vụ học tập, hứng thú học tập mới) - Mục tiêu: - Phương thức: + Đàm thoại, nêu vấn đề, phạt vấn, gợi mở… + chuyển động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… - Dự kiến thành phầm (Gợi ý sản phẩm): - gia sư nhận xét, dẫn dắt vào mới: 3.2 vận động hình thành kỹ năng và kiến thức (Giúp HS lĩnh hội KT, KN đưa KT, KN vào khối hệ thống kiến thức, kỹ thân GV góp HS xây dựng kiến thức thân sở tổ chức chuyển động học tập) chuyển động 1: nhờ vào nội dung đề mục viết tên cho chuyển động - Mục tiêu: ( con kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + Đàm thoại, nêu vấn đề, câu hỏi, tập, gợi mở… + chuyển động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… hoạt động tiến hành theo bước gợi ý sau: vận động giáo viên chuyển động học sinh nội dung (kiến thức buộc phải đạt) cách 1: Tổ chức chuyển động giao trọng trách cho học viên Bước 2: đón nhận thực nhiệm vụ giao bước 3: Dự kiến thành phầm ( lưu ý sản phẩm ) cách 4: Nghiên cứu, tò mò tài liệu, trao đổi, thảo luận, trình bày, report sản phẩm cách 5: dìm xét, nhận xét hoạt động, thành phầm HS hoạt động 2: phụ thuộc nội dung đề mục đánh tên cho chuyển động ( công việc tiến hành hoạt động Hoạt rượu cồn hình thành kỹ năng tổ chức vận động tùy thuộc vào câu chữ ) 3.3 chuyển động luyện tập ( giúp HS củng cố, hoàn thành KT, KN vừa lĩnh hội ) - Mục tiêu: ( loài kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + phạt vấn, câu hỏi, tập… + Hoạt động cá thể - Dự loài kiến sản phâm ( lưu ý sản phẩm ): - nhấn xét, reviews sản phẩm, hoạt động: 3.4 vận động vận dụng ( HS vận dụng kiến thức, kĩ để giải tình huống/vấn đề học hành sống ) - kim chỉ nam ( loài kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + bài tập, câu hỏi, tình huống… + vận động cá nhân, cặp đơi, đội … - Dự kiến sản phẩm ( nhắc nhở sản phẩm ): giải, câu trả lời, thành phầm thực hành, viết, thuyết trình: - dấn xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: 3.5 vận động tìm tòi không ngừng mở rộng - Mục tiêu: ( kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + phân tích tài liệu, có tác dụng tập, trải nghiệm thực tiễn sống, HS tự gửi tình huống, tập giải + vận động cá nhân, cặp đôi, team - Dự kiến sản phẩm ( gợi ý sản phẩm ): giải, bốn liệu sưu tầm, báo cáo, sản phẩm nghiên cứu khoa học… - dìm xét, reviews sản phẩm, hoạt động: ... Nêu vấn đề, phạt vấn, gợi mở… + vận động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đôi… - Dự kiến sản phẩm (Gợi ý sản phẩm): - gia sư nhận... Nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… chuyển động tiến hành theo bước lưu ý sau: chuyển động giáo viên vận động học sinh nội dung (kiến thức phải đạt) bước 1: tổ chức triển khai hoạt động... Phương thức: + phân phát vấn, câu hỏi, tập… + Hoạt động cá nhân - Dự loài kiến sản phâm ( gợi nhắc sản phẩm ): - nhấn xét, đánh giá sản phẩm,