- Giúp trẻ có những hiểu biết về trường Mẫu giáo của cháu và các hoạt động của trường và các bạn, cô giáo, các cô bác trong trường.

Bạn đang xem: Giáo án khám phá trường mầm non của bé

- Rèn trẻ kĩ năng trả lời tròn câu, mạch lạc.

- Phát triển khả năng ghi nhớ chú ý có chủ định.

- Giáo dục trẻ yêu thương cô giáo và các bạn trong lớp, yêu trường.

II. Chuẩn bị:

- 1 số tranh về các hoạt động của trường, lớp MG như : cầu tuột ,ghế đá, các phòng làm việc của các cô trong trường.

Xem thêm: Soạn Bài Tập Làm Văn: Lập Chương Trình Hoạt Động Lớp 5 Tuần 21

- Giấy màu, bút chì, màu tô.

III. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định

- Lớp hát bài: "Trường chúng cháu là trường mầm non"

+ Bài hát nói về gì ? Trường mầm non của ai ?

+ Con có thích đến trường mầm non không?.

* Hoạt động 2 :

+ Cô hỏi con đang học trường nào? trường mẫu giáo của cháu ở thôn nào? Xã nào ?

+ Trường có bao nhiều phòng hay ít phòng ?

+ Các cháu đang học lớp mẫu giáo gì?

- Có bao nhiêu lớp mẫu giáo nhỡ?

+Trong trường cháu học có những gì?(Đồ chơi)

- Khi sử dụng đồ chơi các cháu phải như thế nào?

- Cô cho cháu xem 1 số clips hình ảnh hoạt động của trường lớp mẫu giáo, trên ti vi và đàm thoại.

- Giáo dục : Cháu yêu thương cô giáo và bạn bè trong lớp, và giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp.


*

KPKH : TRÒ CHUYỆN VỀ TRƯỜNG MẪU GIÁO CỦA BÉ I. Mục đích :- Giúp trẻ có những hiểu biết về trường Mẫu giáo của cháu và các hoạt động của trường và các bạn, cô giáo, các cô bác trong trường.- Rèn trẻ kĩ năng trả lời tròn câu, mạch lạc.- Phát triển khả năng ghi nhớ chú ý có chủ định.- Giáo dục trẻ yêu thương cô giáo và các bạn trong lớp, yêu trường. II. Chuẩn bị:- 1 số tranh về các hoạt động của trường, lớp MG như : cầu tuột ,ghế đá, các phòng làm việc của các cô trong trường.- Giấy màu, bút chì, màu tô. III. Tiến hành: * Hoạt động 1: Ổn định- Lớp hát bài: "Trường chúng cháu là trường mầm non"+ Bài hát nói về gì ? Trường mầm non của ai ?+ Con có thích đến trường mầm non không?. * Hoạt động 2 : + Cô hỏi con đang học trường nào? trường mẫu giáo của cháu ở thôn nào? Xã nào ? + Trường có bao nhiều phòng hay ít phòng ?+ Các cháu đang học lớp mẫu giáo gì?- Có bao nhiêu lớp mẫu giáo nhỡ?+Trong trường cháu học có những gì?(Đồ chơi) - Khi sử dụng đồ chơi các cháu phải như thế nào?- Cô cho cháu xem 1 số clips hình ảnh hoạt động của trường lớp mẫu giáo, trên ti vi và đàm thoại.- Giáo dục : Cháu yêu thương cô giáo và bạn bè trong lớp, và giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp. * Hoạt động 3: - Chơi trò chơi: "Vẽ về trường, lớp mẫu giáo mà cháu thích"- Cô cho cháu vẽ, cô theo dõi quan sát trẻ, nhận xét tuyên dương. * Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương lớp./.----------------------------------------------------------------------------------------------
File đính kèm: