- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, đoàn kết, có ý thức tổ chức trong học tập, hoạt động nhóm

2. Chuẩn bị

- Đồ dùng của cô: 1 con gấu to, một số đồ dùng, đồ chơi góc bán hàng

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ một con Gấu bông, một số rau, củ, quả, rổ đựng đồ dùng

- Nhạc một số bài hát theo chủ đề

3. Tiến hành

Hoạt động của cô Dự kiến của trẻ * Hoạt động 1: Ôn luyện xác định phái phải, phía trái của bản thân.

Bạn đang xem: Giáo án nhận biết phía phải phía trái của bản thân

- Hát Đôi bàn tay

- Dấu tay, dấu tay

- Tay phải chống vào hông phải, tay trái chống vào hông trái

- Lắc mông sang phía phải, phía trái

- Nghiêng người sang phải, sang trái

- Dậm chân phải, chân trái

- Cho trẻ quay các hướng để xác định phía phải, trái của bản thân

- Phía phải con có những gì?


- Phía trái có những gì

* Mọi đồ vật đều có thể là ở phía phải, phía trái nếu như mình đổi hướng đứng khác nhau.

* Hoạt động 2: Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác

- Để chuẩn bị tham gia vào trương trình các gian hàng đẹp cô mời chúng mình cùng đi thăm quan gian hàng của bạn Gấu xem cách bày trí gian hàng của bạn như thế nào nhé.

- Cho trẻ lên thăm quan gian hàng do cô chuẩn bị

- Chúng mình lấy tay phải chào bạn Gấu nào.

- Chúng mình quan sát xem gian hàng của bạn Gấu có những gì?

- Phía phải của bạn có gì? Phía trái của bạn có gì?

- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi. (Trẻ để rổ phía sau)

- Cho trẻ xác định các phía của cô so với các trẻ ngồi đối diện và các phía của trẻ khi trẻ ngồi đối diện nhau.

- Phía phải của cô có gì? Ai ngồi bên phía trái của cô?

- Khi ngồi đối diện phía phải của cô là phía nào của con, phía trái của cô là phía nào của con.

* Khi ngồi không cùng hướng hay ngồi đối diện nhau phía phải của mình cùng hướng với phía trái của bạn, phía trái của mình cùng hướng với phía phải của bạn.

- Các con cho bạn Gấu ra chào cô nào.

- Phía phải của bạn Gấu như thế so với phía phải của con?

- Phía trái của bạn Gấu là phía nào của con.

* Khi ngồi cùng hướng phía phải của bạn cùng hướng với phía phải của mình, phía trái của bạn cùng hướng với phía trái của mình.

Xem thêm: Cách Trang Trí Lớp Học Đẹp Nhất Ở Tiểu Học Mầm Non Tuyệt Đẹp

- Cho bạn Gấu quay lại chào chúng mình

- Các con hãy đặt quả chuối bên phía bạn Gấu, quả xoài bên phía phải bạn Gấu.

- Bên phải bạn Gấu có gì?

- Bên trái bạn Gấu có gì?

- Quả chuối ở bên nào bạn Gấu.

- Quả xoài bên nào của bạn Gấu

- Sau đó cho trẻ cất quả chuối, quả xoài đi

- Cho trẻ đặt quả chuối, bắp ngô bên trái bạn Gấu

- Quả khế, quả xoài bên phải bạn Gấu.

- Bên phải Gấu có những gì?

- Bên trái bạn Gấucó những gì?

- Quả chuối và bắp ngô ở phía nào của bạn Gấu?

- Cho trẻ lên bày gian hàng mỗi tổ bày 1 gian hàng theo yêu cầu bạn Gấu ở giữa gian hàng quả chuối và quả khế ở phía phải của bạn Gấu, quả xoài và bắp ngô ở phía trái của gian hàng.

- Cho trẻ lên bắt tay nhau trước khi vào thăm quan các gian hàng của tổ bạn

- Tay phải bạn trái bắt tay phải bạn gái.

- Tay trái bạn gái cầm tay trái bạn trai.

- Cho trẻ kiểm tra gian hàng của các tổ.

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố


- Cho trẻ chơi trò chơi hãy đứng về các phía của cô.

- Bạn trái đứng về phía bên phải, bạn gái đứng về phía bên trái

- Sau đó đổi hướng đứng và cho trẻ đứng về các phía của cô

- Kết thúc: Nhận xét tuyên dương trẻ.

- Trẻ hát và làm theo cô

- Trẻ quay các hướng và xác định các phía của mình

- Trẻ trả lời

- Trẻ lấy rổ về chỗ ngồi


- Trẻ trả lời

- Cùng hướng

- Trẻ thực hiện

- Bên trái

- Bên phải

- Trẻ trả lời

- Trẻ đem quả lên trưng bày

- Trẻ bắt tay nhau

- Trẻ chơi trò c


*