- Giúp học sinh hiểu được khái niệm ngữ điệu chính luận, những loại văn bạn dạng chính luận và điểm lưu ý của phong cách ngôn ngữ chủ yếu luận.

Bạn đang xem: Giáo án phong cách ngôn ngữ chính luận tiết 2

- biết phương pháp phân tích và viết bài xích văn nghị luận thiết yếu trị.

Xem thêm:

II.PHƯƠNG PHÁP

III. CHUAÅN BÒ.

 - Thaày: Ñoïc taøi lieäu tham khaûo, SGV, SGK.

 - Troø: Ñoïc SGK, hoïc baøi cuõ, soaïn baøi môùi.

IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC

 1. Kieåm tra baøi cũ .

 Thế làm sao là ngôn từ chính luận? Văn phiên bản chính luận bao hàm thể loại tiêu biểu nào?

 


*
2 trang
*
minh_thuy
*
10438
*
9Download
Bạn vẫn xem tài liệu "Giáo án dạy dỗ Ngữ văn 11 ngày tiết 111: phong cách ngôn ngữ bao gồm luận ( tiếp theo)", để thiết lập tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên

Tieát: 111 .Ngaøy soaïn:.Ngày dạy:. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN ( Tiếp theo)I. MỤC TIÊU.- Giúp học viên hiểu được khái niệm ngữ điệu chính luận, những loại văn bản chính luận và điểm lưu ý của phong thái ngôn ngữ chủ yếu luận.- biết phương pháp phân tích cùng viết bài bác văn nghị luận chủ yếu trị.II.PHƯƠNG PHÁPIII. CHUAÅN BÒ. - Thaày: Ñoïc taøi lieäu tham khaûo, SGV, SGK. - Troø: Ñoïc SGK, hoïc baøi cuõ, soaïn baøi môùi.IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1. Kieåm tra baøi cũ . Ráng nào là ngữ điệu chính luận? Văn bạn dạng chính luận có những thể loại tiêu biểu vượt trội nào? 2.Giảng bài xích mới:TLHoạt rượu cồn của thầyHoạt hễ của tròMục tiêu nên đạt15Hoạt hễ 1: hướng dẫn học sinh tìm hiểu các phương nhân tiện diễn đạt.GV: Gọi học viên đọc mục 1.II SGK.GV: Hãy dấn xét các phương tiện diễn tả được sử dụng trong những trích đoạn văn phiên bản ở tiết trước: Về từ ngữ, về ngữ pháp, về biện pháp tu từ.GV: đối chiếu phép liên kết trong các câu sau.- Đó là hồ hết lẽ phải không có bất kì ai chối bao biện được.- Xuân mới, thay và lực mới, họ tự tin đi tới!GV: Em hãy tìm các biện pháp tu từ trong đoạn văn bản: nước ta đi tới. Chuyển động 1: Đọc SGK, dấn xét. - Về trường đoản cú ngữ: Dùng những từ ngữ bao gồm trị.- Về ngữ pháp: Câu chuẩn mực.- Về biện pháp tu từ: So sánh, ẩn dụ, điệp ngữ, liệt kê,HS: Thảo luận trả lời.HS:Tiến hành luận bàn và phân tích những biện pháp tu từ:- Ẩn dụ:non sông việt nam đang bừng dậy một sinh khí mới.- Liệt kê kết hợp với điệp ngữ:Trong từng.trong từng- kết hợp câu ngắn cùng câu dài.II. Những phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong thái ngôn ngữ chủ yếu luận. 1. Những phương luôn tiện diễn đạt. A. Về từ ngữ:- Văn phiên bản chính luận áp dụng ngôn ngữ thông thường nhưng có nhiều từ ngữ thiết yếu trị: Độc lập, từ bỏ do, bình đẳng, đồng bào, quyền lợi, thống nhất, công bằng,- từ bỏ ngữ chính trị nhiều lúc được sử dụng thoáng rộng trong sinh hoạt chủ yếu trị nên đã trở thành lớp từ phổ cập quen thuộc: Đa số, thiểu số, phát xít, dân chủ, bình đẳng, b. Về ngữ pháp.- Câu văn vào văn bản chính luận thông thường sẽ có kết cấu chuẩn chỉnh mực, đính thêm với những phán đoán lôgic, bảo đảm an toàn tính mạch lạc vào lập luận.- Văn bạn dạng chính luận thường dùng những câu phức hợp có rất nhiều từ ngữ liên kết:Bởi thế, mang lại nên, tuynhưng, dù.nhưng.để ship hàng cho lập luận được chặt chẽ. C.Về giải pháp tu từ.- Văn bạn dạng chính luận thực hiện nhiều biện pháp tu từ nhằm mục đích làm mang đến lí lẽ, lập luận thêm lôi cuốn và có tác dụng thuyết phục cao.- Ở dạng nói, văn phiên bản chính luận thể hiện ở việc phát âm, dấn giọng, thực hiện ngữ điệu hòa hợp lí,15Hoạt động 2: phía dẫn học viên tìm hiểu đặc trưng của phong thái ngôn ngữ thiết yếu luận.GV: Gọi học sinh đọc mục 2.II SGK.GV: Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ bao gồm luận.GV: Phân tích những đặc trưng đó trong văn bạn dạng Tuyên ngôn độc lập ở ngày tiết trước.GV: yêu cầu học sinh đọc ở trong ghi ghi nhớ SGK.Hoạt rượu cồn 2 Đọc SGK, nêu những đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ chủ yếu luận.HS: Phân tích các đặc trưng đó ở văn bạn dạng Tuyên ngôn độc lập.- Tính công khai minh bạch về cách nhìn chính trị: luôn luôn giữ vững ý kiến của một nguyên thủ quốc gia, một chủ tịch nước.- Tính chặt chẽ, lôgic trong diễn tả được biểu thị qua khối hệ thống lập luận: cơ sở pháp lí- cơ sở thực tế- lời tuyên ngôn.- Tính truyền cảm, thuyết phục diễn đạt qua những dùng từ, để câu.2. Đặc trưng của phong thái ngôn ngữ chủ yếu luận.- Tính công khai minh bạch về cách nhìn chính trị.- Tính chặt chẽ trong miêu tả và suy luận.- Tính truyền cảm, thuyết phục.10Hoạt rượu cồn 3: hướng dẫn học viên luyện tập.GV: hướng dẫn học sinh giải bài bác tập 1 SGK.Hoạt hễ 3 Đọc cùng làm các bài tập vào SGK.III. Luyện tập.Bài tập 1( SGK, trang 108).- Điệp ngữ kết hợp với điệp cú pháp:Ai códùng.- Liệt kê: Súng, gươm, cuốc, thuổng, gậy gộc.- Ngắt đoạn câu để tạo thành giọng văn kết thúc khoát, dũng mạnh mẽ, hùng hồn.3. Cuûng coá vậy được điểm lưu ý sử dụng các phương tiện diễn đạt và đặc thù của phong thái ngôn ngữ thiết yếu luận.4. Daën doø Baøi taäp veà nhaø: Làm những bài tập còn sót lại trong SGK.