Phương pháp phân tích là môn học tập được review là quan trọng trong những trường đại học và làm cho luận văn thạc sĩ, luận văn xuất sắc nghiệp .

Bạn đang xem: Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học

Môn học tập này có lợi lợi hỗ trợ cho sinh viên, học tập viên cao học tập có tác dụng quen với các cách thức nghiên cứu khoa học để viết một bài báo hoặc luận văn mang ý nghĩa hàn lâm, học thuật để được nhận xét cao hơn. Phương thức nghiên cứu kỹ thuật không phần lớn chỉ có khiến cho bạn viết chuẩn chỉnh hơn nhưng mà nó còn trình bày, quy chuẩn chỉnh các cách thức nghiên cứu bao gồm xác, tương xứng giúp bạn vận dụng trong công việc nghiên cứu vãn để tìm ra những tác dụng mới thuận tiện hơn.

*

Bài giảng cách thức nghiên cứu khoa học bởi vì Phạm Thị Anh Lê- trằn Đăng Hưng khoa công nghệ thông tin DHSPHN

http://ccs.hnue.edu.vn/hungtd/PPNCKH2012/Lecture01.pdfhttp://ccs.hnue.edu.vn/hungtd/PPNCKH2012/Lecture02.pdfhttp://ccs.hnue.edu.vn/hungtd/PPNCKH2012/Lecture03.pdfhttp://ccs.hnue.edu.vn/hungtd/PPNCKH2012/Lecture04.pdf

Phương pháp luận nghiên cứu và phân tích khoa học (methodology of scientific research)do PGS.TS.

Xem thêm: Cách Viết Nhật Ký Tình Yêu Hay, Nhất Đời Em, Cách Viết Nhật Ký Tình Yêu

Phạm văn hiềnhttp://www2.hcmuaf.edu.vn/data/pvhien/phuong%20phap%20luan%20NCKH-TS.pdf

Tiểu luận về phương pháp nghiên cứu khoa học do một đội sinh viên trên PTIT thực hiệnhttp://www.slideshare.net/SnowBlack93/phng-php-lun-nghin-cu-khoa-hc

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - tài liệu dùng cho những lớp cao học, thạc sĩ vày Nguyễn Văn Hộ cùng NGuyễn Đăng Bình viết năm 2004http://dspace.elib.ntt.edu.vn/dspace/bitstream/123456789/4302/1/Phuong_phap_luan_trong_NCKH.pdf

ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC http://www.jaist.ac.jp/~%20bao/Writings/DanhgiaNghiencuuSlides.pdf

Bài giảng phân tích khoa học:

http://sps.ctu.edu.vn/_giaotrinh/GiaoTrtinh_PhuongPhapNghienCuuKhoaHoc_GDCD.pdf

Giáo trình cách thức nghiên cứu giúp khoa học

up.hanhchinh.com.vn/data/gt_ppnckh.doc

Nghiên cứu vãn marketing60 thắc mắc có đáp án marketing căn bản

http://www.tinhgiac.com/wp-content/uploads/2015/04/WWW.TINHGIAC.COM-60-C%C3%A2u-tr%E1%BA%AFc-nghi%E1%BB%87m-marketing-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n-%C3%B4n-thi-c%C3%B3-%C4%91%C3%A1p-%C3%A1n.pdf

Marketing căn phiên bản do TS. NGuyễn Thượng Thái tại PTIT biên soạnhttp://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/MKTCB.pdf

BÀI GIẢNG NGHIÊN CỨU kinh doanh do TS. NGuyễn Thị Hoàng Yến biên soạnhttp://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/123456789/1305/1/Bai%20giang%20NC%20Maketing%202013..pdf

Giáo trình sale do Muce.edu.vn soạn và tổng hợp

http://muce.edu.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/noidung5chuong.pdf

Các câu hỏi cần chú ý trong nghiên cứu khoa học:

Các thắc mắc chính Liệu các dữ liệu cần để phân tích có sẵn hay cần đi tìm, đi điều tra ? nghiên cứu của bạn sẽ kết hợp phương pháp định lượng và phương pháp định tính? ví dụ, một nghiên cứu bao gồm các cuộc phỏng vấn kết phù hợp với phân tích dữ liệu để quan sát vấn đề từ không ít góc độ. Phần lớn yếu tố nào rất có thể giới hạn phạm vi phân tích của bạn? (Thời gian, tài nguyên, vv) Những phương thức tốt nhất tương xứng với các câu hỏi và thời hạn bạn có để gia công nghiên cứu này? bạn có biết sự khác biệt giữa những loại dữ liệu, và những loại phân tích? các dự án của doanh nghiệp có liên kết ví dụ giữa kim chỉ nan và thực hành?