*

Mẫu giấy chứng nhận không cùng tri trả chi tiêu khám chữa bệnh BHYT vào năm.

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm

1. Trường hợp sử dụng đến giấy chứng nhận không cùng đưa ra trả BHYT

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 22, Luật bảo đảm y tế phương tiện về câu hỏi thanh toán túi tiền khám chữa bệnh dịch BHYT đúng tuyến so với các đối tượng người sử dụng tham gia BHYT 5 năm liên tục như sau:

“c) 100% giá cả khám bệnh, chữa bệnh dịch khi fan bệnh có thời hạn tham gia bảo đảm y tế 5 năm tiếp tục trở lên và gồm số chi phí cùng đưa ra trả túi tiền khám bệnh, chữa dịch trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hòa hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Để hưởng trọn được 100% chi phí KCB BHYT thì người bị bệnh đã thâm nhập BHYT 5 năm tiếp tục cần phải bảo vệ có số tiền cùng chi trả chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh dịch trong năm to hơn 6 tháng lương cơ sở.

Điều kiện cung cấp giấy ghi nhận không đồng đưa ra trả BHYT trong năm:

Để được cấp cho giấy chứng nhận không đồng chi trả BHYT trong thời hạn bệnh nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

Tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên

Khám, chữa căn bệnh đúng tuyến.

Cơ quan cấp cho giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT vào năm:

“Điều 3. Trách nhiệm thống trị và tổ chức thực hiện

3. Bảo đảm xã hội huyện

đ) cấp Giấy ghi nhận không cùng đưa ra trả trong năm cho tất cả những người tham gia BHYT của những đơn vị được BHXH thức giấc phân cấp làm chủ thu BHYT.”

Theo đó, cơ quan bảo đảm xã hội cấp huyện sẽ có trách nhiệm cấp cho giấy chứng nhận không cùng bỏ ra trả BHYT vào năm cho các trường hợp đầy đủ điều kiện.

2. Mẫu chuẩn giấy chứng nhận không cùng đưa ra trả vào năm

*

Giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT vào năm.

3. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận không đồng chi trả BHYT vào năm

- bản chính các Hóa đơn, Biên lai thu chi phí cùng chi trả chi tiêu khám bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế (5% hoặc 20%) của người bệnh kể từ đầu năm.

Xem thêm: Tieng Anh Dịch Sang Tieng Viet, PhầN MềM DịCh TiếNg Anh & Từ đIểN

Trường hợp bạn tham gia BHYT có nhu cầu sử dụng Hóa đơn, Biên lai bạn dạng chính vào mục đích khác, bộ phận một cửa của phòng ban BHXH chụp Hóa đơn, Biên lai với ký xác thực trên bạn dạng chụp, trả bản chính cho những người tham gia BHYT;

Trường hợp tín đồ tham gia BHYT có tác dụng thất lạc Hóa đơn, Biên lai bạn dạng chính thì nộp bản chụp Hóa đơn, Biên lai hoặc phiên bản chụp Hóa đơn, Biên lai có xác nhận của cửa hàng KCB nơi người có thẻ BHYT thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch hoặc Bảng kê giá cả khám bệnh, chữa căn bệnh (theo chủng loại số 01/BV, 02/BV);

– Thẻ BHYT còn giá trị thực hiện (Phòng/bộ phận đón nhận hồ sơ với trả tác dụng chụp thẻ BHYT, ký chứng thực trên bạn dạng chụp cùng trả lại ngay lập tức thẻ BHYT cho người tham gia).

Sau khi sẵn sàng đủ hồ nước sơ, bạn nộp làm hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi cung cấp thẻ BHYT để được coi như xét cùng giải quyết.

Thời hạn giải quyết và xử lý hồ sơ:

Điểm d, Phụ Lục II, đưa ra quyết định 919/QĐ-BHXH thời hạn giải quyết hồ sơ như sau:

- xử lý trong 01 ngày làm việc đối với trường thích hợp có quá trình tham gia BHYT chỉ trên địa phận một thức giấc hoặc bên trên thẻ BHYT tất cả ghi thời điểm đủ 05 năm liên tục.

- giải quyết trong 05 ngày làm việc so với trường phù hợp chỉ KCB nội tỉnh, trên biên lai, hóa đối kháng không miêu tả rõ số tiền cùng chi trả hoặc tín đồ tham gia BHYT nộp bạn dạng chụp hóa đơn, biên lai, bảng kê chi phí KCB.

- xử lý trong 10 ngày làm cho việc so với trường hòa hợp KCB nghỉ ngơi ngoại tỉnh, bên trên biên lai, hóa đối chọi không biểu hiện rõ số tiền cùng bỏ ra trả hoặc bạn tham gia BHYT nộp phiên bản chụp hóa đơn, biên lai, bảng kê giá thành KCB.

Mẫu giấy chứng nhận không cùng bỏ ra trả BHYT trong năm là mẫu mã giấy đặc biệt quan trọng được sử dụng phổ cập trong việc làm giấy tờ thủ tục thanh toán chi tiêu khám chữa dịch BHYT. Người lao động để ý khi xin mẫu giấy cần theo như đúng phommẫu vị cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam quy định.