Giới thiệuThông tin DNTin tức an ninh - tiết kiệm ngân sách điệnHỗ trợ KHĐiện phương diện trời mái nhàTrình trường đoản cú thủ tụcThủ tục cung cấp điệnCác dịch vụ điện khácThông tin nên biếtVăn bạn dạng pháp quiTư vấn SDĐ thông tin
Trang chủ cung ứng KHThủ tục cấp cho điện
*
*
*
*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ cài ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT

Kính gửi: ............................................................

Bạn đang xem: Giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt

1.Tên cơ quan hoặc cá nhân đăng ký thiết lập điện:......................................................

............................................................................................................................(1).

2.Đại diện là ông (bà): .......................................................................................(2).

3.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/Số thẻ căn cước..…:…................... Cơ sở cấp……....……ngày…..tháng.......năm…..

4.Theo giấy uỷ quyền……….……ngày làm cho việc......tháng…..năm…..…của….... ………………………………………………………………….……………(3).

5.Số năng lượng điện thoại tương tác và nhấn nhắn tin (SMS):.....................;

6. Fax.................................; 7.Email………...................……...........................(4)

8.Tài khoản số:......................Tại ngân hàng:…………..........…………… (5)

9.Hình thức thanh toán: …..........................................….........................................

10.Địa chỉ giao dịch:...............................................................................................;

11.Mã số thuế:..............................................

12,Mục đích thực hiện điện:.......................................................................................

Xem thêm: Rèn Kỹ Năng Phản Xạ Cho Trẻ Khi Chơi Trò Chơi Phản Xạ Nhanh, 4 Trò Chơi Giúp Trẻ Dưới 6 Tuổi Phản Ứng Nhanh

13.Địa điểm đk sử dụng điện:..........................................................................

14.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW

15.Tình trạng sử dụng điện hiện tại tại: chưa có điện £; Đang cần sử dụng công tơ chung£

16.Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ……………..……....... .............................................................................................................................(6).

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN

(Áp dụng so với yêu cầu cài đặt điện bao gồm công suất đăng ký sử dụng

*
40kW)

Tên

thiết bị

Công suất

(kW)

Số lượng

Thời gian sử dụng

Tổng năng suất sử dụng

(kW)

Điện năng

(kWh/ngày có tác dụng việc)

Từ..... đến....

Tổng

1............

2............

3.............

........., ngày..........tháng..........năm...........

bên mua điện (7)

(ký, ghi rõ họ với tên)

HƯỚNG DẪN

(1): Ghi tên người sử dụng là cá nhân, hoặc tên đơn vị đăng ký cài đặt điện

(2) Ghi tên cá thể đại diện của Cơ quan/tổ chức đk mua điện

(3): Giấy ủy quyền cho cá thể đại diện của cơ quan/tổ chức để mua điện

(4)và (5) Ghi không thiếu đối cùng với cơ quan/tổ chức. Khách hàng đưa thông tin để cải thiện chất lượng dịch vụ