Mục lục 3. Chỉ dẫn trên phần mềmTrường hợp doanh nghiệp ko có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHHTrường hợp doanh nghiệp có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH

Xem phim phía dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại trên đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 242 (TT200) quý giá công cụ, hiện tượng (CCDC phân bổ nhiều lần)

Nợ TK 623, 627, 641, 642 giá trị công cụ, cơ chế (CCDC phân chia 1 lần và tính vào chi tiêu sản xuất, tởm doanh)

Nợ TK 1331 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

gồm TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán

2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phân phát sinh nhiệm vụ mua công cụ, qui định sẽ tạo ra các vận động sau:

1. Căn cứ vào yêu cầu sử dụng công cụ, chế độ từ các phòng ban, bộ phận trong đơn vị sẽ làm ý kiến đề nghị yêu cầu bán buôn CCDC giao hàng công viêc. Lúc yêu mong được phê trông nom sẽ cử nhân viên Hành bao gồm đi buôn bán công cụ, dụng cụ.

Bạn đang xem: Hạch toán mua công cụ dụng cụ trên misa

2. Sau thời điểm công cụ, qui định được thiết lập về, thành phần Hành chính sẽ ghi chép vào sổ theo dõi và lập biên bản giao dìm công cụ, nguyên lý với các phòng ban, thành phần trong 1-1 vị.

3. Kế toán tài chính trưởng, Giám đốc, người giao, tín đồ nhận sẽ ký vào biên bạn dạng giao thừa nhận công cụ, phương pháp với các phòng ban, thành phần trong đơn vị.

4. Kế toán mua sắm nhận hóa đơn mua sắm và chọn lựa từ nhân viên mua hàng, ghi sổ kế toán với kê khai thuế đầu vào.

5. Kế toán tài chính CCDC nhấn bộ hội chứng từ về CCDC để ghi sổ CCDC (Bộ hội chứng từ gồm: Hóa 1-1 mua CCDC, làm hồ sơ kỹ thuật về CCDC (nếu có), biên bản giao nhấn CCDC…) và theo dõi CCDC để phân bổ và làm chủ sử dụng.

3. Gợi ý trên phần mềmNghiệp vụ “Mua tậu công cụ, phương tiện đưa vào sử dụng” được triển khai trên ứng dụng theo 1 trong hai trường thích hợp sau:

Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH

Với các doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH, việc ghi tăng CCDC được thực hiện trải qua 2 bước sau:

Bước 1: Hạch toán quý hiếm CCDC được cài đặt về

(tùy ở trong vào phương thức thanh toán mà nhiệm vụ này đã được triển khai trên phân hệ Quỹ, bank hoặc Tổng hợp).

Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn ThêmChứng từ nghiệp vụ khác).

*

Khai báo hội chứng từ cài đặt CCDC.

*

Nhấn Cất.Bước 2: Ghi tăng CCDC vào sổ quan sát và theo dõi CCDCVào phân hệ Công nạm dụng cụ, nhấn Ghi tăng CCDC mặt hàng loạt (hoặc hoàn toàn có thể nhấn Ghi tăng nhằm khai báo theo lần lượt từng CCDC).Khai báo các thông tin về CCDC được download về.

Khai báo đơn vị chức năng sử dụng CCDC và số lượng CCDC thực hiện ở từng đơn vị chức năng (thực hiện tuần trường đoản cú với từng CCDC được ghi tăng).

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Lịch Sử Năm 2015, Tổng Hợp Đề Thi Thpt Quốc Gia 2015

Thiết lập thông tin phân chia CCDC như: đối tượng phân bổ, phần trăm phân bổ, tài khoản giá cả => Chương trình đã tự động hóa thiết lập sẵn nhờ vào thông tin đang khai báo tại tab Đơn vị sử dụng, tuy nhiên Kế toán vẫn đang còn thể chuyển đổi lại theo như đúng với thực tế tại đối kháng vị.

Nhấn Ghi tăng.

Lưu ý: Trường hợp muốn quản lý các phần tử cấu thành bắt buộc CCDC hoặc chọn những chứng từ tương quan đến bài toán ghi tăng CCDC, bắt buộc khai báo lần lượt từng CCDC trên giấy Ghi tăng CCDC (vào phân hệ Công ráng dụng cụ, lựa chọn Ghi tăng, tiếp đến khai báo thông tin trên tab Mô tả bỏ ra tiết cùng Nguồn nơi bắt đầu hình thành.)

*

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH
Với các doanh nghiệp có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH, việcghi tăng CCDC được thực hiện trải qua 2 bước sau: Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua CCDCVào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hoá (hoặc vào tab Mua sản phẩm hóa, dịch vụ, nhấn Thêm).

*

Chọn loại bệnh từ là Mua sản phẩm trong nước không qua kho (hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho).Khai báo chứng từ cài đặt CCDC.

*

Nhấn Cất.Bước 2: Ghi tăng CCDC vào sổ theo dõi CCDCVào phân hệ Công cố kỉnh dụng cụ, chọn Ghi tăng CCDC sản phẩm loạt (hoặc vào menu Nghiệp vụCông cụ dụng cụGhi tăng CCDC hàng loạt).

*

Nhấn Lấy CCDC từ triệu chứng từ xuất kho/mua hàng.Thiết lập đk tìm kiếm bệnh từ mua sắm không qua kho đang lập ở bước 1. Dấn Lấy dữ liệu.Tích chọn các CCDC được ghi tăng.Nhấn Chọn, chương trình sẽ tự động hóa lấy thông tin CCDC từ bệnh từ mua sắm chọn lựa sang bệnh từ ghi tăng.

*

Khai báo những thông tin như: các loại CCDC, lý do ghi tăng, số kỳ phân bổ,…

Khai báo đơn vị chức năng sử dụng CCDC và số lượng CCDC sử dụng ở từng đơn vị chức năng (thực hiện nay tuần tự với từng CCDC được ghi tăng).

Thiết lập thông tin phân bổ CCDC như: đối tượng người sử dụng phân bổ, xác suất phân bổ, tài khoản giá thành => Chương trình đã auto thiết lập sẵn phụ thuộc thông tin vẫn khai báo trên tab Đơn vị sử dụng, mặc dù Kế toán vẫn đang còn thể biến đổi lại theo đúng với thực tiễn tại 1-1 vị.

Nhấn Ghi tăng.
4. Giữ ýĐối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai khối hệ thống sổ (tài chính và quản lí trị), CCDC được ghi tăng khi đang thao tác tại trụ sở nào, sổ như thế nào sẽ chỉ được lưu giữ trên trụ sở đó cùng sổ đó. Trường hợp muốn lấy tin tức CCDC đã khai báo từ sổ này sang trọng sổ khác, Kế toán có thể sử dụng chức năng: