SQL Server là mộthệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System(RDBMS) ) sử dụng câu lệnh SQL (Transact-SQL) để trao đổi dữ liệu giữa máyClient và máy cài SQL Server. Một RDBMS bao gồm databases, database engine vàcác ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

Bạn đang xem: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sql server là gì

*
Hệ quản trị CSDL SQL Server

SQL Server được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server có thể kết hợp “ăn ý” với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server…

Các thành phần cơ bản trong SQL Server

Các thành cơ bảntrong SQL Server gồm có: Reporting Services, Database Engine, IntegrationServices, Notification Services, Full Text Search Service,… Tất cả kết hợp vớinhau tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh giúp cho việc phân tích và lưu trữ dữliệu trở nên dễ dàng hơn.

+ Database Engine: Đây là một engine cókhả năng chứa dữ liệu ở các quy mô dưới dạng support và table. Ngoài ra, nó còncó khả năng tự điều chỉnh ví dụ: trả lại tài nguyên cho hệ điều hành khi mộtuser log off và sử dụng thêm các tài nguyên của máy khi cần.

+ Integration Services: là tập hợp cácđối tượng lập trình và các công cụ đồ họa cho việc sao chép, di chuyển và chuyểnđổi dữ liệu. Khi bạn làm việc trong mộtcông ty lớn thì dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau như được chứa trong:Oracle, SQL Server, DB2, Microsoft Access,… và bạn chắc chắn sẽ có nhu cầu dichuyển dữ liệu giữa các server này. Ngoài ra, bạn còn muốn định dạng dữ liệutrước khi lưu vào database. Chắc chắn Integration Services sẽ giúp bạn giải quyếtđược công việc này dễ dàng.

Xem thêm: Chính Thức Công Bố Điểm Chuẩn Cao Đẳng Công An Cao Nhất 29,5

+ Analysis Services: Đây là một dịch vụphân tích dữ liệu rất hay của Microsoft. Dữ liệu khi được lưu trữ vào trongdatabase mà bạn không thể lấy được những thông tin bổ ích thì coi như không cóý nghĩa gì. Chính vì thế, công cụ này ra đời giúp bạn trong việc phân tích dữliệu một cách hiệu quả và dễ dàng bằng cách dùng kỹ thuật khai thác dữ liệu –datamining và khái niệm hình khối nhiều chiều – multi dimendion cubes.

+ Notification Services: Dịch vụ thôngbáo này là nền tảng cho sự phát triển và triển khai các ứng dụng soạn và gửithông báo. Ngoài ra, dịch vụ này còn có chức năng gửi thông báo theo dịch thờiđến hàng ngàn người dăng ký sử dụng trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

+ ReportingServices: là một công cụ tạo, quản lý và triển khai báo cáo bao gồm:server và client. Ngoài ra, nó còn là nền tảng cho việc phát triển và xây dựngcác ứng dụng báo cáo.

+ Full Text Search Service: là một thành phần đặc biệt trong việc truy vấn và đánh chỉ mục dữ liệu văn bản không cấu trúc được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu SQL Server.+ Service Broker: là một môi trường lập trình cho việc tạo ra các ứng dụng trong việc nhảy qua các Instance.

Kiến thức SQL Server là một kiến thức lập trình cơ bản để có thể bắt đầu ngay công việc thiết kế web ngay hôm nay! Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo tại pgdgialoc.edu.vn nhé!