Chức năng, trọng trách Ban Thi đua Khen thưởng
Chức năng, trọng trách Ban Tôn giáo
Chức năng, trách nhiệm Chi viên Văn thư giữ trữ
Hình thành và Phát triển
Nhiệm vụ của lãnh đạo
Chức năng, nhiệm vụ
Sơ đồ dùng tổ chức
Ban biên tập
Danh bạ cơ quan
Địa chỉ cơ quan

*

Câu 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của pháp luật Lưu trữ?
Trả lời: lao lý này khí cụ về hoạt động lưu trữ; quyền và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, tu dưỡng nghiệp vụ giữ trữ; hoạt động dịch vụ tàng trữ và thống trị về tàng trữ (Khoản 1 Điều 1).

Bạn đang xem: Hồ sơ nguyên tắc là gì

Bạn sẽ xem: hồ nước sơ nguyên tắc là gì

Câu 2. Đối tượng vận dụng của biện pháp Lưu trữ? Trả lời: luật pháp này áp dụng so với cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị vũ trang quần chúng. # và cá thể (Khoản 2 Điều 1). Câu 3. Chuyển động lưu trữ bao gồm những hoạt động nào? Trả lời: chuyển động lưu trữ là chuyển động thu thập, chỉnh lý, khẳng định giá trị, bảo quản, thống kê, thực hiện tài liệu tàng trữ (Khoản 1 Điều 2). Câu 4. Tài liệu là gì? Tài liệu bao gồm những các loại nào? Trả lời: - tài liệu là vật có tin được hình thành trong quá trình hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - Tài liệu gồm những: Văn bản, dự án, phiên bản vẽ thiết kế, bạn dạng đồ, dự án công trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương bản phim, ảnh, vi phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; bạn dạng thảo nhà cửa văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, cây viết tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và vật sở hữu tin khác (Khoản 2 Điều 2). Câu 5. Tài liệu tàng trữ là gì? Tài liệu lưu giữ trữ bao hàm những loại nào? Trả lời: - Tài liệu tàng trữ là tài liệu có giá trị phục vụ vận động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử dân tộc được tuyển lựa để lưu lại trữ. - Tài liệu tàng trữ bao gồm phiên bản gốc, bản chính; vào trường hòa hợp không còn phiên bản gốc, bạn dạng chính thì được sửa chữa thay thế bằng phiên bản sao hợp pháp (Khoản 3 Điều 2). Câu 6. Lưu trữ cơ quan lại là gì? Trả lời: tàng trữ cơ quan tiền là tổ chức triển khai thực hiện chuyển động lưu trữ so với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai (Khoản 4 Điều 2). Câu 7. Lưu trữ lịch sử dân tộc là gì? Trả lời: lưu lại trữ lịch sử dân tộc là phòng ban thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ có mức giá trị bảo vệ vĩnh viễn được mừng đón từ tàng trữ cơ quan cùng từ các nguồn không giống (Khoản 5 Điều 2). Câu 8. Phông tàng trữ là gì? Trả lời: Phông tàng trữ là toàn bộ tài liệu tàng trữ được có mặt trong quá trình hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc của cá nhân (Khoản 6 Điều 2). Câu 9. Phông lưu trữ Nhà nước việt nam gồm các tài liệu tàng trữ hình thành từ những cơ quan, tổ chức nào? Trả lời: Phông tàng trữ Nhà nước vn là toàn thể tài liệu tàng trữ được sinh ra trong quá trình hoạt động của các ban ngành nhà nước, tổ chức triển khai chính trị - làng hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, nhân vật lịch sử, vượt trội và tài liệu không giống được có mặt qua những thời kỳ lịch sử của nước nhà (Khoản 9 Điều 2). Câu 10. Làm hồ sơ là gì? Trả lời: hồ nước sơ là 1 trong tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, là một sự việc, một đối tượng rõ ràng hoặc có đặc điểm chung, ra đời trong quá trình theo dõi, giải quyết các bước thuộc phạm vi chức năng, trọng trách của cơ quan, tổ chức, cá thể (Khoản 10 Điều 2). Câu 11. Lập hồ sơ là gì? Trả lời: Lập làm hồ sơ là việc tập hợp, thu xếp tài liệu xuất hiện trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những vẻ ngoài và phương pháp nhất định (Khoản 11 Điều 2). Câu 12. Tích lũy tài liệu là gì? Trả lời: Thu thập tư liệu là vượt trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao dìm tài liệu có mức giá trị để gửi vào tàng trữ cơ quan, lưu lại trữ lịch sử hào hùng (Khoản 12 Điều 2). Câu 13. Chỉnh lý tài liệu là gì? Trả lời: Chỉnh lý tư liệu là câu hỏi phân loại, xác minh giá trị, sắp đến xếp, thống kê, lập nguyên tắc tra cứu vãn tài liệu hình thành trong buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, cá thể (Khoản 13 Điều 2). Câu 14. Khẳng định giá trị tư liệu là gì? Trả lời: xác định giá trị tư liệu là việc review giá trị tài liệu theo hầu như nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn chỉnh theo biện pháp của cơ quan có thẩm quyền để khẳng định những tài liệu có giá trị lưu giữ trữ, thời hạn bảo vệ và tài liệu hết quý hiếm (Khoản 14 Điều 2). Câu 15: Công tác quản lý lưu trữ phải bảo đảm an toàn những lý lẽ nào? Trả lời: Công tác cai quản lưu trữ phải đảm bảo những nguyên tắc sau: - công ty nước thống nhất cai quản tài liệu phông lưu trữ nước nhà Việt Nam. - chuyển động lưu trữ được thực hiện thống tốt nhất theo phương pháp của pháp luật. - Tài liệu fonts lưu trữ quốc gia Việt phái mạnh được bên nước thống kê (Điều 3). Câu 16. Chế độ của đơn vị nước về tàng trữ được quy định như vậy nào? Trả lời: chế độ của bên nước về lưu trữ được hình thức như sau: - bảo vệ kinh phí, nguồn nhân lực trong việc bảo vệ, bảo quản an toàn, tổ chức triển khai sử dụng có tác dụng tài liệu font lưu trữ quốc gia Việt Nam. - Tập trung tân tiến hóa các đại lý vật chất, kỹ thuật và áp dụng khoa học, technology trong chuyển động lưu trữ. - chấp thuận quyền sở hữu đối với tài liệu lưu lại trữ; khích lệ tổ chức, cá thể hiến tặng, ký gửi, buôn bán tài liệu lưu lại trữ của bản thân cho bên nước, đóng góp, tài trợ cho chuyển động lưu trữ và thực hiện hoạt động dịch vụ giữ trữ. - tăng cường mở rộng hợp tác nước ngoài trong vận động lưu trữ (Điều 4). Câu 17. Những tài liệu như thế nào của cá nhân, mái ấm gia đình dòng họ được đk thuộc fonts lưu trữ giang sơn Việt Nam? Trả lời: đầy đủ tài liệu dưới đây của cá nhân, gia đình, dòng họ (sau trên đây gọi phổ biến là cá nhân) có giá trị phục vụ vận động thực tiễn, nghiên cứu và phân tích khoa học, định kỳ sử đối với quốc gia, làng hội được đk thuộc phông lưu trữ quốc gia Việt Nam: a) Gia phả, tộc phả, bằng, sắc phong, tài liệu về tiểu sử; b) bản thảo viết tay, phiên bản in có bút tích, công trình phân tích khoa học, sáng sủa tác, thư trường đoản cú trao đổi; c) Phim, ảnh; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu năng lượng điện tử; d) Công trình, bài viết về cá nhân; đ) Ấn phẩm, tư liệu do cá thể sưu trung bình được (Khoản 1 Điều 5). Câu 18. Người tài năng liệu có các quyền gì? Trả lời: cá nhân có tư liệu có những quyền sau đây: - Được đk tài liệu tại lưu trữ lịch sử và hướng dẫn, giúp sức về kỹ thuật bảo quản và tạo điều kiện để phân phát huy quý hiếm tài liệu được điều khoản tại Khoản 1 Điều 5 công cụ Lưu trữ; - ra quyết định việc hiến tặng, ký gửi tài liệu cho tàng trữ lịch sử; - văn bản việc giao thương tài liệu; - Được ưu tiên áp dụng tài liệu đang hiến tặng; - có thể chấp nhận được người khác thực hiện tài liệu ký kết gửi tại tàng trữ lịch sử, tuy thế không được xâm hại bình an quốc gia, tiện ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Được bên nước khen thưởng theo chính sách của điều khoản (Khoản 3 Điều 5). Câu 19. Cá nhân có tài liệu liên quan đến an toàn quốc gia, tất cả nghĩa vụ? Trả lời: cá thể có tài liệu tương quan đến bình yên quốc gia có nghĩa vụ: Chỉ được hiến tặng hoặc bán ra cho Lưu trữ lịch sử (Điểm a, Khoản 4 Điều 5). Câu 20. Fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình có nhiệm vụ gì trong quản lý về lưu trữ? Trả lời: fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình có trách nhiệm thống trị về giữ trữ, áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu trái trong câu hỏi thu thập, cai quản lý, bảo quản và áp dụng tài liệu giữ trữ; ban hành quy chế về công tác lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai mình (Điều 6). Câu 21. Bạn làm lưu trữ ở cơ sở nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập cần có điều kiện gì? Trả lời: tín đồ làm tàng trữ ở ban ngành nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng hội, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn chỉnh theo qui định của pháp luật; được đào tạo, tu dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tàng trữ và con kiến thức cần thiết khác phù hợp với công việc (Khoản 1 Điều 7). Câu 22. Bạn làm lưu trữ ở cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng chế độ, nghĩa vụ và quyền lợi gì? Trả lời: người làm lưu trữ ở ban ngành nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xóm hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thừa kế chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng vào cơ quan, tổ chức và được hưởng phụ cung cấp ngành nghề sệt thù, cơ chế ưu đãi khác theo giải pháp của quy định (Khoản 1 Điều 7). Câu 23. Các hành vi bị nghiêm cấm trong vẻ ngoài Lưu trữ? Trả lời: Luật lưu trữ quy định phần đa hành vi bị nghiêm cấm như sau: - chiếm phần đoạn, có tác dụng hỏng làm mất đi tài liệu lưu giữ trữ. - có tác dụng giả, sửa chữa, làm lệch lạc nội dung tài liệu lưu lại trữ. - thiết lập bán, đưa giao, huỷ phi pháp tài liệu lưu giữ trữ. - thực hiện tài liệu lưu trữ vào mục tiêu xâm phạm tác dụng của bên nước, quyền và công dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - mang tài liệu tàng trữ ra quốc tế trái phép (Điều 8). Câu 24. Lập hồ sơ cùng nộp lưu giữ hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan là trách nhiệm của ai? Trả lời: Lập hồ sơ với nộp lưu hồ sơ tài liệu vào tàng trữ cơ quan lại là trọng trách của: tín đồ được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 9). Câu 25. Fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức; tín đồ đứng đầu đơn vị chức năng của cơ quan, tổ chức triển khai có trọng trách gì trong việc lập hồ nước sơ, cai quản và giao nộp lưu lại hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan? Trả lời: bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm thống trị tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ nước sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Bạn đứng đầu đơn vị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức triển khai việc lập hồ sơ, bảo vệ và nộp lưu hồ sơ, tư liệu của đơn vị vào lưu trữ cơ quan tiền (Khoản 2 Điều 9). Câu 26. Trách nhiệm của tàng trữ cơ quan liêu trong việc lập làm hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu tại lưu trữ cơ quan? Trả lời: trách nhiệm của tàng trữ cơ quan liêu trong câu hỏi lập làm hồ sơ và cai quản hồ sơ, tài liệu được khí cụ như sau: - Giúp tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức hướng dẫn câu hỏi lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu. - Thu thập, chỉnh lý, khẳng định giá trị tài liệu, thống kê, bảo vệ và tổ chức sử dụng tài liệu lưu giữ trữ. - Giao nộp tài liệu lưu trữ có mức giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc hạng mục tài liệu nộp lưu lại vào tàng trữ lịch sử; tổ chức tiêu diệt tài liệu hết quý giá theo đưa ra quyết định của fan đứng đầu cơ quan, tổ chức (Điều 10). Câu 27. Thời hạn nộp lưu lại hồ sơ, tư liệu vào lưu trữ cơ quan? Trả lời: Thời hạn nộp giữ hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan lại được quy định: trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày quá trình kết thúc (trừ tài liệu xuất bản cơ bản) (Điểm a, Khoản 1 Điều 11). Câu 28. Thời hạn nộp lưu so với hồ sơ tài liệu kiến tạo cơ bản? Trả lời: Đối với hồ sơ tài liệu desgin cơ bản: vào thời hạn 03 tháng, tính từ lúc ngày công trình được quyết toán (Điểm b, Khoản 1 Điều 11). Câu 29. Đơn vị, cá nhân có nhiệm vụ giao, nhấn hồ sơ, tài liệu vào tàng trữ cơ quan như vậy nào? Trả lời: Đơn vị, cá thể giao hồ sơ, tài liệu có trọng trách hoàn thiện hồ sơ của quá trình đã kết thúc, thống kê Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu với giao nộp vào tàng trữ cơ quan tiền (Khoản 1 Điều 12). Câu 30. Lưu trữ cơ quan có trách nhiệm giao, dấn hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tiền và giấy tờ thủ tục được thực hiện như thế nào? Trả lời: Trong vấn đề giao, thừa nhận hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan: lưu trữ cơ quan gồm trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu với lập Biên phiên bản giao nhấn hồ sơ, tài liệu (Khoản 2 Điều 12). Câu 31. Tư liệu và giấy tờ thủ tục giao dấn tài liệu vào tàng trữ cơ quan gồm những các loại nào? Trả lời: tư liệu và giấy tờ thủ tục giao dấn tài liệu vào lưu trữ cơ quan lại gồm: - Mục lục hồ sơ, tư liệu nộp lưu với Biên bạn dạng giao dấn hồ sơ, tài liệu được lập thành 2 bản; - Đơn vị, cá nhân giao hồ sơ, tài liệu giữ 01 bản, tàng trữ cơ quan giữ lại 01 bản (Khoản 3 Điều 12). Câu 32. Tài liệu năng lượng điện tử là gì? Trả lời: Tài liệu tàng trữ điện tử là tài liệu được tạo nên lập nghỉ ngơi dạng thông điệp tài liệu hình thành trong vượt trình hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn để lưu trữ hoặc được số hóa từ bỏ tài liệu tàng trữ trên các vật với tin không giống (Khoản 1 Điều 13). Câu 33. Tài liệu lưu trữ điện tử phải đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn gì? Trả lời: Tài liệu tàng trữ điện tử phải thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn: - Dữ liệu thông tin đầu vào, đảm bảo an toàn tính kế thừa, tính thống nhất, độ xác thực, bình an và kĩ năng truy cập; - Được bảo vệ và sử dụng theo phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ riêng biệt. (Khoản 2 Điều 13). Câu 34. Tư liệu được số hóa trường đoản cú tài liệu lưu lại trữ có giá trị đối với tài liệu đã có số hóa như thế nào? Trả lời: tư liệu được số hoá từ tài liệu tàng trữ trên những vật sở hữu tin khác không có giá trị thay thế sửa chữa tài liệu đã có được số hoá (Khoản 3 Điều 13). Câu 35. Tài liệu sinh ra trong hoạt động vui chơi của HĐND, UBND, những tổ chức buôn bản hội, tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp của xã, phường, thị trấn được tuyển lựa và tàng trữ tại đâu? Trả lời: Tài liệu ra đời trong hoạt động của HĐND, UBND, các tổ chức thôn hội, tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp của xã, phường, thị xã được chọn lựa và tàng trữ tại Văn phòng ubnd xã, phường, thị xã (Khoản 1 Điều 14). Câu 36. Bạn làm tàng trữ tại công sở Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn có trọng trách gì vào việc cai quản tài liệu giữ trữ? Trả lời: bạn làm tàng trữ tại văn phòng và công sở Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ hướng dẫn việc lập hồ sơ, chào đón hồ sơ, tài liệu, chỉnh lý, thống kê, bảo quản và ship hàng sử dụng tài liệu lưu trữ theo khí cụ của quy định về tàng trữ (Khoản 2 Điều 14). Câu 37. Fan đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có nhiệm vụ gì trong việc chỉnh lý tài liệu? Trả lời: Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức trong việc chỉnh lý tư liệu có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức việc chỉnh lý tài liệu nằm trong phạm vi thống trị (Khoản 1 Điều 15). Câu 38. Tài liệu sau khi chỉnh lý phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản nào? Trả lời: Tài liệu sau khi chỉnh lý phải bảo vệ các yêu mong cơ bản sau đây: a) Được phân nhiều loại theo nguyên tắc nhiệm vụ lưu trữ; b) Được khẳng định thời hạn bảo quản; c) hồ sơ được hoàn thành và hệ thống hoá; d) có Mục lục hồ sơ, cơ sở tài liệu tra cứu vãn và danh mục tài liệu hết cực hiếm (Khoản 2 Điều 15). Câu 39. Việc khẳng định giá trị tư liệu được căn cứ vào những bề ngoài nào? Trả lời: Việc xác định giá trị tư liệu phải bảo đảm an toàn theo rất nhiều nguyên tắc chủ yếu trị, lịch sử, trọn vẹn và tổng vừa lòng (Khoản 1 Điều 16). Câu 40. Việc xác minh giá trị tài liệu được căn cứ vào các phương thức nào? Trả lời: Việc xác minh giá trị tư liệu được triển khai theo: phương pháp hệ thống, phân tích, chức năng, thông tin và sử liệu học (Khoản 2 Điều 16). Câu 41. Việc khẳng định giá trị tư liệu được địa thế căn cứ vào những tiêu chuẩn nào? Trả lời: những tiêu chuẩn cơ bạn dạng để xác định giá trị tài liệu là: a) câu chữ của tài liệu; b) vị trí của cơ quan, tổ chức, cá nhân hình thành tài liệu; c) Ý nghĩa của sự kiện, thời hạn và vị trí hình thành tài liệu; d) nút độ toàn vẹn của font lưu trữ; đ) vẻ ngoài của tài liệu; e) triệu chứng vật lý của tài liệu (Khoản 3 Điều 16). Câu 42. Thời hạn bảo quản tài liệu được quy định như thế nào? Trả lời: Thời hạn bảo vệ tài liệu được nguyên lý gồm: tư liệu được bảo quản vĩnh viễn và tài liệu bảo quản có thời hạn (Điều 17). Câu 43. Tài liệu được bảo vệ vĩnh viễn bao hàm những một số loại tài liệu nào? Trả lời: Tài liệu bảo quản vĩnh viễn bao hàm tài liệu về đường lối, công ty trương, chủ yếu sách, cương lĩnh, chiến lược; đề án, dự án, lịch trình mục tiêu, trọng yếu quốc gia; về nhà đất bất động sản và những tài liệu không giống theo dụng cụ của cơ quan có thẩm quyền (Khoản 1 Điều 17). Câu 44. Tư liệu được bảo vệ có thời hạn bao hàm những tài liệu nào? Trả lời: Tài liệu bảo vệ có thời hạn là tài liệu ko thuộc ngôi trường hợp biện pháp tại Khoản 1 Điều 17 với được xác định thời hạn bảo vệ dưới 70 năm (Khoản 2 Điều 17).

Xem thêm: Bảng Giá Máy Phát Điện Honda, Hyundai Chính Hãng Rẻ Nhất, Bảng Giá Máy Phát Điện

Câu 45. Tài liệu hết cực hiếm là tài liệu nào? Trả lời: tư liệu hết giá trị nên loại ra để huỷ là tư liệu có tin tức trùng lặp hoặc đã không còn thời hạn bảo vệ theo luật pháp và không còn quan trọng cho vận động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử (Khoản 3 Điều 17). Câu 46. Hội đồng xác định giá trị tài liệu bao gồm chức năng, trách nhiệm gì? Trả lời: Hội đồng xác minh giá trị tài liệu có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho những người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc khẳng định thời hạn bảo quản, tuyển lựa tài liệu nhằm giao nộp vào lưu trữ cơ quan, chọn lựa tài liệu tàng trữ của tàng trữ cơ quan nhằm giao nộp vào lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang và loại tài liệu hết cực hiếm (Khoản 1 Điều 18). Câu 47. Hội đồng xác minh giá trị tài liệu vị ai thành lập và hoạt động và bao gồm thành phần nào? Trả lời: thành phần của Hội đồng xác minh giá trị tài liệu gồm những: - quản trị Hội đồng; - fan làm lưu trữ ở cơ quan, tổ chức triển khai là Thư ký Hội đồng; - Đại diện lãnh đạo đối chọi vị tài giỏi liệu là ủy viên; - Người thông tỏ về lĩnh vực tài năng liệu cần xác minh giá trị tài liệu là ủy viên (Khoản 2 Điều 18). Câu 48. Văn bản và nguyên tắc thao tác làm việc của Hội đồng xác định giá trị tài liệu như vậy nào? Trả lời: Hội đồng xác định giá trị tài liệu thảo luận tập thể, kết luận theo đa số; các ý kiến khác biệt phải được ghi vào biên phiên bản cuộc họp nhằm trình bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai (Khoản 3 Điều 18). Câu 49. Giữ trữ lịch sử vẻ vang được tổ chức ở mấy cấp? Trả lời: Lưu trữ lịch sử dân tộc được tổ chức thành 02 cấp (ở trung ương và cung cấp tỉnh) (Khoản 1 Điều 19). Câu 50. Trọng trách của tàng trữ lịch sử? Trả lời: giữ trữ lịch sử hào hùng có trách nhiệm sau đây: a) Trình cơ quan tất cả thẩm quyền về lưu trữ cùng cấp ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp giữ tài liệu cùng phê duyệt danh mục tài liệu nộp lưu lại vào lưu trữ lịch sử; b) hướng dẫn những cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp lưu giữ tài liệu sẵn sàng tài liệu nộp lưu; c) Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu tàng trữ (Khoản 2 Điều 19). Câu 51. Lưu trữ lịch sử vẻ vang cấp tỉnh thu thập, chào đón tài liệu lưu trữ đa phần từ những nguồn nào? Trả lời: giữ trữ lịch sử dân tộc cấp tỉnh thu thập, mừng đón tài liệu tàng trữ hình thành trong vượt trình hoạt động vui chơi của các cơ quan, tổ chức triển khai cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị chức năng hành chính - tài chính đặt biệt không thuộc các cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp giữ của lưu trữ lịch sử dân tộc ở tw (Điểm b, Khoản 2 Điều 20). Câu 52. Thời hạn nộp lưu lại tài liệu vào lưu trữ lịch sử là từng nào năm? Trả lời: Thời hạn nộp lưu giữ tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang được quy định: trong thời hạn 10 năm kể từ năm quá trình kết thúc (Khoản 1 Điều 21). Câu 53. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào giữ trữ lịch sử hào hùng được quy định như thế nào? Trả lời: trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai thuộc danh mục cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp giữ tài liệu vào giữ trữ lịch sử vẻ vang được phương tiện như sau: - Chỉnh lý tài liệu trước lúc giao nộp với lập Mục lục hồ sơ, tư liệu nộp lưu; - Lập danh mục tài liệu tất cả đóng vệt chỉ những mức độ mật; - Giao nộp tài liệu và khí cụ tra cứu vãn vào lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang (Khoản 1 Điều 22). Câu 54. Tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức không thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu giữ tài liệu hoặc tài liệu ko thuộc hạng mục tài liệu nộp lưu giữ vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang được tổ chức làm chủ như cố kỉnh nào? Trả lời: Tài liệu tàng trữ được hình thành trong thừa trình hoạt động của cơ quan, tổ chức không thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp giữ tài liệu hoặc tài liệu không thuộc hạng mục tài liệu nộp lưu lại vào lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang được quản lý tại lưu trữ cơ quan tiền (Điều 23). Câu 55. Trường đúng theo cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế tài chính là công ty lớn nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, gửi đổi hiệ tượng sở hữu hoặc vỡ nợ thì fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức phải tổ chức làm chủ và giao nộp tài liệu như thế nào? Trả lời: Trường phù hợp cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế tài chính là công ty nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, đưa đổi hình thức sở hữu hoặc vỡ nợ thì fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm: - Tài liệu có mặt trong thừa trình buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức triển khai nào yêu cầu được chỉnh lý, thống kê và bảo quản theo phông lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai đó; - hồ nước sơ, tài liệu giải quyết xong xuôi của các đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổ chức triển khai phải được giao nộp vào lưu trữ cơ quan để thực hiện chỉnh lý tài liệu theo nguyên lý (Khoản 1, 2 Điều 24). Câu 56. Tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức triển khai chia, tách, sáp nhập, giải thể sau khoản thời gian được chỉnh lý đã được cai quản như nuốm nào? Trả lời: Tài liệu lưu lại trữ sau khi được chỉnh lý được làm chủ như sau: - Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức, công ty lớn thuộc mối cung cấp nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử vẻ vang được giao nộp vào lưu trữ lịch sử dân tộc có thẩm quyền; - Tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn không thuộc nguồn nộp lưu vào giữ trữ lịch sử dân tộc được làm chủ tại lưu trữ cơ quan lại của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mới mừng đón trụ sở cũ; trường vừa lòng cơ quan, tổ chức triển khai giải thể, doanh nghiệp giải thể, vỡ nợ hoặc không có cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận trụ sở cũ hoặc có nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mới cùng đón nhận trụ sở cũ thì tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được giao nộp vào lưu trữ cơ quan tiền theo quyết định của cơ quan, tổ chức cấp bên trên trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền (Khoản 3 Điều 24). Câu 57. Trọng trách của người đứng đầu trong việc bảo vệ tài liệu lưu trữ được quy định như vậy nào? Trả lời: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có trọng trách xây dựng, sắp xếp kho lưu giữ trữ, thiết bị, phương tiện quan trọng và triển khai các phương án kỹ thuật nhiệm vụ để bảo vệ, bảo quản an ninh tài liệu lưu trữ và đảm bảo an toàn việc thực hiện tài liệu lưu trữ (Khoản 1 Điều 25). Câu 58. Tài liệu tàng trữ quý, hi hữu thuộc diện tàng trữ vĩnh viễn gồm những điểm lưu ý gì? Trả lời: Tài liệu tàng trữ quý, thi thoảng là tài liệu thuộc diện lưu trữ vĩnh viễn với có một trong những các đặc điểm sau đây: a) có giá trị đặc trưng về tứ tưởng, chính trị, kinh tế - thôn hội, khoa học, lịch sử và có tầm quan lại trọng quan trọng đặc biệt đối cùng với quốc gia, làng hội; b) Được xuất hiện trong thực trạng lịch sử đặc trưng về thời gian, không gian, địa điểm, tác giả; c) Được diễn đạt trên vật có tin độc đáo, tiêu biểu của thời kỳ lịch sử vẻ vang (Khoản 1 Điều 26). Câu 59. Phép tắc về đối tượng và định kỳ (thời gian) triển khai thống kê công ty nước về lưu trữ? Trả lời: công tác làm việc thống kê nhà nước về tàng trữ được chính sách như sau: Cơ quan, tổ chức có tài liệu tàng trữ phải định kỳ thực hiện chính sách thống kê lưu trữ. Số liệu thống kê mỗi năm được tính từ thời điểm ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 mon 12 (Khoản 2 Điều 27). Câu 60. Chính sách thống kê tàng trữ tại cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh được quy định như vậy nào? Trả lời: chính sách thống kê tàng trữ tại cơ quan, tổ chức ở cung cấp tỉnh được pháp luật như sau: - Cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp cho tỉnh tổng vừa lòng số liệu của các đơn vị trực thuộc và báo cáo cơ quan thống trị nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh. - Cơ quan thống trị nhà nước về tàng trữ cấp tỉnh giấc tổng hợp số liệu của các cơ quan, tổ chức triển khai cấp tỉnh, cơ quan làm chủ nhà nước về lưu trữ cấp huyện và báo cáo cơ quan thống trị nhà nước về lưu trữ ở tw (Điểm b, Khoản 3 Điều 27). Câu 61. Chính sách thống kê lưu trữ tại cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp huyện, cung cấp xã được quy định như vậy nào? Trả lời: Chế độ thống kê lưu trữ tại cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp huyện, cấp cho xã được phương tiện như sau: a) Cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp cho huyện, cấp cho xã tổng phù hợp số liệu của những đơn vị trực trực thuộc và báo cáo cơ quan làm chủ nhà nước về lưu trữ cấp huyện. B) Cơ quan làm chủ nhà nước về lưu trữ cấp thị trấn tổng hợp số liệu của những cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp cho xã và report cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh giấc (Điểm c, Khoản 3 Điều 27). Câu 62. Thẩm quyền đưa ra quyết định hủy tư liệu hết cực hiếm được quy định như vậy nào? Trả lời: Thẩm quyền đưa ra quyết định huỷ tài liệu hết cực hiếm được hình thức như sau: - bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức ra quyết định huỷ tài liệu hết cực hiếm tại lưu trữ cơ quan; - bạn đứng đầu cơ quan có thẩm quyền về lưu giữ trữ những cấp đưa ra quyết định huỷ tài liệu hết giá trị tại lưu trữ lịch sử vẻ vang cùng cấp (Khoản 1 Điều 28). Câu 63. Thủ tục quyết định bỏ tài liệu hết quý giá được quy định như thế nào? Trả lời: thủ tục quyết định hủy tài liệu hết quý giá được hình thức như sau: - Theo ý kiến đề nghị của Hội đồng xác minh giá trị tài liệu, fan đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu giữ trữ lịch sử hào hùng đề nghị cơ quan tiến hành nhiệm vụ thống trị nhà nước về tàng trữ cùng cấp đánh giá tài liệu hết giá trị phải hủy; tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp giữ tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử đề nghị tàng trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức cấp bên trên trực tiếp bao gồm ý kiến đối với tài liệu hết giá bán trị cần hủy. Căn cứ vào chủ ý thẩm định của Hội đồng xác minh giá trị tài liệu hoặc chủ ý của cơ quan cấp trên trực tiếp, người dân có thẩm quyền hiện tượng tại Khoản 1 Điều 28 đưa ra quyết định việc diệt tài liệu hết giá bán trị. - Theo đề nghị của Hội đồng thẩm tra xác minh giá trị tài liệu, tín đồ đứng đầu cơ quan tiến hành nhiệm vụ làm chủ nhà nước về lưu trữ đưa ra quyết định hủy tài liệu có tin tức trùng lặp tại lưu trữ lịch sử. Hội đồng thẩm tra khẳng định giá trị tư liệu do người đứng đầu tư mạnh quan thực hiện nhiệm vụ làm chủ nhà nước về tàng trữ quyết định thành lập để thẩm tra tư liệu hết giá trị tại lưu giữ trữ lịch sử (Khoản 2 Điều 28). Câu 64. Thành phần làm hồ sơ huỷ tài liệu hết cực hiếm được quy định như vậy nào? Trả lời: Thành phần hồ sơ huỷ tư liệu hết giá bán trị có có: - Quyết định thành lập Hội đồng; - danh mục tài liệu hết giá bán trị; tờ trình và bạn dạng thuyết minh tài liệu hết giá chỉ trị; - Biên bản họp Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu. Biên bản họp Hội đồng thẩm tra khẳng định giá trị tài liệu; - Văn bạn dạng đề nghị thẩm định, xin chủ ý của cơ quan, tổ chức tài năng liệu hết giá chỉ trị; - Văn bạn dạng thẩm định, cho ý kiến của cơ quan gồm thẩm quyền; - ra quyết định huỷ tài liệu hết giá bán trị; - Biên bạn dạng bàn giao tài liệu hủy; - Biên bạn dạng huỷ tư liệu hết cực hiếm (Khoản 4 Điều 28). Câu 65. Thời hạn bảo vệ hồ sơ hủy tài liệu được hiện tượng bao lâu kể từ ngày diệt tài liệu? Trả lời: hồ sơ huỷ tài liệu hết giá chỉ trị phải được bảo vệ tại cơ quan, tổ chức có tài năng liệu bị huỷ ít nhất 20 năm, tính từ lúc ngày diệt tài liệu (Khoản 5 Điều 28). Câu 66. Cơ quan, tổ chức, cá thể sử dụng tài liệu tàng trữ có nghĩa vụ gì? Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi áp dụng tài liệu tàng trữ có những nghĩa vụ sau đây: a) chỉ dẫn số lưu giữ trữ, độ cội của tài liệu tàng trữ và cơ quan, tổ chức làm chủ tài liệu lưu giữ trữ; tôn kính tính nguyên bản tài liệu khi công bố, giới thiệu, trích dẫn tài liệu lưu trữ; b) không xâm phạm lợi ích của đơn vị nước, quyền và ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; c) Nộp phí thực hiện tài liệu tàng trữ theo nguyên tắc của pháp luật; d) triển khai các quy định của luật này, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức làm chủ tài liệu tàng trữ và các quy định không giống của lao lý có tương quan (Khoản 2 Điều 29). Câu 67. Cơ quan, tổ chức tài giỏi liệu lưu trữ có nhiệm vụ gì trong thực hiện tài liệu lưu lại trữ? Trả lời: Cơ quan, tổ chức có tài năng liệu tàng trữ có trọng trách sau đây: a) công ty động trình làng tài liệu tàng trữ và tạo thành điều kiện dễ ợt cho việc thực hiện tài liệu tàng trữ đang trực tiếp quản lý; b) từng năm rà soát, thông tin tài liệu tàng trữ thuộc hạng mục tài liệu tất cả đóng vết chỉ các mức độ mật đã làm được giải mật (Khoản 3 Điều 29). Câu 68. Tài liệu tàng trữ tại lưu trữ lịch sử hào hùng hạn chế thực hiện có những điểm sáng gì? Trả lời: Tài liệu tiêu giảm sử dụng có 1 trong các các điểm sáng sau đây: - Tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục tài liệu tất cả đóng dấu chỉ các mức độ mật nhưng gồm nội dung thông tin nếu sử dụng thoáng rộng có thể tác động nghiêm trọng đến tiện ích của công ty nước, quyền, công dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Tài liệu lưu trữ bị hư hư nặng hoặc có nguy cơ bị hư hỏng chưa được tu bổ, phục chế; - Tài liệu tàng trữ đang trong quy trình xử lý về nghiệp vụ lưu trữ (Khoản 2 Điều 30). Câu 69. Việc áp dụng tài liệu thuộc hạng mục tài liệu gồm đóng dấu chỉ những mức độ mật được quy định như vậy nào? Trả lời: Tài liệu lưu trữ thuộc hạng mục tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật được sử dụng rộng thoải mái trong các trường thích hợp sau đây: - Được giải mật theo luật pháp của pháp luật về đảm bảo an toàn bí mật đơn vị nước; - Sau 40 năm, kể từ năm quá trình kết thúc so với tài liệu tất cả đóng dấu mật nhưng không được giải mật; - Sau 60 năm, kể từ năm công việc kết thúc đối với tài liệu tất cả đóng dấu tối mật, tuyệt mật nhưng chưa được giải mật (Khoản 4 Điều 30). Câu 70. Người sử dụng tài liệu tại lưu trữ lịch sử cần có điều kiện gì? Trả lời: người sử dụng tài liệu tàng trữ tại lưu lại trữ lịch sử hào hùng phải có Giấy minh chứng nhân dân hoặc Hộ chiếu; ngôi trường hợp thực hiện để ship hàng công tác thì phải có giấy ra mắt hoặc văn phiên bản đề nghị của cơ quan, tổ chức triển khai nơi công tác (Khoản 7 Điều 30). Câu 71. Các hiệ tượng sử dụng tài liệu giữ trữ? Trả lời: Các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ được chính sách như sau: a) sử dụng tài liệu tại phòng phát âm của tàng trữ cơ quan, tàng trữ lịch sử. B) Xuất phiên bản ấn phẩm giữ trữ. C) reviews tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang tin tức điện tử. D) Triển lãm, cung cấp tài liệu lưu lại trữ. đ) Trích dẫn tài liệu tàng trữ trong công trình nghiên cứu. E) Cấp bạn dạng sao tài liệu giữ trữ, bản chứng thực tàng trữ (Điều 32). Câu 72. Cơ quan, tổ chức nào thực hiện việc sao tài liệu lưu lại trữ, chứng thực tài liệu giữ trữ? Trả lời: vấn đề sao tài liệu tàng trữ và chứng thực lưu trữ do lưu trữ cơ quan lại hoặc lưu lại trữ lịch sử dân tộc thực hiện. Người có thẩm quyền có thể chấp nhận được sử dụng tài liệu lưu trữ được cho phép sao tài liệu tàng trữ (Khoản 1 Điều 33). Câu 73. Bản sao tài liệu giữ trữ, phiên bản chứng thực giữ trữ có mức giá trị ra làm sao trong các quan hệ, giao dịch? Trả lời: phiên bản sao tài liệu lưu lại trữ, phiên bản chứng thực lưu giữ trữ có mức giá trị như tài liệu gốc trong các quan hệ, giao dịch thanh toán (Khoản 4, Điều 33). Câu 74. Bài toán mang tài liệu lưu giữ trữ thoát khỏi Lưu trữ cơ quan, lưu lại trữ lịch sử hào hùng được quy định như thế nào? Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá nhân được sở hữu tài liệu giữ trữ ra khỏi Lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử vẻ vang để ship hàng công tác, phân tích khoa học và các nhu cầu chính đại quang minh khác sau thời điểm được cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền được cho phép và phải trả lại nguyên vẹn tài liệu lưu trữ đó (Khoản 1 Điều 34). Câu 75. Giải pháp về điều kiện để một đội nhóm chức được vận động dịch vụ lưu lại trữ? Trả lời: tổ chức được hoạt động dịch vụ lưu trữ khi tất cả đủ các điều kiện sau đây: a) tất cả đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ làm chủ nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh; b) tất cả cơ sở thiết bị chất, nhân lực tương xứng để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu giữ trữ; c) cá thể thực hiện vận động dịch vụ lưu trữ của tổ chức phải có chứng từ hành nghề tàng trữ (Khoản 1 Điều 36). Câu 76. Mức sử dụng về điều kiện để cá thể được hành nghề hòa bình về thương mại & dịch vụ lưu trữ? Trả lời: cá thể được hành nghề tự do về dịch vụ thương mại lưu trữ khi tất cả đủ các điều kiện sau đây: a) Có chứng từ hành nghề lưu trữ; b) gồm cơ sở đồ gia dụng chất phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu giữ trữ; c) tất cả đăng ký vận động dịch vụ tàng trữ tại cơ quan tiến hành nhiệm vụ thống trị nhà nước về tàng trữ cấp thức giấc (Khoản 2 Điều 36). Câu 77. Hoạt động dịch vụ lưu lại trữ bao hàm các vận động nào? Trả lời: Các vận động dịch vụ lưu trữ bao gồm: a) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mèo mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không nằm trong danh mục kín đáo nhà nước; b) Nghiên cứu, tứ vấn, áp dụng khoa học và gửi giao technology lưu trữ (Khoản 3 Điều 36). Câu 78. Các quy định về điều kiện để cá thể được cấp chứng chỉ hành nghề giữ trữ? Trả lời: cá nhân được cấp chứng từ hành nghề lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) bao gồm lý lịch rõ ràng; c) gồm bằng giỏi nghiệp chăm ngành về lưu trữ phù hợp; d) Đã thẳng làm lưu trữ hoặc tương quan đến lưu trữ từ 05 năm trở lên; đ) Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nhiệm vụ do cơ quan bao gồm thẩm quyền tổ chức triển khai (Khoản 1 Điều 37). Câu 79. Phần lớn trường đúng theo nào không được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ? Trả lời: phần lớn trường phù hợp không được cấp chứng từ hành nghề lưu trữ được mức sử dụng như sau: a) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) bạn đang chấp hành hình phạt tù đọng hoặc sẽ bị vận dụng biện pháp xử trí hành chính đưa vào đại lý chữa bệnh, cửa hàng giáo dục; c) Người đã biết thành kết án về một trong số tội phạm liên quan đến an toàn quốc gia; tội cụ ý làm lộ kín đáo công tác; tội chiếm phần đoạt, mua bán hoặc bỏ tài liệu kín công tác (Khoản 2 Điều 37). Câu 80. Luật tàng trữ được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp nào? Luật tàng trữ có bao nhiêu chương, điều và có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào? Trả lời: - Luật tàng trữ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Khóa XIII (Chương VII). - Luật này có 7 chương, 42 điều với có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01 mon 7 năm 2012 (Điều 41)./.