1- Nơi đón nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

- địa điểm tiếp nhận: Sở bốn pháp.

Bạn đang xem: Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

2- thời hạn tiếp nhận, hoàn lại kết quả:

Vào giờ đồng hồ hành chính những ngày thao tác làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

3- Trình tự thực hiện:

Bước 1: người đạt yêu ước kiểm tra tác dụng tập sự hành nghề qui định sư bao gồm hồ sơ ý kiến đề xuất cấp chứng từ hành nghề lý lẽ sư giữ hộ Ban nhà nhiệm Đoàn luật pháp sư.

- Thời gian mừng đón hồ sơ cùng trả kết quả: vào khung giờ hành chính những ngày thao tác làm việc trong tuần (trừ những ngày lễ, tết).

Bước 2: vào thời hạn 07 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày thừa nhận đủ hồ sơ thích hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn biện pháp sư chuyển hồ sơ mang đến Sở bốn pháp kèm theo bạn dạng xác dìm người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nguyên lý sư gồm đủ tiêu chuẩn luật sư theo cách thức của cách thức Luật sư.

Bước 3: vào thời hạn 07 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày dìm đủ hồ sơ vừa lòng lệ, Sở tứ pháp có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính thích hợp pháp của làm hồ sơ và bao gồm văn phiên bản đề nghị dĩ nhiên hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề mức sử dụng sư gửi cỗ Tư pháp.

Bước 4: trong thời hạn đôi mươi ngày, tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ, bộ trưởng liên nghành Bộ tứ pháp ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề phép tắc sư; vào trường hợp từ chối phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tất cả những người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề điều khoản sư với Sở tứ pháp chỗ gửi hồ nước sơ kiến nghị cấp chứng chỉ hành nghề chế độ sư.

4- cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nhờ cất hộ trực tiếp hoặc thông qua khối hệ thống bưu bao gồm đến Đoàn chế độ sư.

5- Thành phần, con số hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề xuất cấp chứng từ hành nghề cách thức sư theo mẫu;

- Phiếu lý lịch bốn pháp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- phiên bản sao bằng cử nhân vẻ ngoài hoặc phiên bản sao bởi thạc sỹ luật;

- phiên bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra tác dụng tập sự hành nghề biện pháp sư.

b) số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

6- Thời hạn giải quyết:

- vào thời hạn 07 ngày làm cho việc, kể từ ngày dấn đủ hồ sơ thích hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn vẻ ngoài sư chuyển hồ sơ đến Sở tứ pháp kèm theo phiên bản xác dìm người ý kiến đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nguyên lý sư gồm đủ tiêu chuẩn chỉnh luật sư theo giải pháp của lý lẽ Luật sư.

- trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thừa nhận đủ hồ sơ phù hợp lệ, Sở tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính đúng theo pháp của hồ sơ và gồm văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề biện pháp sư gửi bộ Tư pháp.

- vào thời hạn đôi mươi ngày, tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ hợp lệ, bộ trưởng Bộ tứ pháp đưa ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dụng cụ sư.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Một Hiện Tượng Đời Sống Lớp 10, Ngữ Văn Lớp 10

7- Đối tượng tiến hành TTHC: Cá nhân

8- Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan bao gồm thẩm quyền quyết định: cỗ Tư pháp.

- ban ngành trực tiếp triển khai TTHC: Đoàn chính sách sư, Sở bốn pháp, cỗ Tư pháp.

9- kết quả thực hiện tại TTHC:

Chứng chỉ hành nghề luật pháp sư.

10- mẫu đơn, chủng loại tờ khai:

Đơn ý kiến đề nghị cấp chứng từ hành nghề luật sư theo Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.

*
Bấm vào đây để download bộ chủng loại biểu liên quan của giấy tờ thủ tục này.

11- Phí, lệ phí:

- Lệ mức giá cấp chứng từ hành nghề pháp luật sư: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Phí đánh giá và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề vẻ ngoài sư: 800.00 đồng/hồ sơ.

(Thông bốn số 220/2016/TT-BTC).

12- yêu thương cầu, điều kiện triển khai TTHC:

- Theo pháp luật tại Điều 10 vẻ ngoài Luật sư năm 2006:

Tiêu chuẩn luật sư: Công dân việt nam trung thành cùng với Tổ quốc, tuân hành Hiến pháp cùng pháp luật, bao gồm phẩm chất đạo đức tốt, có bởi cử nhân luật, vẫn được đào tạo và giảng dạy nghề hiện tượng sư, vẫn qua thời hạn tập sự hành nghề chế độ sư, có sức khoẻ đảm bảo hành nghề dụng cụ sư thì có thể trở thành hiện tượng sư.

- Theo hiện tượng tại Khoản 8, Điều 1 mức sử dụng sửa đổi, bổ sung một số điều của nguyên tắc Luật sư năm 2012:

Người thuộc trong những trường hợp sau đây thì không được cấp chứng chỉ hành nghề mức sử dụng sư:

+ không được tiêu chuẩn chỉnh luật sư hình thức tại Điều 10 chính sách Luật sư năm 2006;

+ Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chăm nghiệp, người công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân team nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, người công nhân trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân;

+ Không thường trú tại Việt Nam;

+ Đang bị tróc nã cứu nhiệm vụ hình sự; đã bị kết án mà không được xoá án tích về tội phạm bởi vì vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng vì chưng cố ý; đã trở nên kết án về tầy nghiêm trọng vì cố ý, tội phạm hết sức nghiêm trọng bởi vì cố ý, tội phạm quan trọng nghiêm trọng vày cố ý của cả trường hợp đã được xóa án tích;

+ Đang bị vận dụng biện pháp xử lý hành thiết yếu đưa vào đại lý cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

+ Mất năng lượng hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự;

+ những người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, người công nhân quốc chống trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, người công nhân trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an dân chúng bị buộc thôi vấn đề mà chưa hết thời hạn ba năm, tính từ lúc ngày quyết định buộc thôi vấn đề có hiệu lực.

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- mức sử dụng Luật sư số 65/2006/QH11;

- điều khoản sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của cách thức Luật sư số 20/2012/QH13;