Khóa học tập ngữ pháp tiếng Anh tại pgdgialoc.edu.vn cung cấp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ cơ phiên bản đến nâng cao, nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu ước học ngữ pháp nhằm giao tiếp, luyện thi, cùng nhiều mục tiêu khác của đông đảo đối tượng người sử dụng học viên.

Chương trình học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh có 34 bài xích học.

học thử miễn phí tổn : Bài 2: Thì bây giờ tiếp diễn

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng pgdgialoc.edu.vn


Bạn đang xem: Học ngữ pháp tiếng anh cơ bản miễn phí

*

*

*

Xem thêm: Chau Audio Bán Loa Karaoke Dàn Karaoke Gia Đình Loa Boston, Dàn Karaoke Gia Đình Loa Boston

*

*

LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài bác mẫu |--|--|--Beginner |------|------|------How are you doing? |------|------|------Where are you from? |------|------|------Where vì you parents live? |------|------|------What kind of hobbies do you h |------|------|------Introducing a friend |------|------|------Do you have any children? |------|------|------Do you know the address? |------|------|------Telling the time |------|------|------Arranging the time |------|------|------At the post office |------|------|------At the train station |------|------|------Borrowing money |------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------Confirming a plane |------|------|------Taking about the weather |------|------|------What kind of music vị you lik |------|------|------Who is that woman? |------|------|------Making a khách sạn reservation |------|------|------Checking out of a khách sạn |------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------Buying clothes |------|------|------Ending a conversation |------|------|------Exchanging money |------|------|------Ordering breakfast |------|------|------Ordering food |------|------|------Talking about family |------|------|------Talking abou dreams |------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------What vị you vị for a living? |--|--|--Elementary |------|------|------Do you know how to get downto |------|------|------At a restaurant |------|------|------At passport control |------|------|------Doctor’s visit |------|------|------At the grocery |------|------|------At the post-office |------|------|------At a shoes cửa hàng |------|------|------At the train station |------|------|------Booking a khách sạn room |------|------|------Check-in a hotel |------|------|------Describing people |------|------|------ Ending a conversation |------|------|------Buying a shirt |------|------|------Finding a convenience store |------|------|------Hair salon tóc |------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------I have a cold. |------|------|------Inviting someone to lớn the party |------|------|------Leave a message |------|------|------Making plans |------|------|------Open a bank account |------|------|------Ordering flowers |------|------|------Car renting |------|------|------Sending a package |------|------|------Taking a xe taxi |------|------|------Talking about the weather |------|------|------What kinds of things vày you l |------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4