I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích:

Giáo dục cho HS hiểu rõ truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam, giáo dục lòng biết ơn đối với thầy cô, truyền thống tôn sư trọng đạo, ý thức thi đua rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, có ý thức, có mục tiêu học tập rõ ràng, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, là công dân có ích cho quê hương đất nước. Củng cố, tăng cường niềm tin yêu, niềm tự hào của các thế hệ CB, GV, NV, học sinh đối với nhà trường.

Bạn đang xem: Kế hoạch tổ chức 20/11 trường tiểu học

Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi lành mạnh để xây dựng môi trường học tập thân thiện, tình đoàn kết, tính tập thể và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Yêu cầu:

Thể hiện được tình cảm trân trọng, biết ơn của HS nhà trường với các thế hệ nhà giáo và học sinh đi trước đã có công xây dựng và phát triển nhà trường. Thế hệ hiện tại thấy được trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp để góp sức mình xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

Phương châm tổ chức: Chu đáo, tiết kiệm, mang tính giáo dục cao, gắn với mục tiêu Tôn sư trọng đạo.

 Đảm bảo an toàn trong đại dịch.

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

Hình thức: online hoặc offline

Thời gian: tháng 11/2021

III. Nội dung

1. Phát động phong trào tự học, tự quản trong học sinh.

Xem thêm: Mua Tủ Lạnh Lg 676 Lít Gr - Tủ Lạnh Lg Inverter 187 Lít Gn

2. Tổ chức thi văn nghệ giữa các chi đoàn nếu được đi học trở lại.

- Hình thức thi online

gmail.com.

- Thời gian:

- Hình thức trình bày: Tranh vẽ trên giấy A3.

Bài viết được đánh máy (phông chữ Time new Roman; cỡ chữ 14; lề trên, lề phải, lề dưới 2cm, lề trái 3cm; dãn dòng 1.5), không có lỗi chính tả. Không quá 500 từ.

- Cơ cấu điểm:

Nội dung

Hình thức

Tính độc đáo, sáng tạo

Có ý nghĩa sâu sắc

40 điểm

30 điểm

10 điểm

20 điểm

IV. Tổ chức thực hiện

1. BCH Đoàn trường

Xây dựng, triển khai kế hoạch, tổng kết và báo cáo kết quả về Chi bộ, BGH.

2. Các chi đoàn

Tuyên truyền, phổ biến nội dung, tích cực tham gia hoạt động, đảm bảo mục tiêu đề ra.