CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Trước khi tổ chức Đại hội, cấp ủy phải chuẩn bị và thống nhất một số nội dung sau (áp dụng với chi bộ có từ 09 đảng viên trở lên và có ban chi ủy)

I. CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

Văn kiện Đại hội chi bộ (tham khảo Mẫu 01 - Mẫu 13, Phụ lục A) gồm:

1.

Bạn đang xem: Kịch bản đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 (2015 - 2020).

2. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

3. Quy chế Đại hội.

4. Đề án nhân sự.

5. Chương trình Đại hội chi bộ.

II. CHUẨN BỊ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

2. Cấp ủy giới thiệu và thống nhất trước khi tổ chức Đại hội chi bộ về dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội chi bộ, Tổ Kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cấp ủy triệu tập Đại hội đề xuất để Đại hội biểu quyết về số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, sau đó giới thiệu để đại hội biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch. Số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội chi bộ thường từ 01 đến 03 người.

Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ: điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; điều hành việc bầu cử theo quy định của Bộ Chính trị; phân công các thành viên điều hành các nội dung của Đại hội, ký các văn bản theo quy chế làm việc; chuẩn bị nội dung để Đại hội thảo luận, biểu quyết; điều hành các hoạt động của Đại hội. Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy. Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử cấp uỷ viên. Tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử và những người xin rút; xem xét, quyết định cho một số người được rút hoặc không được rút khỏi danh sách bầu cử; trường hợp còn nhiều ‎ý kiến chưa thống nhất thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến quyết định của Đại hội; lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách bầu cử. Giới thiệu số lượng, danh sách Tổ Kiểm phiếu, Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Lãnh đạo hoạt động của Tổ Kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong Đại hội. Giải đáp những thắc mắc của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

- Tổ Thư ký Đại hội: gồm những đảng viên chính thức. Cấp uỷ triệu tập Đại hội đề xuất, giới thiệu để Đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách Tổ Thư k‎ý và trưởng Tổ Thư ký. Tổ trưởng Tổ Thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch về nhiệm vụ của Tổ Thư ký. Số lượng Tổ Thư ký Đại hội chi bộ thường từ 01 đến 02 người. Nhiệm vụ Tổ Thư ký: ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội. Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội.

- Tổ Kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Tổ Kiểm phiếu gồm một số đảng viên chính thức trong Đại hội không có tên trong danh sách bầu cử. Số lượng Tổ Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội lựa chọn, giới thiệu; Đại hội biểu quyết thông qua.

Tổ Kiểm phiếu có nhiệm vụ: hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong hòm phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu, kiểm số phiếu phát ra và số phiếu thu về báo cáo Đại hội, kiểm phiếu bầu. Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội. Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Đoàn Chủ tịch, công bố kết quả bầu cử và ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để Đoàn Chủ tịch Đại hội bàn giao cho cấp ủy khoá mới lưu trữ theo quy định. Ngoài Tổ Kiểm phiếu, không ai được đến nơi Tổ Kiểm phiếu đang làm việc.

III. CHUẨN BỊ KHÁNH TIẾT

1. Cấp ủy chi bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan và đảng ủy cấp trên chuẩn bị hội trường, trang trí, khánh tiết, âm thanh (cấp ủy kiểm tra đĩa nhạc chào cờ quốc ca và quốc tế ca), ánh sáng, mời đại biểu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội chi bộ. Thông báo các đảng viên mang thẻ đảng viên dự Đại hội chi bộ (phương án xử lý việc đảng viên chưa có thẻ đảng dự Đại hội). Chuẩn bị phù hiệu Đại hội chi bộ (nếu có). Chuẩn bị tài liệu (gồm cả dự thảo Nghị quyết Đại hội) phục vụ Đại hội chi bộ gửi đại biểu mời và đảng viên dự Đại hội chi bộ.

2. Cấp ủy thiết kế, xây dựng ma két Đại hội chi bộ (tham khảo Phụ lục B), trình cấp trên duyệt, kiểm tra trang trí khánh tiết trước khi tổ chức Đại hội chi bộ.

3. Ổn định tổ chức, chào cờ (đại biểu hát quốc ca, quốc tế ca cùng đĩa DVD nhạc), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội chi bộ (cấp ủy giới thiệu đúng tên, đúng chức danh đại biểu mời, giới thiệu cấp trên trước.

KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CHI BỘ (THAM KHẢO)

KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

CHI BỘ ...... NHIỆM KỲ 2022 - 2025

(Hà Nội, ngày ... Tháng... Năm 2022)

I. Ổn định tổ chức: (kiểm đảng số, mời đại biểu ổn định)

- Chào cờ (nhạc quốc ca, quốc tế ca)

II. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, Kế hoạch số ..._KH/ĐUK ngày /3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW và Kế hoạch số ......-KH/ĐUCQ ngày ........... Của Đảng ủy..............., được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy ..., hôm nay, Chi bộ... Long trọng tổ chức Đại hội chi bộ...lần thứ ..., nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

- Đ/c ... (vỗ tay).

- Đ/c ... (vỗ tay).

Dự Đại hội có các đại biểu là đảng viên của chi bộ, xin Đại hội nhiệt liệt chào chào mừng! (vỗ tay).

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội..., tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu về dự Đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp (vỗ tay).

III. Thông qua chương trình Đại hội

Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa Đại hội!

Tiếp theo chương trình, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, tôi xin được thông qua Chương trình đại hội như sau:

Đại hội chi bộ... Dự kiến diễn ra trong ... Ngày,... Với nội dung chương trình như sau: (tham khảo Mẫu 01, Phụ lục A).

Kính thưa Đại hội! tôi vừa trình bày xong Chương trình của Đại hội.

Xin ý kiến Đại hội:

Có đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác về Chương trình Đại hội của chúng ta, xin cho biết ý kiến! (không có).

Nếu Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình Đại hội. Xin Đại hội một tràng pháo tay.

Xin cảm ơn Đại hội!

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời đ/c ..., Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 022 lên điều hành bầu Đoàn Chủ tịch và giới thiệu Tổ thư ký Đại hội.

Xin kính mời đ/c!………………………………………………..

IV. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội

Mẫu điều hành của cấp ủy bầu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu thư ký Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Để điều hành Đại hội chi bộ thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo nguyên tắc và quy định của Điều lệ Đảng, Đại hội chúng ta tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch và giới thiệu thư ký Đại hội.

* Bầu Đoàn Chủ tịch

Về số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội xin dự kiến ... đ/c, xin ý kiến Đại hội;…nếu các đại biểu không có ý kiến gì khác, đề nghị Đại hội biểu quyết số lượng Đoàn Chủ tịch bằng thẻ đảng viên.

- Đại biểu nào nhất trí số lượng Đoàn chủ tịch là ... đ/c, đề nghị cho biểu quyết.

- Đại biểu nào không nhất trí.

- Đại biểu nào có ý kiến khác ?

Như vậy Đại hội đã thống nhất số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội chi bộ gồm ... đ/c - xin cảm ơn Đại hội.

Về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội xin được dự kiến như sau:

(1). Đ/c:........................................

(2). Đ/c:.........................................

(3). Đ/c:.........................................

Xin ý kiến Đại hội; ………………………………..nếu Đại hội không có ý kiến gì khác, đề nghị Đại hội biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch bằng thẻ đảng viên.

- Đại biểu nào không nhất trí?

- Đại biểu nào có ý kiến khác?

Như vậy Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm ... đ/c

(1). Đ/c:.............................................

(2). Đ/c:.............................................

(3). Đ/c:............................................

Xin cảm ơn Đại hội.

* Giới thiệu Thư ký Đại hội

Để ghi lại diễn tiến của Đại hội chi bộ và dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ, Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu Thư ký Đại hội: số lượng là ... đ/c, xin giới thiệu:

- Đ/c:.........................................

- Đ/c:………………………….

Xin ý kiến Đại hội; ………………………………..nếu Đại hội không có ý kiến gì khác, đề nghị Đại hội biểu quyết số lượng, danh sách Thư ký Đại hội chi bộ.

Mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội; mời Tổ Thư ký lên vị trí làm việc.

V. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

1. Khai mạc Đại hội

Mời đồng chí bí thư chi bộ lên đọc Diễn văn khai mạc Đại hội

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Kính thưa đ/c:......

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội Chi bộ....lần thứ ... được tiến hành trong không khí ....

...................................................................................................................

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội của chúng ta có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đánh giá những kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của đảng ủy cấp trên và Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ, với “phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển...”, ý chí quyết tâm xây dựng chi bộ ... Trong sạch, vững mạnh, các đại biểu hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.

Với ý nghĩa đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội lần thứ ..., nhiệm kỳ 2022 - 2025 Chi bộ....

Xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể đại hội sức khoẻ, hạnh phúc; chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

2. Đoàn Chủ tịch (đại diện cấp ủy) thông qua Quy chế Đại hội (Mẫu 02, Phụ lục A)

Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành biểu quyết (thẻ đảng viên) thông qua Quy chế Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch (đại diện cấp ủy) trình bày Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội (Mẫu 03, Phụ lục A)

4. Đoàn Chủ tịch (đồng chí Bí thư hoặc Phó bí thư) trình bày Báo cáo chính trị của chi bộ, trong đó có nội dung kiểm điểm của chi ủy (nếu có chi ủy) (Mẫu 04, Phụ lục A)

5. Đại hội thảo luận (cấp ủy dự kiến trước, trao đổi với đảng viên để chuẩn bị bài phát biểu tham luận, có tính đến cơ cấu, độ tuổi, nội dung cần hướng đến…). Thư ký Đại hội lưu giữ tất cả các bài phát biểu tham luận (đã trình bày tại Đại hội hoặc chưa trình bày do chưa bố trí được thời gian).

Đề dẫn thảo luận (gợi ý và mời đại biểu Đại hội đóng góp ý kiến)

Kính thưa Đại hội!

Đại hội chúng ta vừa nghe báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ dự Đại hội; nghe Báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 sau đây xin mời Đại hội tham gia đóng góp ý kiến.

Xin ý kiến Đại hội!

(Đoàn Chủ tịch điều hành, gợi ý nội dung thảo luận và xử lý tình huống xảy ra…)

6. Đoàn Chủ tịch mời đại biểu cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo

Kính thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ chúng ta luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BTV Đảng ủy..., qua đó chi bộ đã từng bước ổn định và đi vào hoạt động có nền nếp được Đảng ủy ..... Và cấp ủy cấp trên ghi nhận...

Tiếp theo chương trình, Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ..., lên phát biểu ý kiến chỉ đạo đối với Đại hội! xin trân trọng kính mời đ/c.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đáp từ:

Kính thưa các đ/c đại biểu, thưa Đại hội!

Thay mặt các đảng viên về dự Đại hội, xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c ..., xin tiếp thu đầy đủ và cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ tới của chi bộ; đồng thời cũng trân trọng đề nghị đ/c ... Cùng tập thể Đảng ủy ...tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời hơn nữa để chi bộ ... Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Một lần nữa, Đại hội xin trân trọng cảm ơn và kính chức sức khỏe đồng chí.

7. Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Đến thời điểm này cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã hoàn thành nhiệm vụ, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, sau đây Đại hội sẽ tiến hành một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ mới; thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin trình bày Đề án nhân sự Cấp ủy (Mẫu 05, Phụ lục A), nhiệm kỳ 2022 - 2025, do cấp ủy nhiệm kỳ chuẩn bị, như sau: ……..

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự

Kính thưa Đại hội!

Đại hội vừa nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Đề án nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Xin ý kiến Đại hội.

(Xử lý theo tình huống diễn ra).

Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm với Đề án đã trình bày, đề nghị Đại hội biểu quyết Đề án nhân sự và thông qua số lượng cấp ủy nhiệm kỳ mới. (đề nghị đại biểu biểu quyết bằng thẻ đảng viên).

Đại biểu nào nhất trí số lượng cấp ủy khóa ... Là ... đ/c

Đại biểu nào không nhất trí

Đại biểu nào có ý kiến khác?...

Như vậy, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Đề án nhân sự và số lượng cấp ủy khóa ... Là ... đ/c. Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!.

Các đảng viên tự ứng cử, đề cử, Đoàn Chủ tịch hội ý và điều hành Đại hội chi bộ biểu quyết-thẻ đảng viên thông qua Danh sách nhân sự để bầu vào cấp ủy…, nhiệm kỳ 2022 -2025.

Đoàn Chủ tịch: tiếp theo Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa ...

+ Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo đề cử danh sách nhân sự do cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022 chuẩn bị

+ Ứng cử: xin mời các đảng viên dự Đại hội ứng cử;

Đại biểu nào ứng cử vào cấp ủy khoá ...?……nếu không có đại biểu nào ứng cử đề nghị Đại hội chuyển sang phần đề cử.

+ Đề cử: xin mời Đại hội đề cử…………………

Xin được hỏi có đại biểu nào đề cử không ?..................Đại hội có ý kiến nào khác không ?

(Các đại biểu được đề cử có ý kiến gì không ?)

Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, danh sách xin rút tên của đại biểu…...

+ Chú ý trường hợp nhân sự được giới thiệu đề cử tại Đại hội để số dư quá 30% thì xin ý kiến Đại hội bằng phiếu kín.

* Xử lý tình huống phát sinh sau kết quả phiếu xin ý kiến (nếu có).

+ Nếu Đại hội không có ý kiến khác, Đoàn Chủ tịch xin được chốt Danh sách đề cử nhân sự để bầu cấp ủy.

(hoặc Đoàn Chủ tịch xin được hội ý……; sau khi hội ý hoặc đã thống nhất xin ý kiến Đại hội: sau khi hội ý, Đoàn Chủ tịch báo cáo xin ý kiến Đại hội về việc xin rút tên khỏi danh sách bầu cử cấp ủy nếu có).

- Chốt danh sách bầu cử: như vậy, đến thời điểm này Danh sách ứng cử (nếu có) và đề cử để bầu vào cấp ủy khóa mới có ... đ/c, gồm các đ/c có tên sau:

(1).......................................

(2)......................................

(3)......................................

(4)......................................

Xin ý kiến Đại hội:

Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, xin Đại hội cho biểu quyết thông qua danh sách bầu cử (biểu quyết bằng thẻ Đảng viên)

- Đại biểu nào đồng ý danh sách bầu cử cấp ủy khóa ... Gồm ... đ/c có tên trên?

- Đại biểu nào không đồng ý ?

- Đại biểu nào có ý kiến khác?...

Như vậy, Đại hội đã thống nhất danh sách bầu cấp ủy khóa ... Gồm ... đ/c trên. (xin trân trọng cảm ơn Đại hội!)

(Thống nhất với Đại hội: hình thức bầu cử là: Bầu chi ủy → bầu Bí thư trong số chi ủy → bầu Phó Bí thư trong số còn lại).

- Đoàn Chủ tịch trình bày dự kiến nhân sự Tổ Kiểm phiếu

Bầu Tổ Kiểm phiếu

Kính thưa Đại hội !

Tiếp theo, để giúp Đại hội tiến hành bầu cử đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đề nghị Đại hội chúng ta tiến hành bầu Tổ Kiểm phiếu.

Theo quy định và hướng dẫn, Tổ Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách tiến hành bỏ phiếu; phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu.

Xem thêm: 【Havip】 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa 11 Về Giáo Dục

- Báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử, lập biên bản bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng, Đoàn Chủ tịch dự kiến số lượng Tổ Kiểm phiếu gồm ... đ/c; xin ý kiến Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí số lượng Tổ Kiểm phiếu là ... đ/c, xin cho biểu quyết!

- Đại biểu nào không đồng ý ?

- Đại biểu nào có ý kiến khác?...

Như vậy, Đại hội đã nhất trí số lượng Tổ Kiểm phiếu là ... đ/c (xin cảm ơn Đại hội). Sau đây Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu Danh sách dự kiến tham gia Tổ Kiểm phiếu gồm 03 đ/c có tên sau:

Đ/c ... - Tổ trưởng.

Đ/c ... - Thành viên.

Đ/c ... - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về danh sách Tổ Kiểm phiếu. Có đại biểu nào có ý kiến khác không?............. Nếu Đại hội không có ý kiến khác xin Đại hội cho biểu quyết thông qua danh sách Tổ Kiểm phiếu:

Đại biểu nào nhất trí với danh sách Tổ Kiểm phiếu, xin cho biểu quyết!

Đại biểu nào không đồng ý ? - Đại biểu nào có ý kiến khác?...

Như vậy, Đại hội đã nhất trí cao Tổ kiểm phiếu gồm ... đ/c như đã nêu.

Xin cảm ơn Đại hội.

Sau đây, Đại hội xin mời Tổ kiểm phiếu lên làm việc.

- Bộ phận phục vụ giúp Đoàn Chủ tịch in Phiếu bầu theo Danh sách nhân sự Đại hội vừa thông qua (Mẫu 06, Phụ lục A).

* Tổ kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc, cách thức bầu cử cấp ủy khóa mới tại Đại hội chi bộ:

- Việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán; kết quả bầu cử phải được chuẩn y của Đảng ủy...

- Danh sách bầu cử do Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

- Bầu cử bằng phiếu kín.

- Chỉ có đảng viên chính thức của chi bộ mới có quyền bầu cử cấp ủy. Những đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.

- Danh sách bầu cử xếp thứ tự tên người theo vần A,B,C...; nếu có nhiều người trùng tên thì xếp theo họ; nếu trùng cả họ và tên thì xếp theo tên đệm; nếu cả 3 dữ kiện này đều trùng thì xếp theo tuổi đảng.

- Phiếu bầu in họ và tên những người trong danh sách bầu cử; đóng dấu của Chi bộ (nếu có dấu) hoặc dấu của đảng ủy….ở phía trên phiếu bầu.

- Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

- Trường hợp danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự, họ và tên, đồng ý, không đồng ý. Người bầu cử đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu.

- Phiếu hợp lệ là phiếu do Tổ Kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Tổ Kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực.

Cách tính kết quả bầu cử

- Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ. Trường hợp phiếu bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả ô Đồng ý và ô Không đồng ý đối với người nào thì người đó không được tính vào kết quả bầu cử (phiếu đó vẫn hợp lệ).

- Người trúng cử phải được số phiếu quá một nửa so với tổng số đảng viên chính thức của chi bộ được triệu tập.

- Trường hợp số người có số phiếu quá một nửa nhiều hơn số lượng cần bầu thì lấy người có số phiếu cao hơn.

- Nếu ở cuối danh sách trúng cử có nhiều người ngang phiếu nhau và nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại số người ngang phiếu đó để lấy người có số phiếu cao hơn, không cần phải quá một nửa. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn ngang nhau, có bầu nữa hay không do đại hội quyết định.

- Nếu bầu một lần mà chưa đủ số lượng quy định, có bầu thêm nữa hay không do đại hội quyết định.

- Đại biểu vắng mặt suốt thời gian Đại hội chi bộ thì không tính vào tổng số đại biểu được triệu tập dự Đại hội khi tính kết quả bầu cử.

Phiếu bầu cử (đóng dấu của chi bộ cơ sở; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thì đóng dấu của đảng ủy cơ sở ở góc trái).

Tổ Kiểm phiếu phát Phiếu bầu tới các đảng viên dự Đại hội (theo quy định), kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu cấp ủy (Mẫu 07, Phụ lục A) khóa mới báo cáo Đoàn Chủ tịch và Đại hội.

* Lưu ý: Biên bản bầu cử lập thành 03 bản có chữ ký của đồng chí thay mặt Đoàn Chủ tịch và Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu. Tổ Kiểm phiếu niêm phong phiếu bầu để Đoàn Chủ tịch giao cho cấp uỷ khoá mới lưu trữ. Đoàn Chủ tịch giao lại biên bản bầu cử và phiếu bầu cho cấp uỷ khoá mới để báo cáo Đảng ủy…xem xét, chuẩn y.

Khi bầu cấp ủy nhưng thiếu số lượng cấp ủy viên đã được Đại hội quyết định; bầu lại chức danh bí thư, phó bí thư khi lần bầu đầu chưa hội đủ số phiếu hoặc có sai sót thì việc tổ chức bầu lại, bầu bổ sung do Đoàn Chủ tịch quyết định theo quy trình đã nêu trên.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội chi bộ xin ý kiến của Đại hội về kết quả bầu cử (nếu được Đại hội thông qua kết quả bầu cử), Đoàn Chủ tịch mời cấp ủy khóa mới lên ra mắt…

8. Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án nhân sự Bí thư chi bộ khóa mới, xin ý kiến Đại hội (Mẫu 05, Phụ lục A)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa Đại hội.

Đại hội vừa nghe kết quả bầu cấp ủy khóa ..., đề nghị Đại hội một lần nữa chúc mừng ... đ/c vừa được bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 (2020 -2025).

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta tiến hành bầu Bí thư chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đề án nhân sự cấp ủy khóa ..., Đề án đã nêu cơ cấu, nhân sự Bí thư là 01 đồng chí thủ trưởng hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị... Vừa được bầu vào chi ủy khóa mới.... (Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về sự giới thiệu cấp ủy khóa trước: Bí thư, Phó bí thư chi bộ) Xin ý kiến Đại hội. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, đề nghị chuyển sang phần ứng cử, đề cử:

Căn cứ kết quả bầu cấp ủy khóa .., Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 (trong số những đ/c vừa trúng cử vào chi ủy khóa ...).

Đại biểu nào ứng cử để bầu Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025).

Mời Đại hội đề cử….

Tổng hợp Danh sách ứng cử, đề cử, danh sách xin rút …

Đoàn Chủ tịch hội ý...(nếu có danh sách số dư…) và chốt danh sách nhân sự bầu Bí thư cấp ủy.

Như vậy, danh sách nhân sự bầu Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025) gồm ….đ/c có tên sau:

Đồng chí: ...

Đồng chí:...

Xin ý kiến Đại hội. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách bầu cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm….đ/c.

Đại biểu nào đồng ý danh sách bầu cử Bí thư cấp ủy khóa ... Gồm………… đ/c có tên trên đề nghị cho biểu quyết!

Đại biểu nào không đồng ý ?

Đại biểu nào có ý kiến khác?...

Như vậy, Đại hội đã thống nhất danh sách bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025).

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội ................................

Kính thưa Đại hội!

Tổ Kiểm phiếu bầu cấp ủy đã làm việc rất tích cực, hiệu quả. Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội cho lưu nhiệm Tổ Kiểm phiếu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, xin ý kiến Đại hội?

Xin cảm ơn Đại hội và xin mời Tổ Kiểm phiếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Mời Tổ Kiểm phiếu:

Đại hội chi bộ biểu quyết - thẻ đảng viên thông qua Danh sách nhân sự để bầu bí thư cấp ủy.

- Bộ phận phục vụ giúp Đoàn Chủ tịch in Phiếu bầu theo Danh sách nhân sự Đại hội vừa thông qua (Mẫu 08, Phụ lục A).

- Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc, cách thức bầu Bí thư chi bộ khóa mới tại Đại hội và phát Phiếu bầu tới các đảng viên dự Đại hội (theo quy định), kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư chi bộ (Mẫu 09, Phụ lục A) khóa mới báo cáo Đoàn chủ tịch và Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến của Đại hội về kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ…

9. Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Đề án nhân sự phó bí thư chi bộ (nếu có) khóa mới, xin ý kiến Đại hội (Mẫu 05, Phụ lục A)

Đoàn Chủ tịch: Kính thưa các vị đại biểu, thưa Đại hội.

Đại hội vừa nghe kết quả bầu cử Bí thư chi bộ khóa ..., đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí ....được bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta tiến hành bầu ... đồng chí Phó Bí thư trong số ... đồng chí cấp ủy đã được Đại hội bầu vào chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Xin ý kiến Đại hội. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, đề nghị chuyển sang phần ứng cử, đề cử: (trong số ... đ/c còn lại trong cấp ủy nhiệm kỳ).

Đại biểu nào ứng cử để bầu Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025?

Mời Đại hội giới thiệu, đề cử nhân sự để bầu làm Phó Bí thư chi bộ khóa ..., nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, danh sách xin rút …

Đoàn Chủ tịch hội ý...(nếu có danh sách số dư…) và chốt danh sách nhân sự bầu Phó Bí thư chi bộ.

Như vậy, danh sách nhân sự bầu Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm ….đ/c có tên sau:

(1). Đồng chí:.................

(2). Đồng chí:.................

Xin ý kiến đại hội. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách bầu cử Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025), gồm….đ/c.

Đại biểu nào đồng ý danh sách bầu cử Phó Bí thư chi bộ khóa ... Gồm………… đ/c có tên trên đề nghị cho biểu quyết!

Đại biểu nào không đồng ý ?

Đại biểu nào có ý kiến khác?...

Như vậy, Đại hội đã thống nhất danh sách bầu Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ. (xin trân trọng cảm ơn Đại hội!)

Xin cảm ơn Đại hội và xin mời Tổ Kiểm phiếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Mời Tổ kiểm phiếu:

Đại hội biểu quyết-thẻ đảng viên thông qua Danh sách nhân sự để bầu phó bí thư chi bộ.

- Bộ phận phục vụ giúp Chủ tịch đoàn in Phiếu bầu theo Danh sách nhân sự Đại hội vừa thông qua (Mẫu 10, Phụ lục A).

- Tổ Kiểm phiếu quán triệt nguyên tắc, cách thức bầu cử phó bí thư chi bộ… khóa mới tại Đại hội và phát Phiếu bầu tới các đảng viên dự Đại hội (theo quy định), kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu phó bí thư chi bộ (Mẫu 11, Phụ lục A) khóa mới báo cáo Đoàn chủ tịch và Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội chi bộ… xin ý kiến của Đại hội về kết quả bầu cử phó bí thư chi bộ khóa mới (có ai có ý kiến khác không?)…Nếu Đại hội không có ý kiến khác, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử. (mời đại biểu biểu quyết thông qua).

10. Đại hội chi bộ đã thông qua kết quả bầu cử, Đoàn Chủ tịch mời cấp ủy khóa mới lên ra mắt Đại hội.

Đại hội chúng ta đã bầu ra được cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm ... đồng chí, trân trọng kính mời các đồng chí cấp ủy khóa ... Lên ra mắt Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đ/c Thường trực Đảng ủy ....lên tặng hoa chi ủy khóa mới (nếu có chuẩn bị).…………………………

Bí thư chi bộ khóa mới thay mặt chi ủy khóa mới lên phát biểu cảm ơn đại hội và trình bày phương hướng công tác trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội......................................

11. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đoàn Chủ tịch: Kính thưa các vị đại biểu, thưa Đại hội

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đ/c....thay mặt Tổ Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội (Mẫu 12, Phụ lục A).

Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa Đại hội!

Đại hội chúng ta vừa nghe đ/c ...trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ..., nhiệm kỳ 2022 - 2025), xin Đại hội cho ý kiến !

..................(xử lý tình huống).

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào toàn văn hoặc từng nội dung, chỉ tiêu tại dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội chi bộ về từng nội dung, chỉ tiêu và toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ (biểu quyết-thẻ đảng viên).

Nếu Đại hội không có ý kiến khác, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội!

Đại biểu nào nhất trí lấy nội dung dự thảo Nghị quyết làm Nghị quyết chính thức của Đại hội, xin cho biểu quyết!

Đại biểu nào không nhất trí ?

Đại biểu nào có ý kiến khác?...

Như vậy, 100% đại biểu Đại biểu dự Đại hội chi bộ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ... Nhiệm kỳ 2022 - 2025). (xin trân trọng cảm ơn các đồng chí)

6. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bí thư chi bộ khóa mới phát biểu bế mạc Đại hội chi bộ

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội!

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu Đại hội, chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội chi bộ ... Lần thứ ..., nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025;

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm ... đ/c có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ... Lần thứ ..., nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với những kết quả trên, Đại hội Chi bộ ....đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội chúng ta vui mừng, phấn khởi được đón tiếp và lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của đ/c ... đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, phấn đấu của Chi bộ chúng ta trong nhiệm kỳ tới; những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là căn cứ quan trọng để chi bộ xác định, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại hội xin trân trọng cảm ơn và lĩnh hội ý kiến phát biểu của đồng chí.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua; sau Đại hội, chi ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội chi bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan... để tổ chức thực hiện trong chi bộ; trước mắt, chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đại hội mong muốn và tin tưởng ở mỗi thành viên trong chi ủy khóa mới và tập thể cấp ủy khóa ... Hãy đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

Đại hội xin chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo ..., của công đoàn ...; đánh giá cao sự chuẩn bị, đóng góp và ý thức trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã góp phần đem lại thành công cho Đại hội.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn đ/c ..., đ/c ... Và các đồng chí trong đơn vị ....; cảm ơn các đ/c đảng viên của chi bộ đã dành những tình cảm và trách nhiệm để Đại hội chi bộ thành công tốt đẹp. Với những tình cảm đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội tôi xin tuyên bố: Bế mạc Đại hội chi bộ ... Lần thứ ..., nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí! Xin trân trọng cảm ơn./.

Biên bản Đại hội chi bộ (Mẫu 13, Phụ lục A): Thư ký Đại hội thông qua Chủ tịch đoàn Đại hội, thư ký và Chủ tịch đoàn Đại hội ký xác nhận.

*

* Chào cờ, cử hành hát quốc ca, quốc tế ca

(Các đảng viên hát theo nền nhạc đĩa nhạc)

C. HỒ SƠ ĐẠI HỘI CHI BỘ

Đoàn chủ tịch Đại hội chi bộ và cấp ủy khóa mới có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ Đại hội và lập văn bản báo cáo kết quả Đại hội lên cấp ủy cấp trên và lưu giữ theo quy định.

Chậm nhất là 7 ngày sau đại hội, cấp uỷ khoá mới phải báo cáo lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp biên bản bầu cử cấp uỷ, bí thư, phó bí thư, danh sách trích ngang của từng thành viên cấp ủy khoa mới.

Sau Đại hội Chi bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công văn, tài liệu liên quan đến công tác Đảng, tài chính Đảng cho chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 quản lý.

Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 điều hành công việc ngay sau khi được bầu và đề nghị Đảng uỷ cơ quan… ra quyết định chuẩn y cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; phân công công tác cho cấp ủy viên khoá mới; xây dựng quy chế làm việc của chi ủy; kịp thời, chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hoàn chỉnh hồ sơ Đại hội gửi về Đảng uỷ cơ quan… chậm nhất là 3 ngày sau khi tổ chức đại hội. Hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Tờ trình đề nghị chuẩn y Chi ủy (Phụ lục C) Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.