Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


Bạn đang xem: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4

*

Giải bài bác tập lịch sử vẻ vang và Địa Lí 4Giải bài tập lịch sử dân tộc 4Phần 1: bắt đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN mang đến năm 179 TCN)Phần 2: rộng một ngàn năm chiến đấu giành lại hòa bình (Từ năm 179 TCN mang lại năm 938)Phần 3: Buổi đầu chủ quyền (Từ năm 938 cho năm 1009)Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 mang lại năm 1226)Phần 5: Nước Đại Việt thời è (Từ năm 1226 mang đến năm 1400)Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVIIPhần 8: bắt đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 mang đến năm 1858)

Với lời giải bài tập lịch sử hào hùng và Địa Lí lớp 4 hay, chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sgk lịch sử hào hùng và Địa Lí lớp 4 khiến cho bạn trả lời các câu hỏi từ kia học tốt môn lịch sử dân tộc lớp 4 với Địa Lí lớp 4 hơn.


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Ghi Âm Cuộc Gọi Cực Đơn Giản Trên Điện Thoại Android

Phần 1: khởi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN cho năm 179 TCN)

Phần 2: rộng một ngàn năm chống chọi giành lại tự do (Từ năm 179 TCN mang đến năm 938)


Phần 3: Buổi đầu chủ quyền (Từ năm 938 đến năm 1009)

Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 mang lại năm 1226)


Phần 5: Nước Đại Việt thời è cổ (Từ năm 1226 đến năm 1400)

Phần 6: Nước Đại Việt bắt đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)


Phần 1: thiên nhiên và chuyển động sản xuất của con người ở miền núi với trung du

Phần 2: thiên nhiên và vận động sản xuất của con người ở miền đồng bằng