Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà

Các từ láy có trong 2 câu thơ trên là : Lom khom, lác đác

Tác dụng : Các từ láy chỉ số lượng con người, nhà cửa ở Đèo Ngang rất thưa thớt và ít ỏi.

Bạn đang xem: Lom khom dưới núi tiều vài chú lác đác bên sông chợ mấy nhà


*

Từ láy: "Lom khom", "Lác đác".Tác dụng: Nhấn mạnh sự ít ỏi, thưa thớt của cảnh vật và sự sống nơi Đèo Ngang.


- "Lom khom": tả dáng điệu của con người. Đó là hình ảnh con người lao động (tiều phu) nhỏ bé giữa không gian rợn ngợp của thiên nhiên hoang sơ.

- "lác đác": nhấn mạnh sự thưa thớt, ít ỏi của những nếp nhà. 

=> Cảnh vật có bóng dáng, dấu hiệu của sự sống nhưng đều là thưa thớt, ít ỏi. Thể hiện sự cô đơn, trống trải của nhân vật trữ tình khi dừng chân ngắm cảnh đèo Ngang.


Việc sử dụng từ láy trong 2 câu thơ sau có tác dụng biểu đạt chính như thế nào?

“Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà”

A. Tô đậm hình ảnh con người nhỏ bé giữa không gian bao la ở chốn Đèo Ngang.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Hình Ảnh Người Phụ Nữ Trong Xã Hội Phong Kiến Qua Một Số Tác Phẩm

B. Tô đậm tính chất thưa thớt, tiêu điều của cảnh sinh hoạt ở Đèo Ngang.

C. Gợi tả một không gian vũ trụ rộng lớn đối lập với con người nhỏ bé, cô đơn.

D. Gợi tả hình ảnh con người nhỏ nhoi, sự sống thưa thớt qua đó tô đậm khung cảnh đèo Ngang heo hút, hoang sơ.


Chỉ ra và nêu tác dụng của nghệ thuật trong 2 câu thơ sau: "Lom khom dưới núi tiều vài chú/ Lác đác bên sông chợ mấy nhà (mình đang cần gấp giúp mình vs)

 


Lom khom dưới núi, tiều vài chú,

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà

 

Nhớ nước đau lòng,con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.

phân tích các biện pháp tu tu 

nêu nd và ý nghĩa


Cho 2 câu thơ sau: ( trích trong "Qua Đèo Ngang" )

Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà

a, Hãy tìm những biện pháp nghệ thuật trong 2 câu thơ trên

b, Nêu tác dụng của những biện pháp vừa tìm được


Phân tích từ láy trong 2 câu thơ: Lòm khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà ( MN giúp mình với)

 


Lom khom dưới núi, tiều vài chú,Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. (Ngữ văn 7 - Tập 1)Câu 2: Em hãy cho biết nội dung cùa hai câu thơ trong đề? 


Lom khom dưới núi, tiều vài chú,Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. (Ngữ văn 7 - Tập 1)Câu 1: Em hãy cho biết nội dung cùa hai câu thơ trong đề?


Cho hai câu thơ sau:

"Lom khom dưới núi, tiều vài chúLác đác bên sông, chợ mấy nhà"

Xác định các biện pháp nghệ thuật trong hai câu thơ trên và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy?  


“ Lom khom dưới núi tiều vài chúLác đác bên sông chợ mấy nhà.Nhớ nước đau lòng con quốc quốcThương nhà mỏi miệng cái gia gia “Câu 1 : (0,5 điểm ).Xác định biện pháp tu từ trong bốn câu thơ sau.