MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 05/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

LUẬT

PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Luật chi phí và lệ giá thành số 97/2015/QH13ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, tất cả hiệu lực kể từ ngày 01 mon 01 năm2017, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật du ngoạn số 09/2017/QH14ngày 19 mon 6 năm 2017 của Quốc hội, bao gồm hiệu lực tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm2018.

Bạn đang xem: Luật phí và lệ phí 2017

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành LuậtPhí và lệ phí1.

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Luật này luật về Danh mụcphí, lệ phí; tín đồ nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; hiệ tượng xác địnhmức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lí lý, thực hiện phí, lệ phí; thẩm quyền vàtrách nhiệm của cơ sở nhà nước, tổ chức trong làm chủ phí, lệ phí.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng so với cơquan công ty nước, bao hàm cả cơ quan đại diện Việt Nam ngơi nghỉ nước ngoài, đơn vị chức năng sựnghiệp công lập và tổ chức, cá nhân liên quan mang đến thu, nộp, quản lý và sử dụngphí, lệ phí.

Điều 3.Giải mê say từ ngữ

Trong nguyên lý này, các từ ngữdưới đây được hiểu như sau:

1. Mức giá là khoản tiềnmà tổ chức, cá thể phải trả nhằm mục đích cơ bản bù đắp ngân sách và mang tính chất phục vụkhi được ban ngành nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quannhà nước bao gồm thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được khí cụ trong Danh mụcphí phát hành kèm theo qui định này.

2. Lệ giá tiền là khoản tiềnđược ấn định nhưng mà tổ chức, cá thể phải nộp lúc được cơ quan nhà nước cung cấp dịchvụ công, phục vụ quá trình quản lý bên nước được chính sách trong danh mục lệ phíban hành kèm theo biện pháp này.

Điều 4.Danh mục và thẩm quyền nguyên lý phí, lệ phí

1. Danh mục phí, lệ tầm giá đượcban hành kèm theo phương pháp này.

2. Ủy ban hay vụ Quốc hội,Chính phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh bao gồm thẩm quyền quyđịnh các khoản phí, lệ chi phí trong danh mục phí, lệ phí, được khí cụ mức thu,miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng những khoản phí, lệ phí.

Điều 5.Áp dụng dụng cụ Phí cùng lệ phí, những luật có liên quan và điều ước quốc tế

1. Trường hợp qui định khác cóquy định về phí, lệ giá thành thì những nội dung về chính sách thu, nộp, cai quản và sử dụngphí, lệ phí thực hiện theo mức sử dụng của điều khoản này.

2. Trường hòa hợp điều ước quốctế cơ mà Cộng hòa xã hội công ty nghĩa việt nam là thành viên bao gồm quy định không giống với quyđịnh của cơ chế này thì áp dụng theo luật của điều ước thế giới đó.

Điều 6.Người nộp phí, lệ phí

Người nộp phí, lệ chi phí là tổchức, cá thể được hỗ trợ dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nướctheo cơ chế của hiện tượng này.

Điều 7.Tổ chức thu phí, lệ phí

Tổ chức thu phí, lệ tổn phí baogồm phòng ban nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức triển khai được ban ngành nhà nướccó thẩm quyền giao cung ứng dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước đượcthu phí, lệ mức giá theo chế độ của phép tắc này.

ChươngII

NGUYÊN TẮC XÁCĐỊNH MỨC THU, MIỄN, GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ

Điều 8.Nguyên tắc xác minh mức thu phí

Mức thu tiền phí được xác định cơbản bảo vệ bù đắp chi phí, tất cả tính đến chính sách phát triển tài chính - thôn hộicủa đơn vị nước vào từng thời kỳ, đảm bảo công bằng, công khai, rành mạch vàbình đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân.

Điều 9.Nguyên tắc xác minh mức thu lệ phí

Mức thu lệ phí được ấn địnhtrước, không nhằm mục đích mục đích bù đắp bỏ ra phí; nút thu lệ tổn phí trước bạ được xem bằngtỷ lệ xác suất trên giá trị tài sản; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạchvà bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Điều10. Miễn, giảm phí, lệ phí

1. Các đối tượng người sử dụng thuộc diệnmiễn, bớt phí, lệ phí bao hàm trẻ em, hộ nghèo, fan cao tuổi, tín đồ khuyết tật,người có công với bí quyết mạng, đồng bào dân tộc bản địa thiểu số ở các xã tất cả điều kiệnkinh tế - thôn hội quan trọng đặc biệt khó khăn và một trong những đối tượng quan trọng theo nguyên tắc củapháp luật.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hộiquy định ví dụ đối tượng được miễn, sút án chi phí và lệ mức giá tòa án.

3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định thế thểđối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ chi phí thuộc thẩm quyền.

4. Bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính, Hộiđồng nhân dân cấp cho tỉnh quy định rõ ràng đối tượng được miễn, giảm đối với từngkhoản phí, lệ tổn phí thuộc thẩm quyền.

ChươngIII

KÊ KHAI, THU, NỘP,QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ

Điều11. Kê khai, nộp phí, lệ phí

1. Phí, lệ phí tổn theo quy địnhtại hình thức này là khoản thu thuộc chi tiêu nhà nước, không chịu thuế.

2. Fan nộp phí, lệ giá thành thựchiện kê khai, nộp phí, lệ mức giá theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phátsinh.

3. Fan nộp phí, lệ phí tổn thựchiện nộp phí, lệ tầm giá cho ban ngành thu hoặc Kho bạc tình Nhà nước bằng các hình thức:nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc trải qua tổ chức tín dụng, tổ chức thương mại & dịch vụ vàhình thức khác theo phương pháp của pháp luật.

4. Phí, lệ giá thành thu trên ViệtNam bằng đồng nguyên khối Việt Nam, trừ trường hợp quy định quy định được thu phí, lệ phíbằng ngoại tệ. Phí, lệ giá tiền thu ở nước ngoài được thu bằng tiền của nước sở tạihoặc bởi ngoại tệ tự do thoải mái chuyển đổi.

5. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định đưa ra tiếtĐiều này.

Điều12. Thu, nộp, thống trị và thực hiện phí

1. Phí tổn thu từ những hoạt độngdịch vụ bởi cơ quan nhà nước triển khai phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợpcơ quan nhà nước được khoán ngân sách hoạt động từ thu nhập phí thì được khấu trừ,phần còn sót lại nộp giá thành nhà nước.

Phí thu từ bỏ các vận động dịchvụ do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện được nhằm lại một phần hoặc toàn cục sốtiền phí thu được để trang trải chi tiêu hoạt động cung ứng dịch vụ, thu phítrên cơ sở dự toán được cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền phê duyệt, phần còn lạinộp chi phí nhà nước.

2. Số tiền chi phí được khấu trừvà được nhằm lại mức sử dụng tại khoản 1 Điều này được sử dụng như sau:

a) Số tiền tầm giá được nhằm lạicho tổ chức thu để trang trải chi phí hoạt động hỗ trợ dịch vụ, thu phí. Căncứ tính chất, điểm lưu ý của từng một số loại phí, cơ sở nhà nước có thẩm quyền quyếtđịnh mức vướng lại cho tổ chức thu phí;

b) Số tiền chi phí để lại đượcquản lý, thực hiện theo chính sách của pháp luật; hàng năm phải quyết toán thu,chi. Số tiền giá thành chưa chi trong thời gian được chuyển sang năm sau để liên tục chitheo chính sách quy định.

3. Giá thành thu từ những hoạt độngdịch vụ do tổ chức được cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền giao triển khai được để lạimột phần hoặc toàn bộ số tiền chi phí thu được để trang trải giá thành hoạt rượu cồn cungcấp dịch vụ, thu phí; phần sót lại nộp chi tiêu nhà nước; việc cai quản và sử dụngphí chiếm được theo dụng cụ của pháp luật.

4. Chính phủ quy định đưa ra tiếtĐiều này.

Điều13. Thu, nộp lệ phí

1. Tổ chức thu lệ phí phải nộpđầy đủ, kịp lúc số chi phí lệ tầm giá thu được vào chi phí nhà nước.

2. Nguồn ngân sách trang trải choviệc thu lệ chi phí do ngân sách chi tiêu nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức triển khai thu theochế độ, định mức chi chi tiêu nhà nước theo quy định của pháp luật.

ChươngIV

QUYỀN, TRÁCHNHIỆM CỦA TỔ CHỨC THU VÀ NGƯỜI NỘP PHÍ, LỆ PHÍ

Điều14. Trọng trách của tổ chức triển khai thu phí, lệ phí

1. Niêm yết công khai tại địađiểm thu và công khai trên Trang thông tin điện tử của tổ chức triển khai thu phí, lệ phívề tên phí, lệ phí, nấc thu, cách tiến hành thu, đối tượng người dùng nộp, miễn, sút và vănbản hình thức thu phí, lệ phí.

2. Lập và cấp giấy thucho người nộp phí, lệ giá tiền theo cơ chế của pháp luật.

3. Thực hiện chính sách kế toán;định kỳ report quyết toán thu, nộp, sử dụng phí, lệ phí; thực hiện chế độ côngkhai tài bao gồm theo quy định của pháp luật.

4. Hạch toán riêng từng loạiphí, lệ phí.

5. Report tình hình thu, nộp,quản lý, thực hiện phí, lệ phí.

Điều15. Quyền, trách nhiệm của người nộp phí, lệ phí

1. Nộp đúng, đủ, kịp thờiphí, lệ phí theo biện pháp của pháp luật.

2. Được nhận hội chứng từ xác nhậnsố phí, lệ giá thành đã nộp.

Điều16. Hành vi nghiêm cấm và giải pháp xử lý vi phạm

1. Những hành vi nghiêm cấmbao gồm:

a) cơ sở nhà nước, đối kháng vịsự nghiệp công lập, tổ chức, cá thể tự đặt và thu những loại phí, lệ phí;

b) Thu, nộp, quản lý và sử dụngkhoản thu phí, lệ giá tiền trái với nguyên lý của pháp luật.

2. Ngôi trường hợp vi phạm luật cácquy định của quy định về phí, lệ phí tổn thì tùy theo tính chất, nấc độ phạm luật màbị xử trí kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tìm cứu trách nhiệm hìnhsự theo chính sách của pháp luật.

ChươngV

THẨM QUYỀN VÀTRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ quan tiền NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Điều17. Thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội

1. Giữa hai kỳ họp Quốc hội,Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội ra quyết định sửa đổi, xẻ sung, bến bãi bỏ các khoản phí, lệphí theo ý kiến đề xuất của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và report Quốc hội tại kỳ họp ngay gần nhất.

2. Nguyên lý mức thu, miễn,giảm, thu, nộp, thống trị và sử dụng án tổn phí và lệ giá thành tòa án.

Điều18. Thẩm quyền và trọng trách của bao gồm phủ

1. Thống nhất quản lý nhà nướcvề phí, lệ phí.

2. Thân hai kỳ họp Quốc hội,trình Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội coi xét, ra quyết định sửa đổi, bổ sung, kho bãi bỏcác khoản phí, lệ phí.

3. Hiện tượng mức thu, miễn,giảm, thu, nộp, làm chủ và sử dụng những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Xem thêm: 7 Cách Khắc Phục Lỗi Gọi Mà Đầu Dây Bên Kia Không Nghe Được, Iphone X Lỗi Mic Gọi Điện Bên Kia Không Nghe Được

4. Trình Ủy ban thường vụ Quốchội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, làm chủ và thực hiện án chi phí và lệ phítòa án.

5. Phía dẫn tiến hành thốngnhất các khoản phí, lệ giá tiền trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luậtnày.

Điều19. Thẩm quyền và trách nhiệm của cỗ Tài chính

1. Giúp cơ quan chính phủ thực hiệnthống nhất quản lý nhà nước về phí, lệ phí.

2. Trình chính phủ ban hànhhoặc ban hành theo thẩm quyền văn bạn dạng quy phạm pháp luật về phí, lệ phí.

3. Chính sách mức thu, miễn,giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng những khoản phí, lệ giá thành thuộc thẩm quyền.

4. Tổ chức và trả lời thựchiện thu, nộp, làm chủ và áp dụng tiền phí, lệ phí.

5. Thanh tra, kiểm soát và xửlý vi phạm luật trong thu, nộp, cai quản lý, áp dụng phí, lệ mức giá theo phương tiện của phápluật.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tốcáo về phí, lệ mức giá theo quy định của pháp luật.

Điều20. Nhiệm vụ của tandtc nhân dân tối cao, Viện Kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao, bộ,cơ quan tiền ngang cỗ và cơ sở thuộc thiết yếu phủ

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chứcthực hiện qui định Phí với lệ phí tổn thuộc ngành, nghành nghề dịch vụ quản lý.

2. Thanh tra, bình chọn và xửlý vi phạm trong tiến hành thu, nộp, quản lí lý, áp dụng phí, lệ chi phí thuộc ngành,lĩnh vực quản lý.

3. Report tình hình thực hiệnthu, nộp, quản lí lý, thực hiện phí, lệ phí tổn thuộc ngành, nghành nghề quản lý.

4. ý kiến đề xuất với bộ Tàichính về những vận động cần thu phí, lệ phí, để bộ Tài chính report Chính phủtrình Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, xẻ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí;kiến nghị với cơ quan chính phủ hoặc bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lývà sử dụng đối với từng khoản phí, lệ tổn phí thuộc ngành, nghành nghề quản lý.

Điều21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

1. Ra quyết định mức thu, miễn,giảm, thu, nộp, làm chủ và sử dụng các khoản phí, lệ phí tổn thuộc thẩm quyền.

2. Xem xét, cho chủ kiến để Ủyban nhân dân cấp tỉnh lời khuyên với cơ quan chính phủ trình Ủy ban hay vụ Quốc hội sửađổi, xẻ sung, bến bãi bỏ các khoản phí, lệ giá tiền thuộc thẩm quyền.

Điều22. Thẩm quyền và nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh

1. Trình Hội đồng quần chúng. # cấptỉnh đưa ra quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoảnphí, lệ phí tổn thuộc thẩm quyền.

2. Tổ chức thực hiện và báocáo tình hình tiến hành thu phí, lệ giá thành ở địa phương với cơ quan nhà nước cấptrên bao gồm thẩm quyền với Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh.

3. Thanh tra, soát sổ và xửlý phạm luật trong thu, nộp, cai quản lý, thực hiện phí, lệ giá thành theo qui định của phápluật.

4. Xử lý khiếu nại, tốcáo về giá tiền và lệ mức giá theo điều khoản của pháp luật.

5. Báo cáo Hội đồng nhân dâncấp tỉnh xem xét, cho chủ kiến về sửa đổi, vấp ngã sung, kho bãi bỏ những khoản phí, lệ phíthuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh trước khi khuyến cáo với thiết yếu phủtrình Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

ChươngVI

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều23. Hiệu lực thực thi thi hành2

1. Luật này còn có hiệu lực thihành từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Sửa đổi, bãi bỏ các quy địnhsau đây:

a) huỷ bỏ khoản 3 Điều 75 củaLuật giao thông vận tải đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 đã có được sửa đổi, bổ sung mộtsố điều theo giải pháp số 48/2014/QH13;

b) bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều74 của luật pháp Đường fe số 35/2005/QH11;

c) vứt cụm từ "lệ phítuyển sinh" trên Điều 101 cùng Điều 105 của Luật giáo dục đào tạo số 38/2005/QH11 đãđược sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo vẻ ngoài số 44/2009/QH12, Điều 64 cùng Điều 65của lý lẽ Giáo dục đại học số 08/2012/QH13, Điều 28 với Điều 29 của khí cụ Giáo dụcnghề nghiệp số 74/2014/QH13;

d) huỷ bỏ khoản 4 Điều 18 củaLuật bảo đảm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luậtsố 46/2014/QH13;

đ) bãi bỏ Điều 25 cùng khoản 3Điều 15 của dụng cụ Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12;

e) huỷ bỏ Chương IV-A về thuếmôn bài quy định tại quyết nghị số 200/NQ-TVQH ngày 18 mon 01 năm 1966 của Ủyban hay vụ Quốc hội ấn định thuế công thương nghiệp đối với các bắt tay hợp tác xã,tổ chức hợp tác và hộ riêng lẻ kinh doanh công yêu mến nghiệp đã được sửa đổi, bổsung một số điều theo Pháp lệnh số 10-LCT/HĐNN7 sửa đổi một số điều về thuếcông yêu quý nghiệp ngày 26 mon 02 năm 1983, Pháp lệnh xẻ sung, sửa đổi một sốđiều lệ về thuế công thương nghiệp với điều lệ về thuế hàng hóa ngày 17 mon 11năm 1987 cùng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều vào Pháp lệnh, Điều lệ vềthuế công thương nghiệp nghiệp và thuế hàng hóa ngày 03 mon 3 năm 1989.

3. Pháp lệnh giá tiền và lệ phí số38/2001/PL-UBTVQH10 và Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 hếthiệu lực tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực thi hành.

Điều24. Công cụ chuyển tiếp

Các khoản phí tổn trong Danh mụcphí với lệ giá tiền kèm theo Pháp lệnh phí tổn và lệ giá tiền số 38/2001/PL-UBTVQH10 chuyểnsang triển khai theo lý lẽ giá do Nhà nước định giá theo hạng mục tại Phụ lục số2 kèm theo vẻ ngoài này được tiến hành theo lao lý Giá tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lựcthi hành.

Chính đậy quy định ví dụ cơquan tất cả thẩm quyền vẻ ngoài giá và hiệ tượng định giá.

Điều25. Luật pháp chi tiết

Chính phủ cơ chế chi tiếtcác điều, khoản được giao trong Luật.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

CHỦ NHIỆM Nguyễn Hạnh Phúc

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ(Ban hành kèm theo nguyên tắc Phí cùng lệ giá tiền số 97/2015/QH13)

A. DANH MỤC PHÍ

STT

TÊN PHÍ

CƠ quan lại QUY ĐỊNH

I

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

1

Phí kiểm dịch

1.1

Phí kiểm dịch rượu cồn vật, thực vật

Bộ Tài chính

1.2

Phí kiểm dịch sản phẩm động vật

Bộ Tài chính

2

Phí kiểm soát giết mổ hễ vật

Bộ Tài chính

3

Phí phòng, chống dịch bệnh lây lan cho cồn vật

Bộ Tài chính

4

Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Bộ Tài chính

5

Phí tính toán khử trùng thứ thể ở trong diện kiểm dịch thực vật

Bộ Tài chính

6

Phí bảo lãnh giống trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bộ Tài chính

7

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn loại cây lâm nghiệp, rừng giống

* cỗ Tài chính quy định đối với chuyển động bình tuyển, công nhận bởi vì cơ quan trung ương thực hiện;

* Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động bình tuyển, công nhận vày cơ quan liêu địa phương thực hiện.

8

Phí kiểm nghiệm an ninh thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản nhập khẩu

Bộ Tài chính

9

Phí đánh giá và thẩm định trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp

9.1

Phí thẩm định và đánh giá cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu ước của nước nhập khẩu

Bộ Tài chính

9.2

Phí thẩm định chứng thực kiến thức bình an thực phẩm trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bộ Tài chính

9.3

Phí thẩm định xác nhận xuất phát nguyên liệu thủy sản

Bộ Tài chính

9.4

Phí đánh giá cấp giấy phép, giấy ghi nhận vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bộ Tài chính

9.5

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bộ Tài chính

9.6

Phí đánh giá và thẩm định công nhận hoặc chỉ định, tính toán phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bộ Tài chính

10

Phí đăng kiểm bình an kỹ thuật tàu cá, kiểm tra trang đồ vật nghề cá

Bộ Tài chính

II

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

1

Phí sử dụng dự án công trình kết cấu hạ tầng, dự án công trình dịch vụ, luôn thể ích chỗ đông người trong quanh vùng cửa khẩu

Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh

2

Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ thiết lập bán, thuê, thuê mướn tàu, thuyền, tàu bay

2.1

Phí thẩm định hồ sơ mua, bán, thuê, dịch vụ thuê mướn tàu, thuyền

Bộ Tài chính

2.2

Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cài đặt bán, thuê, dịch vụ cho thuê tàu bay

Bộ Tài chính

2.3

Phí thẩm định và đánh giá hồ sơ mua, phân phối tàu biển

Bộ Tài chính

3

Phí thẩm định và đánh giá đầu tư, dự án đầu tư

3.1

Phí thẩm định chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư chi tiêu phát triển đô thị

Bộ Tài chính

3.2

Phí thẩm định những đồ án quy hoạch

Bộ Tài chính

3.3

Phí thẩm định và đánh giá dự án đầu tư xây dựng

Bộ Tài chính

3.4

Phí thẩm định thiết kế cơ sở

Bộ Tài chính

3.5

Phí thẩm định kiến tạo kỹ thuật

Bộ Tài chính

3.6

Phí thẩm định dự toán xây dựng

Bộ Tài chính

4

Phí xử trí vụ bài toán cạnh tranh

4.1

Phí xử lý khiếu nề hà vụ câu hỏi cạnh tranh

Bộ Tài chính

4.2

Phí xử lý yêu cầu độc lập của bạn có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Bộ Tài chính

4.3

Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong xử lý vụ câu hỏi cạnh tranh

Bộ Tài chính

5

Phí đánh giá cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Tài chính

6

Phí trong nghành nghề dịch vụ hóa chất

6.1

Phí đánh giá và thẩm định cấp phép cung cấp hóa hóa học Bảng, DOC, DOC-PSF

Bộ Tài chính

6.2

Phí thẩm định và đánh giá phê duyệt planer phòng ngừa, ứng phó sự nắm hóa chất

Bộ Tài chính

6.3

Phí thẩm định xác thực Biện pháp chống ngừa, đối phó sự cầm cố hóa chất

Bộ Tài chính

6.4

Phí đánh giá cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ đk sản xuất, kinh doanh hóa hóa học thuộc hạng mục hóa chất giảm bớt sản xuất tởm doanh, hóa chất sản xuất marketing có điều kiện

Bộ Tài chính

7

Phí đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc nghành công nghiệp, mến mại, xây dựng

7.1

Phí thẩm định và đánh giá cấp giấy phép vận động điện lực

Bộ Tài chính

7.2

Phí thẩm định và đánh giá cấp giấy chứng nhận đăng cam kết hoạt động bán sản phẩm đa cấp

Bộ Tài chính

7.3

Phí đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực xây dựng

Bộ Tài chính

7.4

Phí thẩm định và đánh giá điều kiện hoạt động thương mại năng lượng điện tử

Bộ Tài chính

7.5

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện trong nghành công nghiệp

Bộ Tài chính

7.6

Phí đánh giá và thẩm định điều kiện marketing hàng hóa, thương mại & dịch vụ hạn chế gớm doanh; hàng hóa, dịch vụ marketing có điều kiện trong nghành thương mại

Bộ Tài chính

8

Phí tin báo doanh nghiệp

Bộ Tài chính

9

Phí triệu chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Bộ Tài chính

III

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NGOẠI GIAO

1

Phí xác thực đăng cam kết công dân

Bộ Tài chính

2

Phí cung cấp thị thực với các sách vở và giấy tờ có tương quan đến xuất nhập cư Việt Nam cho những người nước ngoài

Bộ Tài chính

3

Phí tiếp nhận và tải đơn, bệnh cứ của công dân với pháp nhân Việt Nam

Bộ Tài chính

4

Phí ghi nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Bộ Tài chính

IV

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG

1

Phí chống cháy, trị cháy

1.1

Phí đánh giá phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa trị cháy

Bộ Tài chính

1.2

Phí kiểm định phương tiện đi lại phòng cháy và trị cháy

Bộ Tài chính

2

Phí đánh giá và thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề thuộc nghành nghề dịch vụ an ninh, quốc phòng

Bộ Tài chính

3

Phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu đất nước về dân cư

Bộ Tài chính

4

Phí đánh giá cấp giấy tờ sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; giấy ghi nhận hợp chuẩn chỉnh sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy thành phầm mật mã dân sự

Bộ Tài chính

5

Phí ngay cạnh hạch cấp chứng từ nghiệp vụ bảo vệ

Bộ Tài chính

V

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Phí thuộc nghành nghề đường bộ

1.1

Phí thực hiện đường bộ

* bộ Tài thiết yếu quy định so với đường thuộc tw quản lý.

* Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định đối với đường thuộc địa phương quản lí lý.

1.2

Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh

1.3

Phí sát hạch lái xe

Bộ Tài chính

2

Phí thuộc nghành đường biển, con đường thủy nội địa

2.1

Phí áp dụng vị trí neo, đậu

Bộ Tài chính

2.2

Phí bảo đảm an toàn hàng hải

Bộ Tài chính

2.3

Phí kiểm tra, tiến công giá, cấp chứng từ chứng nhận nước ngoài về bình an tàu biển

Bộ Tài chính

2.4

Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải biển với dịch vụ cung ứng vận cài đặt biển

Bộ Tài chính

2.5

Phí chứng thực kháng nghị hàng hải

Bộ Tài chính

2.6

Phí thẩm định, phê ưng chuẩn đánh giá bình yên cảng biển, kế hoạch bình yên cảng biển, cấp cho sổ lý định kỳ tàu biển

Bộ Tài chính

2.7

Phí thẩm định ra mắt cầu, bến cảng biển, quần thể nước, vùng nước, thông báo hàng hải; cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa

Bộ Tài chính

2.8

Phí thẩm tra cấp chứng từ phép vận động cảng biển, cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa

Bộ Tài chính

2.9

Phí trọng thiết lập tàu, thuyền

Bộ Tài chính

2.10

Phí thẩm định, phê duyệt reviews an ninh, kế hoạch an toàn cảng thủy nội địa đón nhận phương nhân tiện thủy nước ngoài

Bộ Tài chính

2.11

Phí luồng, lạch con đường thủy nội địa

Bộ Tài chính

2.12

Phí trình báo con đường thủy nội địa

Bộ Tài chính

2.13

Phí ngay cạnh hạch cấp bệnh nhận kỹ năng chuyên môn thuyền trưởng, lắp thêm trưởng

Bộ Tài chính

3

Phí sử dụng kiến trúc đường sắt

Bộ Tài chính

4

Phí thuộc nghành nghề hàng không

4.1

Phí kiểm định cấp cho giấy chứng nhận đủ điều kiện bay đến tàu bay

Bộ Tài chính

4.2

Phí kiểm định cung cấp giấy ghi nhận loại tàu bay, chứng chỉ đủ đk kỹ thuật các phương tiện sản phẩm hàng không sản xuất bắt đầu đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính

4.3

Phí đưa tin trong sổ đăng bạ tàu bay

Bộ Tài chính

4.4

Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sảnh bay

Bộ Tài chính

4.5

Phí cất cánh qua vùng trời Việt Nam

Bộ Tài chính

4.6

Phí phân tích tài liệu bay

Bộ Tài chính

4.7

Phí thẩm định cấp triệu chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khoanh vùng hạn chế trên cảng sản phẩm không, sân bay

Bộ Tài chính

4.8

Phí cạnh bên hạch đủ điều kiện cấp giấy phép nhân viên hàng không

Bộ Tài chính

VI

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Phí áp dụng tần số vô đường điện

Bộ Tài chính

2

Phí bảo trì sử dụng thương hiệu miền và địa chỉ Internet

2.1

Phí gia hạn sử dụng thương hiệu miền quốc gia.VN

Bộ Tài chính

2.2

Phí gia hạn sử dụng showroom internet IP

Bộ Tài chính

3

Phí áp dụng mã, số viễn thông

Bộ Tài chính

4

Phí quyền hoạt động viễn thông

4.1

Phí thiết lập cấu hình mạng viễn thông công cộng

Bộ Tài chính

4.2

Phí cung ứng dịch vụ viễn thông

Bộ Tài chính

4.3

Phí thí nghiệm mạng và thương mại & dịch vụ viễn thông

Bộ Tài chính

4.4

Phí thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Bộ Tài chính

4.5

Phí lắp ráp cáp viễn thông bên trên biển

Bộ Tài chính

5

Phí đánh giá điều kiện hoạt động viễn thông

Bộ Tài chính

6

Phí đánh giá và thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Bộ Tài chính

7

Phí dịch vụ bảo trì hệ thống chất vấn trạng thái chứng thư số

Bộ Tài chính

8

Phí quyền cung cấp dịch vụ truyền họa trả tiền

Bộ Tài chính

9

Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử bên trên mạng

Bộ Tài chính

10

Phí đánh giá và ghi nhận hợp chuẩn, đúng theo quy về an ninh thông tin

Bộ Tài chính

11

Phí thẩm định và đánh giá cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ bình yên thông tin mạng

Bộ Tài chính

VII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

1

Phí thăm quan

1.1

Phí thăm quan và du lịch danh lam win cảnh

* cỗ Tài chính quy định so với công trình thuộc trung ương quản lý.

* Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản ngại lý.

1.2

Phí thăm quan di tích lịch sử lịch sử

* bộ Tài chính quy định so với công trình thuộc trung ương quản lý.

* Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định so với công trình nằm trong địa phương quản ngại lý.

1.3

Phí thăm quan dự án công trình văn hóa, bảo tàng

* cỗ Tài bao gồm quy định đối với công trình thuộc trung ương quản lý.

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình trực thuộc địa phương quản ngại lý.

2

Phí thẩm định văn hóa truyền thống phẩm

2.1

Phí thẩm định và đánh giá nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính

2.2

Phí đánh giá kịch bạn dạng phim cùng phân các loại phim

Bộ Tài chính

2.3

Phí đánh giá chương trình thẩm mỹ biểu diễn; phí thẩm định nội dung lịch trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên những vật liệu khác

Bộ Tài chính

2.4

Phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm không gớm doanh

Bộ Tài chính

2.5

Phí thẩm định cấp bản thảo hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ thêm vào phim mang đến tổ chức, cá thể nước ngoài

Bộ Tài chính

3

Phí thẩm định và đánh giá tiêu chuẩn, đk hành nghề thuộc nghành văn hóa, thể thao, du lịch

3.13

Phí đánh giá và thẩm định công dấn hạng cơ sở tồn tại du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du ngoạn khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Bộ Tài chính

3.24

Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép sale dịch vụ lữ khách nội địa

Bộ Tài chính

3.3

Phí đánh giá cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Bộ Tài chính

3.4

Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng từ hành nghề trong nghành nghề thể dục, thể thao

Bộ Tài chính

3.5

Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh vận động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

3.6

Phí đánh giá cấp, giấy phép sale karaoke, vũ trường

Bộ Tài chính

4

Phí thư viện

* bộ Tài chính quy định đối với thư viện thuộc trung ương quản lý.

* Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định đối với thư viện nằm trong địa phương quản ngại lý.

5

Phí bảo vệ ký gởi và áp dụng tài liệu lưu lại trữ

Bộ Tài chính

6

Phí đk quyền tác giả, quyền tương quan đến quyền tác giả

Bộ Tài chính

VIII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

1

Phí đánh giá cấp giấy giám định y khoa

Bộ Tài chính

2

Phí đánh giá và thẩm định cấp bản thảo lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang sản phẩm công nghệ y tế

Bộ Tài chính

3

Phí thẩm định và đánh giá cấp phép giữ hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố

3.1

Phí đánh giá và thẩm định cấp phép giữ hành, nhập khẩu, xác nhận, ra mắt trong nghành dược phẩm, mỹ phẩm

Bộ Tài chính

3.2

Phí đánh giá cấp phép lưu lại hành, nhập khẩu, xác nhận, ra mắt hóa chất trong gia dụng với y tế

Bộ Tài chính

3.3

Phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, chứng thực trong nghành nghề chế phẩm diệt côn trùng, loại trừ vi khuẩn trong gia dụng cùng y tế

Bộ Tài chính

3.4

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an ninh thực phẩm

Bộ Tài chính

4

Phí thẩm định và đánh giá hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc nghành nghề dịch vụ y tế

4.1

Phí thẩm định cấp giấy phép vận động đối với cơ sở điều trị nghiện những chất dạng dung dịch phiện bằng thuốc nắm thế

Bộ Tài chính

4.2

Phí thẩm định điều kiện hành nghề, sale thuộc lĩnh vực bình yên thực phẩm

Bộ Tài chính

4.3

Phí thẩm định cấp phép cửa hàng đủ đk can thiệp y tế để xác minh lại giới tính

Bộ Tài chính

4.4

Phí đánh giá và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc nghành nghề dược, mỹ phẩm

Bộ Tài chính

4.5

Phí thẩm định hoạt động cơ sở khám bệnh, trị bệnh; điều kiện hành nghề xét nghiệm bệnh, chữa bệnh

Bộ Tài chính

4.6

Phí thẩm định và đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, marketing thuộc nghành trang sản phẩm công nghệ y tế

Bộ Tài chính

4.7

Phí thẩm định cấp giấy ghi nhận phòng xét nghiệm bình yên sinh học, HIV, tiêm chủng

Bộ Tài chính

IX

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Phí đảm bảo môi trường

1.1

Phí bảo đảm an toàn môi trường đối với nước thải

Chính phủ

1.2

Phí bảo vệ môi trường so với khí thải

Chính phủ

1.3

Phí đảm bảo môi trường so với khai thác khoáng sản

Chính phủ

1.4

Phí thẩm định report đánh giá tác động môi trường, đề án bảo đảm môi trường đưa ra tiết

* cỗ Tài bao gồm quy định đối với hoạt động thẩm định vày cơ quan trung ương thực hiện;

* Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh ra quyết định đối với vận động thẩm định vị cơ quan liêu địa phương thực hiện.

1.5

Phí đánh giá và thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường thiên nhiên và giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường thiên nhiên bổ sung

* cỗ Tài chính quy định đối với chuyển động thẩm định bởi vì cơ quan trung ương thực hiện;

* Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan lại địa phương thực hiện.

2

Phí đánh giá cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do thoải mái (CFS) sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đo đạc và bạn dạng đồ lúc xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính

3

Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cấp cho giấy ghi nhận quyền sử dụng đất

Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh

4

Phí thẩm định nhận xét trữ lượng khoáng sản

Bộ Tài chính

5

Phí khai thác, sử dụng nguồn nước

5.1

Phí thẩm định và đánh giá đề án, báo cáo thăm dò reviews trữ lượng, khai thác, thực hiện nước bên dưới đất

* bộ Tài bao gồm quy định đối với hoạt động thẩm định vị cơ quan trung ương thực hiện;

* Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh đưa ra quyết định đối với hoạt động thẩm định vị cơ quan liêu địa phương thực hiện.

5.2

Phí thẩm định và đánh giá hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

* bộ Tài chủ yếu quy định đối với chuyển động thẩm định vì cơ quan tw thực hiện;

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định vị cơ quan tiền địa phương thực hiện.

5.3

Phí thẩm định và đánh giá đề án khai thác, áp dụng nước mặt, nước biển

* cỗ Tài bao gồm quy định đối với vận động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với chuyển động thẩm định vì cơ quan tiền địa phương thực hiện.

5.4

Phí đánh giá đề án xả nước thải vào mối cung cấp nước, công trình thủy lợi

* bộ Tài bao gồm quy định đối với hoạt động thẩm định vì cơ quan tw thực hiện;

* Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh ra quyết định đối với hoạt động thẩm định vị cơ quan địa phương thực hiện.

6

Phí thẩm định đk hành nghề thuộc nghành nghề dịch vụ tài nguyên môi trường

6.1

Phí thẩm định và đánh giá cấp giấy bệnh nhận an ninh sinh học biến hóa gen

Bộ Tài chính

6.2

Phí đánh giá đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan lại trắc môi trường

Bộ Tài chính

6.3

Phí đánh giá cấp giấy phép nhập khẩu phế truất liệu, cách xử trí chất thải nguy hại

Bộ Tài chính

6.4

Phí thẩm định và đánh giá cấp giấy phép vận động đo đạc và bản đồ

Bộ Tài chính

6.5

Phí đánh giá cấp bản thảo hoặc văn phiên bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước quanh đó tiến hành nghiên cứu khoa học tập trong vùng biển Việt Nam

Bộ Tài chính

7

Phí khai thác, thực hiện tài liệu, tài liệu tài nguyên cùng môi trường

7.1

Phí khai quật và thực hiện tài liệu dầu khí

Bộ Tài chính

7.2

Phí khai thác và áp dụng tài liệu đất đai

Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh

7.3

Phí khai quật và sử dụng tài liệu thăm dò khảo sát địa hóa học và khai thác mỏ

Bộ Tài chính

7.4

Phí khai quật và thực hiện tài liệu địa chất, khoáng sản

Bộ Tài chính

7.5

Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Bộ Tài chính

7.6

Phí khai thác và sử dụng tài liệu viễn thám quốc gia

Bộ Tài chính

7.7

Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Bộ Tài chính

7.8

Phí khai quật và sử dụng tài liệu tài nguyên, môi trường thiên nhiên biển và hải đảo

Bộ Tài chính

8

Phí thẩm định và đánh giá kế hoạch bảo đảm môi ngôi trường trong hoạt động phá toá tàu biển

Bộ Tài chính

9

Phí xác nhận đủ đk về đảm bảo an toàn môi ngôi trường trong nhập vào phế liệu làm nguyên vật liệu sản xuất

Bộ Tài chính

10

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo lường và phiên bản đồ

Bộ Tài chính

X

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Phí cài đặt trí tuệ

1.1

Phí đánh giá về mua công nghiệp

Bộ Tài chính

1.2

Phí tra cứu thông tin về download công nghiệp

Bộ Tài chính

1.3

Phí đánh giá đăng ký quốc tế về thiết lập công nghiệp có bắt đầu Việt Nam

Bộ Tài chính

1.4

Phí cung ứng dịch vụ để giải quyết khiếu nại, phản bội đối đối chọi về download công nghiệp

Bộ Tài chính

1.5

Phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp

Bộ Tài chính

1.6

Phí áp dụng văn bằng bảo hộ

Bộ Tài chính

1.7

Phí thẩm định đơn đăng ký quốc tế sở hữu công nghiệp tất cả chỉ định Việt Nam

Bộ Tài chính

2

Phí cấp mã số, mã vạch

2.1

Phí cấp cho và hướng dẫn thực hiện mã số, mã vạch

Bộ Tài chính

2.2

Phí bảo trì sử dụng mã số, mã vạch

Bộ Tài chính

2.3

Phí thực hiện mã doanh nghiệp, mã GLN (một mã), mã EAN-8

Bộ Tài chính

2.4

Phí đk sử dụng mã nước ngoài

Bộ Tài chính

3

Phí sử dụng dịch vụ trong nghành năng lượng nguyên tử

Bộ Tài chính

4

Phí thẩm định bình yên phóng xạ, bức xạ, bình an hạt nhân

4.1

Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy tờ vận hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ

Bộ Tài chính

4.2

Phí thẩm định cấp bản thảo sản xuất, chế biến, giữ giữ, áp dụng chất phóng xạ

Bộ Tài chính

4.3

Phí thẩm định và đánh giá cấp bản thảo thăm dò, khai thác, chế tao quặng phóng xạ

Bộ Tài chính

4.4

Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy tờ xử lý, lưu lại chất thải phóng xạ, mối cung cấp phóng xạ vẫn qua sử dụng

Bộ Tài chính

4.5

Phí đánh giá và thẩm định cấp bản thảo xây dựng cơ sở bức xạ

Bộ Tài chính

4.6

Phí thẩm định cấp giấy phép đổi khác quy mô, phạm vi chuyển động cơ sở bức xạ; giấy phép xong hoạt bộ động cơ sở bức xạ

Bộ Tài chính

4.7

Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy tờ nhập khẩu, xuất khẩu hóa học phóng xạ, vật tư hạt nhân, vật tư hạt nhân nguồn, thiết bị hạt nhân

Bộ Tài chính

4.8

Phí đánh giá và thẩm định cấp bản thảo đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật tư hạt nhân nguồn, chất thải phóng xạ

Bộ Tài chính

4.9

Phí đánh giá và thẩm định cấp bản thảo vận chuyển vật liệu chất phóng xạ vượt cảnh giáo khu Việt Nam

Bộ Tài chính

4.10

Phí thẩm định và đánh giá cấp giấy phép xí nghiệp sản xuất điện phân tử nhân, lò phản nghịch ứng hạt nhân nghiên cứu

Bộ Tài chính

5

Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự nuốm bức xạ, phân tử nhân

Bộ Tài chính

6

Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép đăng ký dịch vụ cung ứng ứng dụng tích điện nguyên tử

Bộ Tài chính

7

Phí đánh giá hợp đồng chuyển giao công nghệ

Bộ Tài chính

8

Phí đánh giá điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

Bộ Tài chính

XI

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM

1

Phí cai quản lý, giám sát vận động chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán

1.1

Phí cai quản và giám sát chuyển động chứng khoán

Bộ Tài chính

1.2

Phí thống trị và giám sát hoạt động bảo hiểm

Bộ Tài chính

1.3

Phí làm chủ và giám sát chuyển động kế toán, kiểm toán

Bộ Tài chính

2

Phí dịch vụ giao dịch thanh toán trong buổi giao lưu của Kho bội bạc Nhà nước

Bộ Tài chính

3

Phí hải quan

Bộ Tài chính

4

Phí thẩm định tiêu chuẩn, đk hành nghề thuộc nghành nghề tài chính

4.1

Phí đánh giá cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing trò nghịch điện tử gồm thưởng

Bộ Tài chính

4.2

Phí đánh giá và thẩm định cấp giấy ghi nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán, kiểm toán

Bộ Tài chính

4.3

Phí thẩm định cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá giá

Bộ Tài chính

XII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Án phí

1.1

Án phí tổn hình sự

Ủy ban hay vụ Quốc hội

1.2

Án tầm giá dân sự

Ủy ban hay vụ Quốc hội

1.3

Án phí tổn kinh tế

Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội

1.4

Án mức giá lao động

Ủy ban thường vụ Quốc hội

1.5

Án tổn phí hành chính

Ủy ban hay vụ Quốc hội

2

Phí tin báo về giao dịch thanh toán bảo đảm

2.1

Phí tin báo về giao dịch bảo vệ bằng quyền áp dụng đất, tài sản gắn sát với đất

* bộ Tài bao gồm quy định so với hoạt động đưa tin do cơ quan trung ương thực hiện;

* Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động báo tin do phòng ban địa phương thực hiện.

2.2

Phí báo tin về giao dịch đảm bảo b

Bài viết liên quan