Báo cáo kiểm tra thống kê giám sát Đảng viên năm 2022 được sử dụng phổ biến bây chừ nhằm report kết quả kiểm tra những đảng viên qua quá trình thẩm tra, xác minh của đoàn (tổ). Mời chúng ta cùng thiết lập về để tham khảo nội dung chi tiết của mẫu báo cáo kiểm tra giám sát và đo lường đảng viên mới nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo công tác kiểm tra giám sát

Kiểm tra, đo lường và thống kê vừa là cách tiến hành lãnh đạo của Đảng, vừa là nhiệm vụ đặc trưng trong công tác xây dựng, bảo đảm an toàn Đảng của các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng. Report kiểm tra đo lường Đảng viên là mẫu được lập ra để ổng hợp chủ ý tham gia, góp ý của tổ đảng, báo cáo cho chi ủy để bỏ ra ủy báo cáo chi bộ thảo luận, kết luận. Mời chúng ta tham khảo 3 mẫu báo cáo tự tính toán đảng viên mới nhất 2022 nhưng mà pgdgialoc.edu.vn tham khảo được bên dưới đây.


Mẫu báo cáo tự đo lường và tính toán đảng viên mới nhất 2022


1. Báo cáo tự đo lường và thống kê đảng viên là gì?

Báo cáo tính toán đảng viên là report về câu hỏi kiểm tra toàn cục các chuyển động công tác, xác minh tiến độ thực hiện các công việc, trách nhiệm mà đảng viên được giao, thu thập các thông tin, tổng hợp với phân tích nhằm mục đích phòng ngừa, phòng chặn các hành vi tiến hành trái cùng với quy định điều khoản của đảng viên.

Như vậy, thông qua báo cáo giám thì những tổ chức đảng theo dõi, chăm chú đánh giá vận động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp cho dưới và đảng viên được đo lường và thống kê chấp hành nghiêm chỉnh cương cứng lĩnh bao gồm trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, công cụ của Đảng.


Nguyên tắc giám sát:

- tổ chức đảng cấp cho trên giám sát và đo lường tổ chức đảng cấp cho dưới cùng đảng viên. Tổ chức đảng cùng đảng viên chịu đựng sự tính toán của Đảng và triển khai nhiệm vụ tính toán theo sự phân công.

- Việc đo lường và thống kê phải công khai, dân chủ, khách hàng quan, thận trọng, đúng nguyên tắc, cách thức công tác đảng, đúng lao lý của Điều lệ Đảng.

- tính toán của Đảng có đo lường trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát và đo lường thường xuyên và giám sát theo chăm đề.

2. Chủng loại kiểm tra, thống kê giám sát đảng viên trong chi bộ

- tạo ra kế hoạch và triển khai kiểm tra, đo lường đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Triệu tập kiểm tra việc tiến hành nghị quyết của bỏ ra bộ, nhiệm vụ do đưa ra bộ phân công và công cụ về trách nhiệm nêu gương, về rất nhiều điều đảng viên không được làm.

- giải quyết và xử lý tố cáo và kiểm soát khi có tín hiệu vi phạm đối với đảng viên trong bỏ ra bộ về tiến hành nhiệm vụ đưa ra bộ giao; về phẩm chất, đạo đức, lối sống; về triển khai nhiệm vụ đảng viên (trừ trọng trách cấp bên trên giao).


ĐẢNG BỘ……..ĐẢNG ỦY ……Số – BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM….., ngày …… mon …. Năm.....

BÁO CÁOKết quả công tác làm việc kiểm tra, giám sát, kỷ hiện tượng đảng6 tháng… (hoặc năm …) và phương hướng trách nhiệm 6 tháng… (hoặc năm …)

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

(Tình hình đối kháng vị, tổ chức đảng; số đông thuận lợi, trở ngại triển khai triển khai công tác kiểm tra, giám sát)

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác làm việc kiểm tra, giám sát của cấp cho ủy:

– Số tổ chức triển khai đảng được kiểm tra: ………………………….

Nội dung ……………………………………………………....

Kết quả: ……………………………………………………….

– Số đảng viên được kiểm tra: ……………………………...

Nội dung ……………………………………………………….

Kết quả: ………………………………………………………..

– Số tổ chức đảng được giám sát: ………………………….

Nội dung ………………………………………………………..

Kết quả: ………………………………………………………...

– Số đảng viên được giám sát: …………………….

Nội dung ………………………………………………………..

Kết quả: ………………………………………………………….

2. Công tác làm việc kiểm tra, tính toán của UBKT Đảng ủy:

2.1. Kiểm tra tổ chức triển khai đảng cung cấp dưới khi có tín hiệu vi phạm:

– tổng cộng được kiểm tra: …..

– Đối tượng được kiểm tra: đưa ra bộ: ….. đưa ra uỷ …..

Kết luận gồm vi phạm: ………………. Trong đó phải xử và ý kiến đề xuất xử lý: …………….

Đã xử lý: …………..Hình thức xử lý: Khiển trách: ………….. Cảnh cáo: …………….

Tóm tắt lỗi phạm:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

2.2. Bình chọn đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm:

– tổng cộng đảng viên được kiểm tra: …..

Xem thêm: Máy Giặt Cửa Ngang Electrolux Ewf80743, Máy Giặt Cửa Trước 7Kg Electrolux Ewf80743

– Đối tượng được kiểm tra:

+ Đảng uỷ viên: …………………….. Bỏ ra uỷ viên ……………………………

+ Đảng viên là cán bộ thuộc diện làm chủ của cấp cho uỷ cơ sở:………………..

+Đảng viên không duy trì chức vụ: …………………………….

Kết luận:

– tất cả vi phạm: …………….. (%) số buộc phải xử lý hoặc ý kiến đề nghị xử lý: …………………

– Đã xử lý: …………..Hình thức xử lý: Khiển trách: ………….. Cảnh cáo: ……….

Tóm tắt lỗi phạm:……………………………………

(Chú ý: UBKT Đảng uỷ cơ sở hàng năm nên soát sổ 1 tổ chức triển khai đảng trực thuộc với từ 1-2 đảng viên lúc có dấu hiệu vi phạm).

2.3. đo lường và tính toán đảng viên và tổ chức triển khai đảng:

* giám sát thường xuyên theo lịch trình và thông qua công tác quản lý đảng viên hàng năm:

– Tổng số tổ chức đảng được giám sát: …………

– tổng số đảng viên được giám sát: …………....

– Đánh giá kết quả giám sát: ……………………..

* giám sát theo chăm đề:

– Đối với tổ chức đảng:

+ tổng thể được giám sát: ……………………….

+ câu chữ giám sát: …………………………….

+ Đánh giá hiệu quả giám sát: …………………..

– Đối cùng với đảng viên:

+ tổng cộng được giám sát: ………………………

+ câu chữ giám sát: ……………………………

+ Đánh giá kết quả giám sát: …………………..

2.4. Coi xét, tóm lại những ngôi trường hợp phạm luật kỷ luật, quyết định hoặc ý kiến đề nghị thi hành kỷ cách thức trong Đảng:

* hồ nước sơ đề nghị cấp ủy cấp có thẩm quyền thực hành kỷ luật:

– tổng số đảng viên: ………………………………..

– Tổng số tổ chức triển khai đảng cấp cho dưới: …………………

* thi hành kỷ khí cụ đảng viên:

– Số đảng viên bị thực hiện kỷ luật: …………………

– Đối tượng bị thực hành kỷ luật: Đảng uỷ viên cơ sở:….., chi uỷ viên: ……., Đảng ủy viên bộ phận:….., đảng viên thuộc diện cung cấp trên cai quản nhưng không hẳn cấp uỷ viên cùng cấp: ……, đảng viên không giữ lại chức vụ: ……….

– hiệ tượng kỷ luật: Khiển trách: ………., Cảnh cáo: …….., phương pháp chức: …………,

– Thẩm quyền thi hành kỷ luật:

Đảng uỷ cơ sở: ………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………..

Tóm tắt lỗi phạm bị thi hành kỷ luật:………………………..

* Đảng ủy cửa hàng thi hành kỷ luật tổ chức đảng:

– Số tổ chức bị thực hành kỷ luật: …………………………….

– Đối tượng bị thi hành kỷ luật: Đảng uỷ cỗ phận:…….., Ban thường vụ:…………

Chi bộ: ………………, bỏ ra uỷ: ………………………..

– hiệ tượng kỷ luật: Khiển trách: ………., Cảnh cáo: ……..,

Tóm tắt lỗi phạm bị thực hành kỷ luật:……………………………

2.5. Giải quyết đơn thư tố cáo, năng khiếu nại về kỷ phép tắc Đảng:

* giải quyết và xử lý tố cáo đảng viên:

– Tổng số đơn nhận được: ………

Trong đó: Đơn vì cấp trên gửi đến: …………, đơn nhận trực tiếp: …………….

– Phân nhiều loại đơn: Đơn có ký tên: ….., 1-1 không ký kết tên: ….., đối chọi mạo danh: …..

– Đối tượng bị tố cáo: Đảng uỷ viên: ….., bỏ ra uỷ viên: …….., Cán cỗ thuộc diện cấp cho uỷ làm chủ nhưng chưa phải cấp uỷ viên thuộc cấp: …., Đảng viên không giữ chức vụ: ……………………..

– Số solo phải giải quyết: ………

– Số solo không trực thuộc thẩm quyền giải quyết, đang chuyển cung cấp thẩm quyền giải quyết: …………………………………………………......

Tóm tắt ngôn từ tố cáo:…………………………

Kết trái giải quyết:………………………………..

* xử lý tố cáo tổ chức triển khai Đảng:

– Tổng số solo nhận được: ………, Số đơn phải giải quyết: ……………………………

Trong đó: Đơn do cấp trên chuyển đến: …………, đối kháng nhận trực tiếp: …………….

– Phân loại đơn: Đơn tất cả ký tên: ….., đối chọi không ký kết tên: ….., đối chọi mạo danh: …..

– Đối tượng bị tố cáo: bỏ ra bộ: ………, bỏ ra uỷ: ……

Tóm tắt ngôn từ tố cáo:…………………………

Kết trái giải quyết:………………………………..

* giải quyết khiếu vật nài kỷ luật:

– Tổng số 1-1 nhận được: …Trong đó: Đơn bởi cấp trên chuyển đến: …, 1-1 nhận trực tiếp: ……………., Số 1-1 phải giải quyết: ………

Tóm tắt nội dung khiếu nại:………. Tác dụng giải quyết:…………………

2.6. đánh giá tài chính:………………………………

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG…. (HOẶC NĂM….):

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Nơi nhận:

- UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp;

- Đảng uỷ …………………………;

- Lưu.

T/M ĐẢNG UỶ BÍ THƯ

Chú ý: report này ý kiến đề xuất UBKT cơ sở gửi về UBKT Đảng uỷ khối doanh nghiệp lớn tỉnh trước thời gian ngày 17 của tháng cuối quý.