Giám sát của đảng chính là việc các tổ chức đảng sẽ quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh theo cương lĩnh chính trị và điều lệ của Đảng.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kiểm tra giám sát của chi bộ


Công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết của mỗi đơn vị. Sau quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động của chi bộ thì cần có báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của chi bộ. Nội dung bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cụ thể về báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022.

Báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022

Thực hiện việc kiểm tra giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Thực hiện kiểm tra của Đảng chính là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá và kết luận về ưu điểm, về khuyết điểm hoặc là vi phạm của cấp ủy, của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, chấp hành điều lệ của Đảng, chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng và chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

Giám sát của đảng chính là việc các tổ chức đảng sẽ quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh theo cương lĩnh chính trị và điều lệ của Đảng.

Việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng được quy định cụ thể lại Quyết định 30 Quy định về thu hành chương VII và chương VIII điều lệ của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Sau quá trình kiểm tra giám sát thì cần có báo cáo về công tác kiểm tra giám sát chi bộ, cụ thể trong báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022 gồm các nội dung:

Kế hoạch xây dựng công tác kiểm tra giám sát năm 2022; kết quả thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2022; việc xem xét xử lý kỷ luật đảng viên; việc giải quyết đơn thư tố cáo; việc giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng; đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và phương hướng để khắc phục những nhược điểm đó.

*

Mẫu báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022

Hiện nay chưa có mẫu báo cáo về việc kiểm tra giám sát chi bộ, tuy nhiên khi soạn thảo báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022 cần có những thông tin như sau:

– Ở phía bên trên góc trái của trang giấy gồm các nội dung là Đảng ủy…, chi bộ…., số…BC/ĐU;

– Phía trên góc phải là ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, phía bên dưới là ngày…tháng…năm…;

– Tên của báo cáo: Báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022;

– Nội dung báo cáo:

Đặc điểm tình hình: Nêu cụ thể về tình hình đơn vị, tổ chức Đảng, nêu những thuận lợi và khó khăn khi triển khai việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát chi bộ.

Xem thêm: Đánh Giá Dell Venue 8 : Phần Cứng, Đánh Giá Máy Tính Bảng Dell Venue 8

Ví dụ: Chi bộ xác định việc kiểm tra giám sát đảng viên là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài nên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ quý 1 hằng năm.

Việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát: Phân công người phụ trách công tác kiểm tra giám sát ở chi bộ; kết quả thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra giám sát chi bộ năm 2020 cụ thể là có….cuộc kiểm tra và….cuộc giám sát.

Việc thi hành kỷ luật đối với Đảng viên; công tác giải quyết về việc khiếu nại, tố cáo của chi bộ.

Nhận xét, đánh giá chung: nêu ra ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá và đưa ra phương hướng để giải quyết những hạn chế đó.

– Cuối báo cáo thay mặt chi bộ bí thư sẽ ký.

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về vấn đề báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022, nếu có thắc mắc cần hỗ trợ hãy liên hệ cho chúng tôi đến số 19006557.