Mẫu báo cáo thành tích cá nhân, mẫu đề nghị bộ quà tặng kèm theo giấy khen, đề nghị tặng kèm bằng khen mới nhất. Cài đặt về mẫu report thành tích cá nhân, khuyên bảo lập chủng loại tờ trình xin đề xuất xét tặng kèm giấy khen, bằng khen.Bạn đã xem: Mẫu báo cáo thành tích cá thể của y tế

Như bọn họ đã biết, vấn đề một công ty, doanh nghiệp đạt được những kết quả kinh doanh xuất sắc kề bên nhờ vào các yếu tố như sức mạnh tài chính, kinh tế tài chính thị trường, ứng dụng khoa học technology vào thực tiễn… thì chẳng thể không nói tới một yếu ớt tố đặc biệt quan trọng góp phần tạo cho những công dụng kinh doanh xuất dung nhan ấy, đó đó là đội ngũ nhân sự.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của y tế


*

*

Luật sư tư vấn quy định hành chính trực tuyến qua điện thoại: 1900.6568

Ngoài rất nhiều kỹ năng, trình độ nghiệp vụ vững tiến thưởng để mang về hiệu quả quá trình tốt tốt nhất thì cơ chế đãi ngộ, tán dương của công ty, doanh nghiệp đối với những cá thể có thành tựu xuất nhan sắc cũng đặc biệt quan trọng không kém, góp thêm phần không nhỏ tuổi khích lệ niềm tin làm việc, tạo nên sự đối đầu công bằng đối với cả nhân viên. Bởi vì vậy, sau đây Luật Dương Gia hỗ trợ cho các bạn mẫu report thành tích cá nhân, mẫu mã đề nghị tặng kèm giấy khen cũng tương tự cách soạn báo cáo thành tích cá thể sao mang đến hợp lệ.

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Tải về báo cáo thành tích cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 I- sơ sài lý lịch:

– Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……

– Ngày, tháng, năm sinh:….

– Quê tiệm (3):….

– khu vực thường trú:…

– Đơn vị công tác:….

– chức vụ hiện nay:….

– trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ:….

– Ngày vào Đảng đồng ý (hoặc ngày tham tối ưu tác các đoàn thể):….

– quy trình công tác :….

– các khó khăn, dễ ợt trong việc triển khai nhiệm vụ:….

II. Các thành tích đạt được:

1. Sơ lược các kết quả của đơn vị :…

2. Thành tích đã đạt được của cá nhân:

– Quyền hạn, trách nhiệm được giao hoặc đảm nhận:….

– kết quả đạt được:…..

Người báo cáo thành tích

(ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị chức năng xác nhận, đề nghị

(ký, đóng góp dấu)

Xác nhấn của cấp trình khen

(ký, đóng dấu)

2. Chủng loại đề nghị tặng kèm giấy khen

Tải về mẫu mã đề nghị tặng kèm giấy khen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – thoải mái – hạnh phúc —————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– bọn họ tên (Ghi không hề thiếu bằng chữ in thường, ko viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: ….. Giới tính:…

– Quê quán:…

– Trú quán: ….

Xem thêm: Tổng Quan Trường Đại Học Kinh Tế - Luật (Đh Quốc Gia Tp.Hcm)

– Đơn vị công tác: …

– chuyên dụng cho (Đảng, bao gồm quyền, đoàn thể): …

– chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học tập hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ….

Thành tích đạt được của cá nhân: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Danh hiệu thi đua: (Liệt kê)

Hình thức khen thưởng: (Liệt kê)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ cùng tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng góp dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng góp dấu)

3. Mẫu báo cáo thành tích và ý kiến đề xuất khen thưởng cá thể theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Tải về: Mẫu báo cáo thành tích theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – thoải mái – hạnh phúc —————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng ……. năm……

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 2

(Mẫu report này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– chúng ta tên (Ghi rất đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: … Giới tính:…

– Quê quán 3:…

– Trú quán: …

– Đơn vị công tác: …

– chức vụ (Đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể): …

– chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học hàm, học tập vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, trách nhiệm được giao hoặc đảm nhận: …

2. Thành tích đạt được của cá nhân 4: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 5

1. Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của ra quyết định công nhận thương hiệu thi đua; cơ quan phát hành quyết định

2. Vẻ ngoài khen thưởng

Năm Hình thc khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan phát hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng góp dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ cùng tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng góp dấu)

4. Khuyên bảo viết báo cáo thành tích kiến nghị khen thưởng so với cá nhân

1 Báo cáo các thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị so với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm so với Bằng khen của Thủ tướng chủ yếu phủ, 06 năm đối với danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm so với danh hiệu chiến sỹ thi đua cung cấp bộ, cấp cho tỉnh; 02 năm so với Bằng khen cấp cho bộ, cấp tỉnh; 01 năm so với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ bề ngoài đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: thôn (phường, thị trấn); thị xã (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); thức giấc (thành phố trực trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá thể trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả dành được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện tại nhiệm vụ; các biện pháp, phương án công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những ý tưởng kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, vận dụng khoa học, chuyên môn vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chế độ và pháp luật trong phòng nước; công tác bồi dưỡng, học tập tập nâng cấp trình độ chuyên môn, phẩm hóa học đạo đức; chăm sóc đời sống cán bộ, nhân viên; mục đích của cá thể trong công tác làm việc xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác làm việc tham gia các hoạt động xã hội, từ bỏ thiện…).

– Đối cùng với cán cỗ làm công tác quản lý nêu nắm tắt thành tựu của đối chọi vị, riêng rẽ thủ trưởng 1-1 vị marketing lập bảng thống kê lại so sánh các tiêu chí: quý hiếm tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, các khoản thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vận dụng khoa học tập (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chế độ bảo hiểm đối với người lao động… việc tiến hành nghĩa vụ nộp giá cả nhà nước; bảo đảm an toàn môi trường, an toàn vệ sinh lao động, bình yên vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền).

– Đối với trường học: Lập bảng những thống kê so sánh những tiêu chí: Tổng số học tập sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học tập sinh tốt cấp trường, cung cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp cho tỉnh (thành phố ở trong Trung ương), cung cấp quốc gia; số giáo viên tốt các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

– Đối với dịch viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số tín đồ khám, chữa trị bệnh; tổng số bạn được điều trị nội, nước ngoài trú; tổng thể giường bệnh dịch đưa vào sử dụng; số bạn được khám, điều trị bệnh, chữa dịch miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, những sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về khiếp tế, thôn hội…).

– Đối với những hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trung tâm và những chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

– Đối với những cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, triển khai nhiệm vụ trình độ chuyên môn và công tác tham mưu cho chỉ đạo trong cách tân và phát triển đơn vị, ngành, địa phương…

5 Nêu các bề ngoài khen thưởng đã được Đảng, đơn vị nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký kết quyết định).

– Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 05 thời gian trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, bởi khen của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ v.v…

– Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần tiếp tục được tặng kèm danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cung cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” với 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời khắc đề nghị;

– Đối với report đề nghị phong tặng ngay danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần tiếp tục được khuyến mãi danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cung cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng loài kiến được cấp gồm thẩm quyền công nhận.