Mẫu 2.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản đánh giá chất lượng sản phẩm

BBKT 16/2012/TT-BKHCN TÊN CƠ quan liêu RA QĐ KIỂM TRA ĐOÀN KIỂM TRA -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------………, tháng ngày năm 20..BIÊN BẢN KIỂM TRA Về quality sản phẩm trong thêm vào Số: ………………… địa thế căn cứ Luật quality sản phẩm, hàng hóa ngày 21 mon 11 năm 2007; địa thế căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành một số trong những điều của Luật chất lượng sản phẩm, mặt hàng hóa; ...


*

mẫu 2. BBKT 16/2012/TT-BKHCNTÊN CƠ quan liêu RA QĐ KIỂM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam ĐOÀN KIỂM TRA Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc -------- ---------------- ………, tháng ngày năm 20.. BIÊN BẢN KIỂM TRA Về chất lượng sản phẩm trong thêm vào Số: …………………Căn cứ Luật unique sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ngày 21 mon 11 năm 2007;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 mon 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thihành một số trong những điều của Luật unique sản phẩm, sản phẩm hóa;Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2012 của cục trưởng cỗ Khoa học vàCông nghệ quy định vấn đề kiểm tra quality sản phẩm vào sản xuất;Đoàn bình chọn về kiểm tra quality sản phẩm trong cung ứng được thành lập theo Quyếl định số: /QĐ- tháng ngày năm của …………….. (1) đã thực hiện kiểm tra unique sản phẩmtại (tên cơ sở sản xuất) từ bỏ ngày…. Tháng…. Năm…. đến ngày ….… tháng …….. Năm …….Thành phần đoàn kiểm soát gồm:1………………………… Chức vụ: Trưởng đoàn2………………………… Thành viên3……………………….. Thành viênVới sự thâm nhập của1………………………… Chức vụ:2…………………………Đại diện cửa hàng được kiểm tra1………………………… Chức vụ:2…………………………I.

Xem thêm: Tuyển Tập 100 Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 8 Môn Toán, 20 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8

Nội dung - tác dụng kiểm tra(Ghi theo các nội dung chất vấn lại Điều 5 của Thông tư)II. Nhấn xét với kết luận:(Tại thời gian kiểm tra sản phẩm phù hợp/ không cân xứng với những quy định về unique sản phẩm, nộidung vi phạm...).III. Yêu thương cầu so với cơ sở:(Khắc phục, sửa chữa thay thế và thời hạn thực hiện; các biện pháp cách xử lý khác: thu hồi sản phẩm, tạm ngưng sảnxuất...).IV. Ý con kiến của cơ sở được kiểm traBiên phiên bản lập .... Bản như nhau và được các nguời tham gia thông qua vào hồi…. Giờ …. Ngày ….tháng…. Năm……. Tại………01 bạn dạng giao cho đại lý được kiểm tra, 01 phiên bản lưu trên đoàn kiểm tra. Đại diện cửa hàng được kiểm tra trưởng đoàn kiểm tra (Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng góp dấu) (Ký, ghi rõ chúng ta tên) thành viên đoàn khám nghiệm (Ký, ghi rõ họ tên)Lưu ý: Trường phù hợp đoàn kiểm tra liên ngành, số biên phiên bản sẽ theo số cơ quan tham gia chất vấn và lậpbiên bản.(1) chức vụ của người ra đưa ra quyết định kiểm tra.