Hoạt động trao đổi, giao nhận hàng hóa là hoạt động phổ biến trong đời sống. Sau đây là mẫu biên bản giao nhận hàng hóa và mẫu biên bản xác nhận khối lượng vật tư hàng hóa Luật Nhân Dân xin giới thiệu, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản xác nhận khối lượng hàng hóa

*


Ý nghĩa của biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

– Biên bản giao nhận hàng hóa thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xảy ra trên thực tế, bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận của hai bên trước đó.

– Biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa với mục đính nhằm xác nhận  số lượng hàng hóa, vật tư sẽ mua và trách nhiệm của bên mua trong trường hợp bên bán giao hàng nhưng bên mua không cho người nhận hàng.

Hai loại biên bản trên là căn cứ pháp lý để giúp khách hàng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trước pháp luật, đặc biệt trong trường hợp phát sinh các tranh chấp.

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

TÊN ĐƠN VỊ

Số: …/2019/BBGN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Căn cứ Hợp đồng mua bán số …/20…./HĐMB giữa ….. Và ……được ký kết vào ngày … tháng … năm 20….

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại địa chỉ ……., chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN NHẬN HÀNG)

Tên đơn vị: ………………..

Mã số thuế: ……………………

Đại diện bởi: ……………….

Chức vụ: …………………..

BÊN B (BÊN GIAO HÀNG):

Tên đơn vị: ………………..

Mã số thuế: ……………………

Đại diện bởi: ……………….

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Thpt Module 2, Bai Thu Hoach Modul 2 Thpt

Chức vụ: …………………..

Hai bên đã cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

sttTên hàng hóaChủng loạiKhối lượngSố lượng
1
2

Bên B đã giao đủ, đúng và bên B đã nhận đủ, đúng số lượng, chất lượng hàng hóa như trên.

Các bên thống nhất xác nhận vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN ABÊN B

Mẫu biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …/20…/HĐMB được hai bên ký kết ngày … tháng … năm 20…;Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, tại địa chỉ ….. Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN MUA): 

Tên tổ chức:……………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ……………….Chức vụ:…………

BÊN B (BÊN BÁN):

Tên tổ chức:…………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: …………….Chức vụ:…………………………

Hai bên cùng nhau xác nhận về khối lượng vật tư hàng hóa mua bán như sau:

sttTên hàng hóaChủng loạiKhối lượngSố lượng
1
2

Phương thức giao nhận hàng hóa:

Địa điểm giao nhận hàng:……………Thời gian giao nhận hàng hóa:………….Chi phí vận chuyển hàng hóa do bên …. Chịu.

Nếu một nào thay đổi hoặc hủy bỏ đơn hàng mà không báo trước 10 ngày kể từ ngày ký biên bản thỏa thuận này mà phát sinh thiệt hại thì bên đó phải chịu trách nhiệm trước bên còn lại – có nghĩa vụ bồi thường cho bên còn lại.

BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa và Mẫu biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.