Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Theo quy định của pháp luật lao động thì khi giao kết hợp đồng lao đồng từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia BHXX bắt buộc, tức là hai bên cùng tham gia theo tỷ lệ quy định về việc trích đóng dựa trên tiền lương hợp đồng lao động. Tuy nhiên,nếu bạn không muốn đóng bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo mẫu bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội dưới đây.

Bạn đang xem: Mẫu cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội

Công văn hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề số 3526/LĐTBXH-BHXH

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Mời các bạn tham khảo Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội dành cho người lao động tại các doanh nghiệp.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------------------

BẢN CAM KẾT XÁC NHẬN KHÔNG THAM GIA BHXH

Kính gửi:

- Giám đốc công ty ……………………….- Phòng Hành Chính Nhân Sự

Tôi tên là:…………………..…………………..Ngày sinh: …………………………………..………

Chức vụ:…………………..…………...………..Bộ phận:………………….........…………………..

Tôi ký hợp đồng lao động với Công ty ……………………… theo số ………………….., ký ngày …………….. Nhưng vì lý do chưa lấy được sổ Bảo hiểm tại công ty cũ là Công ty ………………………. Nên tôi có xác nhận với công ty là chưa muốn tham gia Bảo hiểm và đã được công ty chấp thuận (theo Bản xác nhận ngày ………………….).

Xem thêm:

Nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan trong vòng …….tháng (kể từ ngày …………… đến ngày ……………….) tôi sẽ nộp lại sổ Bảo hiểm của tôi cho phía công ty để tiếp tục tham gia bảo hiểm.

Nếu quá thời gian trên và tôi chưa nộp lại sổ Bảo hiểm cho phía công ty thì công ty cứ tiến hành đóng mới bảo hiểm cho tôi theo quy định của Nhà nước.


Tôi xin cam đoan là sẽ không kiện cáo hay thắc mắc gì về việc tham gia bảo hiểm của cá nhân, nếu làm sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn!


Xác nhận của Công ty

Hà Nội, ngày ……tháng ……. Năm ………

Người làm đơn


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
8 99.480
Chia sẻ bài viết
Tải về
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Mới nhất trong tuần
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*